Preskočiť na obsah

InTYMYta

Čo robíme?

Meníme neistotu na prijatie a zdravé vzťahy. Naše vyškolené lektorky tvoria na workshopoch vzťahovej a sexuálnej výchovy bezpečné prostredie, čím pomáhajú jednoduchšie nadobúdať vedomosti, zručnosti a rešpektujúce postoje. Pomáhame tak mládeži, rodičom, učiteľkám/om a pracovným tímom budovať zdravé, bezpečné, rešpektujúce a rovné vzťahy.

Prečo to robíme?

Zákazy nezaberajú, cesta k bezpečiu a zdraviu je kvalitné vzdelávanie. Chceme, aby si mladí ľudia vytvárali zdravé vzťahy k sebe, aj k iným ľuďom a objavovali svoje ja bezpečne a zodpovedne. Chceme, aby ich v tom mohli rodičia a učiteľky/ia empaticky sprevádzať.  Keď neskôr ľudia prídu do vysokoškolského a/alebo pracovného prostredia, chceme, aby objavovali a budovali svoj potenciál bez diskriminácie a obťažovania.

Pre koho to robíme?

Pre triedy na ZŠ a SŠ

Aby mládež mala vedomosti, zručnosti a postoje na objavovanie svojej identity, zdravých a bezpečných vzťahov a svojich práv

Pre rodičov

Aby boli pripravení a empatickí v sprevádzaní dieťaťa vzťahmi a sexualitou

Pre učiteľky/ľov

Aby mali motiváciu, zdroje a kompetencie na učenie kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy založenej na aktuálnych poznatkoch

Pre pracovné tímy

Aby tvorili bezpečné, produktívne a inkluzívne pracovné prostredie

Vzťahová a sexuálna výchova je náuka o vzťahoch, emóciách a o fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

Štúdie vo viacerých európskych krajinách ukázali, že zavedenie dlhodobých národných programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k:
– zníženiu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých
– poklesu sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov
– poklesu výskytu sexuálneho zneužívania 
– … a ďalším pozitívam, akými je vzájomný rešpekt, sebaúcta, solidarita, zručnosti v kritickom myslení či rozhodovaní sa

Naučte sa s deťmi rozprávať o sexualite a objednajte si knižku Ja v tvojom veku…!

Ja v tvojom veku SA S DEŤMI HOVORIŤ O SEXUALITE kniha

Workshopy

Naše workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy stoja na 6 pevných pilieroch:

  • Veková adekvátnosť – obsah učiva je prispôsobený zdravému psycho-sexuálnemu vývinu jedinca 
  • Rešpekt k rôznym názorom, rôznym presvedčeniam a hodnotám
  • Inkluzivita, pretože každé dieťa je jedinečné a má svoje výchovno-vzdelávacie potreby
  • Aktuálnosť – informácie a výchovno-vzdelávacie postupy musia byť založené na vždy najaktuálnejších dátach, zisteniach a výskumoch
  • Objektivita a nestrannosť zabezpečujú, že obsah vzťahovej a sexuálnej výchovy je podložený faktami a výskumom
  • Profesionalita vyučujúcej osoby predpokladá, že človek, ktorý vyučuje vzťahovú a sexuálnu výchovu musí mať špecifické vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú jasne stanovené – my vychádzame z medzinárodných dokumentov WHO a UNESCO

Chcem vedieť viac! 

Projekty

Nórske granty

Vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia pred sexuálnym násilím a obťažovaním, diskrimináciou a nerovnosťou. Preto ju prinášame na ZŠ SŠ, k mládeži, učiteľkám/om, širokej verejnosti, aj do ambulancií a tímov. Aby mohli ľudia robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej sexualite a vzťahoch.

Vyšehradský fond

Ako sa bábätko dostalo do brucha? Čo znamená masturbovať? Páči sa mi Adam, som normálny? Tréner ma obťažoval, čo mám robiť? Učíme (nielen) rodičov reagovať na otázky o sexualite, vzťahoch a intimite. Vekovo vhodne, bezpečne a sebaisto. Prostredníctvom workshopov aj knihy Ja v tvojom veku…!

Aktion Mensch

Každá 38. tínedžerka vo veku 15 -19 rokov je tehotná. Slovensko má 5. najhorší prístup k antikoncepcii v EÚ. Poskytujeme osvetu o bariérach sociálne vylúčených komunít k sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti a vzdelávaniu.

IPPF

Tvoríme inkluzívnu vzťahovú a sexuálnu výchovu a prekladáme vzdelávanie aj pre ukrajinské deti na školách. Vďaka tomuto projektu posilníme lektorský tím a donesieme vzdelávanie tam, kde to naozaj treba.

Partnerské organizácie a podpora