Preskočiť na obsah

Aj o polnoci máš vedieť…

  Určite ste už mnohí počuli vetu “Aj o polnoci máš vedieť…” a nasledovala informácia, ktorá bola nie vždy úplne dôležitá. V lepších prípadoch sa nám to v živote aspoň občas zišlo, no pravda je, že mnohé – pre 21. storočie – základné vedomosti, zručnosti a postoje do každodenného života sme sa v škole neučili. Tie potrebujeme 24/7. A niekedy naozaj aj o polnoci. Hovoríme najmä o tých, ktoré sa týkajú nášho sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzťahov, ľudského tela a jeho vývinu, zručností pre zdravie a pohodu, spracovávanie emócií a ďalších, ktoré sa týkajú vzťahovej a sexuálnej výchovy.

  Vďaka dátam od Svetovej zdravotníckej organizácie vieme povedať, že „Zavedenie programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k zníženiu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, k poklesu sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí vo veku 15–24 rokov, k poklesu výskytu sexuálneho zneužívania a k ďalším pozitívam.”

  A nielen to. Systematická vzťahová a sexuálna výchova rozvíja u mladých ľudí vzájomný rešpekt a solidaritu. Navyše, mladí ľudia, ktorí vzťahovú a sexuálnu výchovu majú, robia zodpovednejšie rozhodnutia o svojich vzťahoch – pretože majú včas všetko na to, aby dokázali vyhodnotiť situáciu, identifikovať rôzne druhy nátlaku, odkomunikovať, čo sa im páči a čo sa im nepáči. 

  Medzi základné práva patrí aj právo na vzdelanie – a to zahŕňa aj vzdelanie k zručnostiam 21. storočia. Pretože doba sa neustále mení. Aktuálne existujúca Výchova k manželstvu a rodičovstvu je pre dnešnú mládež zastaralá, jej osnovy nenasledujú aktuálne štandardy zdravého vývinu jedinca a celkovo ich aj tak využíva len približne pár desiatok škôl na Slovensku. 

  Čo s tým? 

  Podľa prieskumu agentúry Focus (2022) pre Amnesty International až 86 % ľudí chce v školách vekovo adekvátnu vzťahovú a sexuálnu výchovu. Je výborné, že sa takto široká verejnosť zjednocuje s tou odbornou, ktorá na potrebu vekovo adekvátneho vzdelávania k zdravým vzťahom upozorňuje dlhodobo.

  V inTYMYte máme ľudí s expertízami z oblastí: učiteľstvo, vzťahová a sexuálna výchova, psychológia, gynekológia a rôznymi ďalšími. Aj to nám umožnilo zapojiť sa do tvorby nových osnov vzťahovej a sexuálnej výchovy. Naše odborné vklady boli zároveň podporené úspešnou petíciou Za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu.

  Čo môžete robiť pre kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu vy?

  ŠTUDENT/KA – na kvalitné vzdelávanie máš právo a môžeš sa ho dožadovať – jednotlivo, aj skupinovo cez žiacky parlament. Zapoj sa do kampane #ajopolnoci na sociálnych sieťach. Natoč krátke video o tom, čo máš vedieť aj o polnoci (a je to úplná zbytočnosť), a čo naozaj potrebuješ vedieť do každodenného života zo vzťahovej a sexuálnej výchovy (no v škole sa to neučíš). Ak chceš, môžeš nás tagovať @intymyta alebo @intymyta_mladez a označiť #ajopolnoci – príklady videí nájdeš TU. Hoď nám tiež follow na IG a Tik Toku @intymyta. Okrem toho máš aj ĎALŠIE MOŽNOSTI.

  Nemáš nápady, čo taká vzťahová a sexuálna výchova obsahuje? Napríklad témy o  rozchode, vzťahu k svojmu telu, randení a vzťahoch, kamarátstvach, vzťahu s rodičmi, témy hygieny, rôznych druhoch antikoncepcie, puberte, menštruácii, polúcii, súhlase, potešenia, prevencii obťažovania, kyberšikany, a mnohé ďalšie, ktoré sa týkajú tvojho tela, zdravia, spokojnosti, vzťahov, rešpektu a rozmanitosti.

  RODIČ – rozprávajte sa doma o zdravých vzťahoch, povedzte o tejto možnosti v škole, porozprávajte sa so svojím dieťaťom. Neviete, ako na to? Pomôcť vám v tom môže náš WORKSHOP pre rodičov, KNIHA alebo ĎALŠIE MOŽNOSTI.

  UČITEĽ/KA – napíšte nám na workshopy@intymyta.sk so záujmom o zapojenie sa do Dňa zdravých vzťahov a staňte sa súčasťou škôl, ktoré vo svojej réžii, no s našou podporou a metodikami vzdelávajú k tomu, čo treba vedieť #ajopolnoci – ak cítite, že to nie je pre vás, môžete pre svoje školské deti objednať náš WORKSHOP alebo si VYBRAŤ INÚ MOŽNOSŤ.

  KTOKOĽVEK ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI – príďte na osvetové udalosti, apelujte na okolie, choďte voliť a zaujímajte sa o vyjadrenia v oblasti sexuálneho zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv. Followovaním @intymyta na sociálnych sieťach budete mať vždy aktuálny prehľad o organizovaných udalostiach. Máme to vo svojich rukách. TU nájdete aj ďalšie informácie.