Preskočiť na obsah

VZDELÁVANIE pre PRACOVNÉ TíMY

Staňte sa jednou z firiem, ktoré počúvajú, posúvajú sa a tvoria základy profesionálneho prostredia pre všetkých. Rovnosťinklúzia sú nevyhnutnou víziou v pracovných tímoch. Ako sa k nim priblížiť v kultúre, keď je náročné inakosť, rozdiely alebo neviditeľné problémy pomenovať?

Prevencia a eliminácia sexuÁlnEho obťažovania

Workshop prinesie praktické zručnosti ako napríklad vytváranie a udržiavanie bezpečného inkluzívneho prostredia, zvyšovanie miery rodovej rovnosti v tíme, rozpoznanie a riešenie rôznych druhov násilia a obťažovania, či asertívnu, nenásilnú, rešpektujúcu komunikáciu. Zostavili sme ho na základe mapovania potrieb firiem, ako aj zamestnancov a zamestnankyn v otázkach bezpečia a rovnosti.

 • Dĺžka: MIN 2 HODINY
 • Cena: DOHODOU
  (min. 8 a max. 20 ľudí)
 • Forma: naživo
Vzdelávanie pre pracovné tímy

Kúpou jedného workshopu pre vás tím
sprostredkujete tri workshopy pre deti a mládež.

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Potrebujete hlbšiu analýzu rovnosti a bezpečia v tíme? Spoločne s našimi partnerskými organizáciami vám vieme ponúknuť rôzne možnosti, ako rovnosťbezpečie vo vašej práci nastaviť systematicky a dlhodobo.

 • Dĺžka, Cena
  AJ Forma: Dohodou

ČO VZDELÁVANÍM ZÍSKATE?

 • Pomenujeme nevypovedané nerovnosti alebo výzvy vo vašom tíme
 • Identifikujeme, čo s týmito výzvami ďalej robiť
 • Uvedomíme si individuálne postoje k rovnosti a inklúzii a čo s nimi vo firemnej kultúre
 • Ukážeme si benefity bezpečného pracovného prostredia
 • Pomenujeme si zdroje pomoci a podpory
 • Potrénujeme si rešpektujúce dávanie spätnej väzby
 • Naučíme sa efektívne zasiahnuť v krízových situáciách

Naše workshopy slúžia ako riešenie existujúcich
problémov, ale aj ako ich primárna prevencia.

Vzdelávanie pre pracovné tímy

SPÄTNÁ VÄZBA

“Odporučila by som toto vzdelávanie všetkým, ktorí chcú predísť nepríjemným konfliktom na pracovisku, resp. naučiť sa lepšie porozumieť a rešpektovať svojich kolegov. Workshop otvorí témy, ktoré sú „pálčivé„, ale spoločne sa o nich môžete porozprávať s rešpektom a v pokoji, čo dáva obrovský priestor na porozumenie a predchádza tak konfliktom v budúcnosti.”

“Vysoko profesionálny tréning o tom, ako vytvoriť na pracovisku bezpečné prostredie, kde sa každý cíti prijatý, nemusí sa báť vyjadriť svoj názor, tréning plný praktických rád, ako riešiť nepríjemné vzniknuté situácie na pracovisku či v osobnom živote. Odporučila by som každej firme/neziskovke/škole/…(všetkým)…. aby si týmto vzdelávaním prešli!”