Preskočiť na obsah

Workshopy – Pre učiteľky/ov

Tematický deň zdravých vzťahov

Hľadáte vzdelávanie pre komplet celý druhý stupeň alebo strednú školu o zdravých vzťahoch? Chcete zabezpečiť, aby sa žiaci/čky dozvedeli vekovo adekvátne informácie od učiteliek/ľov a nie internetových zdrojov, ako je porno alebo influenceri/ky? Tematický deň Zdravých vzťahov vám vekovo adekvátne a kvalitné podklady poskytne. Na vzdelávaní sa dozviete, ako vytvoriť bezpečné prostredie na vzdelávanie a ako sa vysporiadať s reakciami žiakov/čok, povieme si o dôležitosti podložených informácií a ako ich prezentovať mládeži nezaujato. Následne dostanete k tematickému dňu všetky potrebné materiály spolu s podporou od nás, aby ste mohli obsah workshopu odprezentovať aj rodičom.

Ako sa s deťmi rozprávať o sexualite – pre odborných/é zamestnancov/kyne

Pracujete s deťmi a mládežou a potrebujete im priniesť témy vzťahovej a sexuálnej výchovy? Chcete sa s nimi rozprávať o témach sexuality a intimity, ale neviete, čo je vekovo vhodné alebo aké slová použiť? Chcete pre mládež zdravý vzťah k ich telu a bezpečné a zdravé vzťahy do budúcna? Prekvapili Vás otázky od žiakov a žiačiek a neviete ako na ne reagovať? Pomôžeme vám vytvárať a upevňovať si s nimi dôveru, aby za vami mohli prísť kedykoľvek, keď ich niečo v oblasti sexuality, intimity a vzťahov trápi alebo teší.