Preskočiť na obsah

Workshopy pre triedy

Chcete priniesť bezpečné a zdravé vzťahy do vašej triedy či kolektívu a neviete ako? Stretávate sa s náročnými situáciami a nemáte istotu v tom, ako ich didakticky bezpečne a vekovo primerane uchopiť? Vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, tínedžerských tehotenstiev a prenosu pohlavne prenosných infekcií. S mládežou rozoberáme aj témy puberty, obsahu v médiách a na sociálnych sieťach, súhlas, zdravie a bezpečie. Zákazy totiž nefungujú, ale kvalitné vzdelávanie a prevencia áno.

Objednajte si workshop pre mládež a budujme spoločne zdravú, férovú a rešpektujúcu spoločnosť.

Forma

Workshopy sú vytvorené expertným tímom tak, aby boli vekovo primerané, inkluzívne a interaktívne. Využívame možnosť diskusie či riešenia modelových situácií. Cieľom je, aby si mladí ľudia odniesli to, čo v danom veku na základe zdravého psychosexuálneho vývinu potrebujú, aby mohli robiť zodpovedné a bezpečné rozhodnutia.

Dve skúsené lektorky/i vytvoria bezpečný priestor pre nadobúdanie informácií, zručností a rešpektujúcich postojov.

Trvanie:

3,5 hodiny

4 vyučovacie hodiny

Cena:

250 €

Táto suma pokrýva lektorstvo a náklady spojené s tvorbou workshopu

Trvanie:

3,5 hodiny

4 vyučovacie hodiny

Cena:

250 €

Táto suma pokrýva lektorstvo
a náklady spojené s tvorbou workshopu

TÉMY WORKSHOPOV

Workshopy robíme primerane veku a vývinu detí, preto odporúčame nasledovné témy pre nasledovné ročníky:

Pre 5. – 7. ročník (10-13 rokov)

Kamarátske vzťahy

Žiačky a žiaci sa naučia:

 • identifikovať rôzne druhy vzťahov
 • rozlišovať medzi emóciami spojenými s láskou, priateľstvom, zamilovanosťou a sexuálnou príťažlivosťou
 • identifikovať charakteristiky zdravého vzťahu
 • charakterizovať (ne)zdravé správanie vo vzťahu
 • poznať rôzne stratégie eliminácie nezdravého správania
 • popísať spôsoby ako vyriešiť konflikt alebo nepochopenie použiť rôzne stratégie na riešenie konfliktov a nedorozumení
 • uvedomiť si, že konflikty a nedorozumenia s rodičmi/opatrovníctvom sú bežné počas dospievania a môžu byť vyriešené s rešpektom
Puberta

Žiačky a žiaci sa naučia:

 • popísať proces puberty a dozrievanie pohlavného a reprodukčného systému
 • uviesť hlavné fyzické a emocionálne zmeny, ktoré sa dejú počas puberty
 • popísať postupy a oceniť dôležitosť osobnej hygieny
 • popísať menštruačný cyklus a identifikovať súvisiace pocity a fyzické prejavy
 • pochopiť, že ľudia môžu mať erekciu/vlhkosť – v dôsledku vzrušenia alebo bezdôvodne a je to prirodzené
 • porozumieť, že mať vlhký sen je prirodzené
 • vysvetliť, že fyzický vzhľad je určený dedičnosťou, prostredím a zdravotnými návykmi a neurčuje hodnotu človeka ako ľudskej bytosti
 • akceptovať rozmanitosť ľudských tiel
 • Základy súhlasu

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • definovať súhlas
 • vysvetliť, ako rozhodnutia o sexuálnom správaní môžu ovplyvniť zdravie ľudí, budúcnosť a životný plán
 • manažovať emócie, ktoré sa spájajú s nespokojnosťou a nesúhlasom vo vzťahoch
 • jasne komunikovať hranice, obavy a očakávania v kontexte vzťahov, intimity, aj sexuálneho a reprodukčného zdravia
 • rozpoznať nezdravé správanie vo vzťahu: kontrola, moc, manipulácia, emocionálne vydieranie, nátlak
 • asertívne preukázať pomoc a podporu osobe, ktorá zažíva nezdravé správanie
 • Pre 8. ročník – SŠ (14-19 rokov)

  Intímne vzťahy

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • identifikovať rôzne druhy vzťahov
 • rozlišovať medzi emóciami spojenými s láskou, priateľstvom, zamilovanosťou a sexuálnou príťažlivosťou
 • identifikovať charakteristiky zdravého vzťahu
 • charakterizovať (ne)zdravé správanie vo vzťahu
 • poznať rôzne stratégie eliminácie nezdravého správania
 • popísať spôsoby ako vyriešiť konflikt alebo nepochopenie použiť rôzne stratégie na riešenie konfliktov a nedorozumení
 • uvedomiť si, že konflikty a nedorozumenia s rodičmi/opatrovníctvom sú bežné počas dospievania a môžu byť vyriešené s rešpektom
 • ZRUČNOSTI PRE ZDRAVIE A POHODU

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • pomenovať rôzne druhy vplyvov na naše rozhodovanie vo vzťahoch
 • vysvetliť, ako rozhodnutia o sexuálnom správaní môžu ovplyvniť zdravie ľudí, budúcnosť a životný plán
 • manažovať emócie, ktoré sa spájajú s nespokojnosťou vo vzťahoch
 • jasne komunikovať hranice, obavy a očakávania v kontexte vzťahov, intimity, aj sexuálneho a reprodukčného zdravia
 • rozoznávať stratégie riešenia konfliktov vo vzťahu
 • rozpoznať rovesnícky nátlak
 • asertívne preukázať pomoc a podporu osobe pod nátlakom
 • PRVÝKRÁT

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • definovať si dôležité hodnoty vo vzťahoch
 • definovať si vlastný ideálny scenár nadobúdania intímnych skúseností
 • rozpoznať, že informované sexuálne rozhodnutia (byť oboznámený/á a sebavedomý/á v
 • rozhodovaní, či, kedy a s kým byť sexuálne aktívny/a) je dôležité pre ich zdravie a pohodu
 • robiť informované rozhodnutia o sexuálnom správaní s vlastnou integritou
 • popísať cyklus sexuálnej reakcie
 • rozlišovať medzi emóciami spojenými s láskou, priateľstvom, zamilovanosťou a sexuálnou príťažlivosťou
 • identifikovať spôsoby ako manažovať emócie spájané s rôznymi druhmi vzťahov
 • KYBERBEZPEČIE

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • rozoznávať rozdiel medzi názorom a verbálnym násilím
 • identifikovať rôzne podoby kybernásilia
 • navrhnúť riešenia pre príkladné situácie kybernásilia
 • čo znamená súhlas v online priestore
 • rozlíšiť stereotypy na internete
 • identifikovať spôsoby, ako sa vyhnúť kybernásiliu a ako pomôcť osobe zažívajcej kybernásilie
 • PREVENCIA SEXUÁLNEHO NÁSILIA A OBŤAŽOVANIA

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • definovať súhlas
 • akceptovať dôležitosť súhlasu v bezpečných a zdravých vzťahoch
 • vysvetliť, ako rozhodnutia o sexuálnom správaní môžu ovplyvniť zdravie ľudí, budúcnosť a životný plán
 • manažovať emócie, ktoré sa spájajú s nespokojnosťou a nesúhlasom vo vzťahoch
 • jasne komunikovať hranice, obavy a očakávania v kontexte vzťahov, intimity, aj sexuálneho a reprodukčného zdravia
 • rozpoznať nezdravé správanie vo vzťahu: kontrola, moc, manipulácia, emocionálne vydieranie, nátlak
 • asertívne preukázať pomoc a podporu osobe, ktorá zažíva nezdravé správanie
 • SEXUALITA A MÉDIÁ

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • porozumieť, že porno nie je vhodný ani vekovo adekvátny zdroj informácií o sexualite, vzťahoch a sexe
 • analyzovať negatívny dopad explicitných médií na vzťahy a sexuálne správanie
 • identifikovať možné dopady online obsahu na sebaobraz
 • rozpoznať dôležitosť povedomia zákonov, s rešpektom na zdieľanie alebo zabezpečovanie sexuálne explicitných obrázkov
 • identifikovať stav, kedy je nevyhnutné vyhľadať pomoc a určiť miesta, kde ju nájsť
 • SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ ZDRAVIE

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • poznať svoje základné práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (SRZ)
 • poznať základný slovník týkajúci sa reprodukčných orgánov, ich fungovania a starostlivosti/hygieny
 • akceptovať dôležitosť dodržiavania zákonov vzhľadom na SRZ
 • identifikovať, kedy a prečo je potrebné ísť na preventívne prehliadky na gynekológiu/urológiu
 • popísať rôzne spôsoby, ako sa chrániť pred neželaným otehotnením a/alebo pred pohlavne prenosnými infekciami
 • vysvetliť, prečo je dôležité preventívne vyšetrenie prsníkov a semenníkov
 • NEROVNOSŤ A PRÁVA

  Žiačky a žiaci sa naučia:

 • identifikovať možnú škodlivosť nerovnosti a rodových stereotypov
 • popísať rôzne spôsoby, ako rodové roly ovplyvňujú každodenné činnosti doma, v škole, v komunite…
 • analyzovať, ako môže nerovnosť a rozdiel v moci negatívne ovplyvniť vzťahy
 • identifikovať, ako rodové normy tvarujú identitu, túžby, zvyklosti a správanie
 • uvedomiť si, že rodové role a očakávania sa môžu meniť
 • Workshopy staviame na hodnotách zdravia, bezpečia, ROVNOSTI a rešpektu,
  ktoré si zaslúži každé dieťa.

  Riadime sa národnými aj medzinárodnými dátami, aktuálnym výskumom
  a dbáme na zachovanie rešpektu k rozmanitým rodinným hodnotám.

  Workshopy staviame na hodnotách zdravia, bezpečia, hodnoty a rešpektu, ktoré si zaslúži každé dieťa.

  Riadime sa národnými aj medzinárodnými dátami, aktuálnym výskumom a dbáme na zachovanie rešpektu k rozmanitým rodinným hodnotám.

  AKO SI OBJEDNAŤ WORKSHOP

  Aby sme si vzájomne uľahčili komunikáciu a mohli priniesť workshopy aj na Vašu školu, prosím prečítajte si pravidlá a vyplňte nasledujúci formulár. Naša koordinátorka vzdelávacích aktivít sa Vám čo najskôr ozve s detailami aj odpoveďami na vaše otázky.

  SPÄTNÁ VÄZBA: Čo ste sa na Workshope naučili?

  „Ako niekomu vysvetliť, že sa mi nepáči čo robí, ako pomôcť priateľovi v núdzi. A zistil som, že práca v skupine je zábava a nemusím sa jej báť:) „

  „Som vďačná že som na ňom bola, veľa som sa dozvedela: čomu sa mám vyvarovať a čo je naopak v poriadku. Veľmi ďakujem“

  „Budem vedieť rešpektovať, kedy a ako pomôcť, viem viac pomenovať u doktora ak ma niečo bolí a celkovo pocit, že sa cítim bezpečne.“

  O NÁS

  inTYMYta je organizácia, ktorá už 32 rokov prináša na Slovensko kvalitné vzdelávanie o zdravých vzťahoch, bezpečí a sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Združujeme lektorky, učiteľky, lekárov a lekárky, psychológov, psychologičky, výskumné pracovníčky a pracovníkov a ďalších ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme speli vzťahovou a sexuálnou výchovou k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti. Veríme, že mládež si zaslúži nadobúdať vedomosti a zručnosti vekovo adekvátne, profesionálne a včas. Riadime sa dátami, výskumom a hodnotami zdravia, bezpečia a rešpektu.

  inTYMYta je taktiež súčasťou pracovnej skupiny kurikulárnej reformy, ktorá vypracovala ciele vzťahovej a sexuálnej výchovy vstupujúce do platnosti od 2026.