Preskočiť na obsah

Workshopy – Pre triedy

Hľadáte kvalitné vekovo adekvátne vzdelávanie vzťahovej a sexuálnej výchovy pre vašu triedu? Naše kvalifikované lektorky a lektori k vám môžu prísť a celý deň sa intenzívne venovať vašim žiakom a žiačkam.

Prečo celý deň? Naše workshopy sú postavené na interaktívnom vzdelávaní v bezpečnom prostredí, kde spoločne pracujeme v nadobúdaní vedomostí, zručností a postojov. No a na to potrebujeme dostatok času na reflexiu a diskusiu.

Aké postoje, vedomosti a zručnosti v triede sú, zisťujeme prostredníctvom dotazníkov pred workshopom. Po workshope meriame dopad vzdelávania, ktorého anonymné výsledky vám môžeme poskytnúť.

Puberta

Začali sa vo vašej triede objavovať témy prvej menštruácie, fyzických zmien či konflikty na základe výzoru a “coolovosti”? Na tomto workshope si spoločne prejdeme telesné zmeny súvisiace s pubertou, prečo sa dejú, ako ovplyvňujú naše emócie a vzťahy a ako sa starať o hygienu, zdravie a bezpečie vlastného tela. Puberta je fáza života plná zmien a tento workshop ju môže vašim žiačkam a žiakom uľahčiť tak, aby sa navzájom podporovali a budovali si zdravý sebaobraz.

Vzťahy

Záleží vám na tom, aby vaše žiačky a vaši žiaci vedeli budovať zdravé vzťahy, vedeli rozoznávať nezdravé správanie a asertívne komunikovať? Workshop o vzťahoch ich týmito vedomosťami a zručnosťami vybaví. Zistia tiež, že vo vzťahoch máme rôzne hodnoty a ako ich rešpektovať a naučia sa tiež rôzne spôsoby bezpečného riešenia konfliktov.  Rovnako budú mať príležitosť definovať si vlastné hodnoty, ktoré sú pre nich v rôznych vzťahoch dôležité, zistia, že hľadať pomoc je odvážne (aj kde ju nájdu).

Kultúra a sexualita

Máte v triede žiakov/čky z rôznych hodnotových zázemí? Pravdepodobne tiež vnímate vplyv modernej doby na ich správanie. Chcete, aby mládež dokázala komunikovať a chápať rozmanité postoje s rešpektom? Na workshope Kultúra a sexualita sa špecificky venujeme rôznym hodnotám, ktoré sú na Slovensku prítomné, ovplyvňujú vzťahy a naše správanie v nich. Zároveň si predstavíme koncept ľudských práv a prečo je dôležité ich rešpektovať.

Prevencia online sexuálneho násilia a obťažovania

Zistili ste, že si v triede mládež preposiela intímne fotky, niekto sa stal obeťou predátora alebo jednoducho chcete, aby boli žiaci/ky aj v online priestore v bezpečí? Workshop prevencia online sexuálneho násilia a obťažovania prináša mládeži príležitosť ujasniť si, aké správanie a typ komunikácie je v online priestore v poriadku a aké pravidlá tam platia. Definujeme si, ako poskytnúť podporu osobe, ktorá zažila kybernásilie a povieme si o miestach, kde sa môžu žiaci a žiačky obrátiť na profesionálnu pomoc.

Sexuálne a reprodukčné zdravie

Chcete, aby mali žiaci/čky kvalitné informácie o vlastnom tele, ako funguje a ako sa starať o svoje intímne zdravie? Na workshope sexuálne a reprodukčné zdravie tieto vedomosti môže mládež nadobudnúť spolu s komunikačnými zručnosťami, ktoré sa im zídu pri lekárskej prehliadke, komunikácii s partnerom/kou alebo v budúcom rodičovstve. Zároveň si povieme o možnostiach (ne)plánovania rodičovstva, prečo sú dôležité preventívne prehliadky a ako sa na vyšetrenie pripraviť.

Porno

Zistili ste, že v triede fičí porno a neviete, ako túto tému so žiami a žiačkami vhodne poňať? Naše/i lektorky/ri žiakom/čkam pomôžu aplikovať kritické myslenie v tejto téme. Identifikujeme si nezdravé dopady porna na intímny život, sebaobraz a vzťahy, interaktívne a vekovo vhodne sa naučíme hľadať dôveryhodné zdroje o sexualite a podľa čoho ich určiť.

Prvýkrát

Objavujú sa vo vašej triede prvé páriky alebo za vami chodia žiaci/žiačky za radou ohľadom intímnych vzťahov? Zvládať prvé lásky, pocity túžby či rozchody môže byť pre mládež mätúce a intenzívne. Workshop Prvýkrát im dáva priestor pochopiť, čo sa deje v ich tele, keď svoje prvé zamilované a erotické pocity prežívajú. Taktiež má mládež príležitosť si určiť vlastné očakávania a hodnoty, ktoré sú pre nich v intímnych vzťahoch dôležité a žiaci/žiačky sa tiež naučia odolávať nátlaku spojenému s prvými intímnymi skúsenoťami.

Prevencia sexuálneho násilia a obťažovania

Stretli ste sa u vás v škole  so sexuálnym obťažovaním alebo by ste chceli túto tému priniesť k mládeži preventívne a včas? Na workshope o prevencii sexuálneho násilia a obťažovania budujeme zručnosti rozpoznávania rôznych druhov násilia, povieme si,  ako vyzerá súhlas a prečo je  základom bezpečných vzťahov. Definujeme si, ako poskytnúť podporu osobe, ktorá zažila obťažovanie či násilie a povieme si o miestach, kde sa môžu žiačky a žiaci obrátiť na profesionálnu pomoc.

neRovnosť a práva

Záleží vám na tom, aby mladí ľudia rozvíjali partnerské vzťahy, kde sa dokážu rešpektovať a podporovať? Workshop neRovnosť a práva sa venuje rodovým stereotypom a ich vplyvom na naše vzťahy a prežívanie. Žiaci a žiačky sa naučia svoje základné práva v danej oblasti a budú tiež vedieť rozoznať, kedy sú porušované a ako/kde to riešiť. 

Zároveň má mládež príležitosť si zreflektovať, čo je im blízke, kým sú a kam chcú smerovať a ako sa to premieta do ich vzťahov.

Zručnosti pre zdravie a pohodu

Objavujú sa vo vašej triede prvé páriky alebo za vami chodia žiaci/žiačky za radou ohľadom intímnych vzťahov? Zvládať prvé lásky, pocity túžby či rozchody môže byť pre mládež mätúce a intenzívne. Workshop Prvýkrát im dáva priestor pochopiť, čo sa deje v ich tele, keď svoje prvé zamilované a erotické pocity prežívajú. Taktiež má mládež príležitosť si určiť vlastné očakávania a hodnoty, ktoré sú pre nich v intímnych vzťahoch dôležité a žiaci/žiačky sa tiež naučia odolávať nátlaku spojenému s prvými intímnymi skúsenoťami.