Preskočiť na obsah

Zdravé vzťahy a bezpečie sa nás týkajú všetkých

  Každý človek má v rukách moc prispieť ku kvalitnému vzdelávaniu.
  Ako na to, ak vám na kvalitnom vzdelávaní záleží?

  Čo to je vzťahová a sexuálna výchova?

  • vzdelávanie o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych/spoločenských stránkach sexuality
  • cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy
  • je prevenciou sexuálneho násilia, obťažovania, diskriminácie, tínedžerských tehotenstiev a ďalších nebezpečných javov, ktoré môžu ľuďom ovplyvniť život, zdravie a spokojnosť

  Ako sa vás týka vzťahová a sexuálna výchova?

  Bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, rod, vierovyznanie, rodinný stav, povolanie, sociálno-ekonomické zázemie a ďalšie aspekty našej identity – každý človek si zaslúži mať príležitosť žiť spokojný, zdravý a bezpečný život. Vzťahová a sexuálna výchova je cesta k vzájomnému rešpektu, rovnosti, (seba)úcte či solidarite.

  Okrem toho ju potrebujeme aj pre zdravé pracovné vzťahy v rôznorodých kolektívoch, pre zdravé medziľudské vzťahy s kamarátmi/kami aj pre bezpečný pocit a rešpekt v ambulanciách a všade inde.

  Čo sa dá robiť:

  • zaujímať sa o dianie okolo seba
  • premýšľať nad dôležitosťou bezpečia a zdravia v spoločnosti
  • byť aktívny občan/občianka – zúčastniť sa protestu, diskusie, podpísať petíciu, písať listy, organizovať sa, voliť a i.
  • podporovať organizácie, ktoré sa o kvalitné vzdelávanie v školách snažia – finančne, zdieľaním ich činnosti, sledovaním na sociálnych sieťach, odporúčaniami svojej škole, firme, známym…
  • zaujímať sa o programy politických strán s dôrazom na programy v oblasti vzdelávania
  • kontaktovať svoju bývalú školu a upriamiť ich pozornosť na vzdelávanie k vzťahovej a sexuálnej výchove
  • premýšľať nad individuálnymi možnosťami podpory vzhľadom na svoj network a/alebo prácu či iné možnosti