Preskočiť na obsah

MÁTE DIEŤA? Aj vy máte v rukách moc prispieť ku kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchove na Slovensku

  Každý človek má v rukách moc prispieť ku kvalitnému vzdelávaniu.
  Ako na to, ak ste rodič?

  Čo to je vzťahová a sexuálna výchova?

  • vzdelávanie o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych/spoločenských stránkach sexuality
  • cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy
  • je prevenciou sexuálneho násilia, obťažovania, diskriminácie, tínedžerských tehotenstiev a ďalších nebezpečných javov, ktoré môžu deťom ovplyvniť život, zdravie a spokojnosť

  Ako sa vás týka vzťahová a sexuálna výchova, ak ste rodič?

  Vzťahová a sexuálna výchova začína už doma, od narodenia dieťaťa.

  Ani vy ste ju však v škole zrejme nemali. Potrebujete mať potrebné vedomosti a zručnosti na to, aby ste témy intimity a sexuality s dieťaťom rozoberali včas a v každom veku – aby ste u dieťaťa budovali rešpekt k rozmanitosti, súhlasu, aby za vami dieťa mohlo prísť po radu či pomoc, zdôveriť sa, pociťovať bezpečie a mať z domu pozitívne vzory (vo vzťahu k sebe aj k iným).

  Nenechávajte dieťa hľadať informácie v porne. Vaše dieťa má právo na informácie, vzdelávanie, bezpečie aj zdravie.

  Čo sa dá robiť:

  • poslať učiteľom/kám v škole ponuku workshopov vzťahovej a sexuálnej výchovy (príp. sa spojiť s inými rodičmi a dožadovať sa kvalitného vzdelávania spoločne)
  • zaujímať sa o vzdelávanie pre seba, rozširovať si obzory vo vzťahovej a sexuálnej výchove
  • rozprávať sa o tejto téme so známymi a svojimi komunitami, šíriť dôveryhodné zdroje infromácií pre nich a ich deti