Preskočiť na obsah

O nás

Naša misia

Veríme, že sa dostaneme vzťahovou a sexuálnou výchovou k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti. Misia Spoločnosti pre plánované rodičovstvo je poskytovať inkluzívnu, vekovo adekvátnu a výskumom a faktami podloženú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v každom veku mali šancu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich vzťahov a sexuality a zaistiť prevenciu negatívnych javov v oblasti vzťahov a sexuality (napr.: prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, vrátane prevencie sexuálneho kybernásilia). Ďalej chceme iniciovať kvalitný a objektívny výskum v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku a navrhovať metódy a nástroje pre zavedenie systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy do slovenských škôl

Kto sme

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR) je nezisková organizácia venujúca sa vzťahovej a sexuálnej výchove. Už 30 rokov na Slovensku podporujeme zodpovedné, zdravé a kultivované sexuálne správanie. Sme plnoprávna členská organizácia Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF).

SPR uznáva a presadzuje princípy a závery medzinárodných organizácií ako Organizácia spojených národov (OSN, UN) a Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO). SPR nie je viazaná na žiadnu ideológiu, náboženstvo, politickú stranu či komerčnú firmu.

Sme lektorky, lekári, psychologičky, učiteľky, novinári, právničky, zdravotné sestry a ďalší ľudia, ktorí chcú aktívne riešiť nahromadené problémy. V spolupráci s poradensko-psychologickými centrami vytvárame sieť služieb plánovaného rodičovstva, v čom nám pomáhajú ďalší odborníci a odborníčky – najmä z odboru gynekológia, sexuológia, urológia a genetika.

Našim členom či členkou sa môže stať každý človek, ktorý má záujem riešiť problémy plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia tak, aby boli rešpektované základné sexuálne a reprodukčné práva ľudí.

Naše hodnoty

ZDRAVIE

ROVNOSŤ

REŠPEKT

DIVERZITA

Náš tím

Kontakt

Tel: 0950482510
Email: ceo@rodicovstvo.sk
Sociálne siete: FB | IG | LinkedIn

Rezervácia workshopov:
Tel: 0951006873 (ut-pia 9:00-14:00)
Email: workshopy@rodicovstvo.sk

Obchodné meno (Názov): InTYMYta
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
DIČ : 2020875934
Sídlo: Klincová 35, 82108 Bratislava
Reg. MV.v.č.VVS/1-900/90-3424-1
IBAN: SK3383300000002801934224