Preskočiť na obsah

O nás / 2 %

Naša misia

Naša misia je poskytovať inkluzívnu, vekovo adekvátnu a výskumom podloženú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v každom veku mali šancu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich vzťahov a sexuality a zaistiť prevenciu negatívnych javov v oblasti vzťahov a sexuality (napr.: prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, vrátane prevencie sexuálneho kybernásilia). Ďalej chceme iniciovať kvalitný výskum v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku a navrhovať metódy a nástroje pre zavedenie systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy do slovenských škôl.

Chcete podporiť kvalitnú a vekovo adekvátnu vzťahovú a sexuálnu výchovu?

Vaše 2 % môžu výrazne prispieť k tomu, aby sme boli schopné a schopní naďalej vykonávať aktivity k zdravým vzťahom a bezpečiu.


Údaje potrebné pre poskytnutie 2% z daní:

Obchodné meno (Názov): inTYMYta
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
DIČ : 2020875934
Sídlo: Klincová 35, 82108 Bratislava
Reg. MV.v.č.VVS/1-900/90-3424-1
IBAN: SK33 8330 0000 0028 0193 4224

Okrem podpory formou preukázania 2 % nás môžete podporiť aj formou pravidelných darov – napríklad nastavením trvalého príkazu na náš transparentný účet IBAN: SK33 8330 0000 0028 0193 4224 v ľubovoľnej výške.

Ste firma a chcete pomáhať vo veľkom? Možnosti nájdete TU. Ak sa chcete informovať o iných možnostiach pomoci a podpory, napíšte na zuzana@intymyta.sk

Kto sme

Organizácia InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) je nezisková organizácia venujúca sa vzťahovej a sexuálnej výchove. Už 32 rokov na Slovensku podporujeme zodpovedné, zdravé a kultivované sexuálne správanie.

Uznávame a presadzujeme princípy a závery medzinárodných organizácií ako Organizácia spojených národov (OSN, UN) a Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO). Nie sme viazaní/é na žiadnu ideológiu, náboženstvo, politickú stranu či komerčnú firmu.

Naše hodnoty

ZDRAVIE

ROVNOSŤ

REŠPEKT

DIVERZITA

Náš tím

Sme lektorky, lekári, psychologičky, učiteľky, koučky a ďalší ľudia, ktorí chcú aktívne riešiť nahromadené problémy. V spolupráci s poradensko-psychologickými centrami vytvárame sieť služieb plánovaného rodičovstva, v čom nám pomáhajú ďalší odborníci a odborníčky – najmä z odboru gynekológia, sexuológia a urológia.

Našim členom či členkou sa môže stať každý človek, ktorý má záujem riešiť problémy vzťahovej a sexuálnej výchovy a sexuálneho a reprodukčného zdravia tak, aby boli rešpektované základné sexuálne a reprodukčné práva ľudí.

Kontakt

Výkonná riaditeľka: zuzana@intymyta.sk
Pre médiá: radka@intymyta.sk
Pre školy: workshopy@intymyta.sk
Sociálne siete: FB | IG | LinkedIn

Rezervácia workshopov:
Tel: 0902 340 338 (po-pia 8:00-12:00)
Email: workshopy@intymyta.sk

Obchodné meno (Názov): InTYMYta
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
DIČ : 2020875934
Sídlo: Klincová 35, 82108 Bratislava
Reg. MV.v.č.VVS/1-900/90-3424-1
IBAN: SK3383300000002801934224