Preskočiť na obsah

PRACUJETE S MLADÝMI? UČÍTE? Aj vy máte v rukách moc prispieť ku kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchove na Slovensku

  Každý človek má v rukách moc prispieť ku kvalitnému vzdelávaniu.
  Ako na to, ak učíte alebo pracujete s mládežou?

  Čo to je vzťahová a sexuálna výchova?

  • vzdelávanie o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych/spoločenských stránkach sexuality
  • cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy
  • je prevenciou sexuálneho násilia, obťažovania, diskriminácie, tínedžerských tehotenstiev a ďalších nebezpečných javov, ktoré môžu deťom ovplyvniť život, zdravie a spokojnosť

  Ako sa vás týka vzťahová a sexuálna výchova, ak ste učiteľ/ka?

  Poskytujete vzdelávanie – to je kombináciou akademických charakterových zručností, sprevádzate mládež dospievaním, prežívaním, vnímate ich telesné zmeny aj vzťahy či rozchody, sprevádzate ich aj riešením hádok či konfliktov, poskytujete pomocnú ruku. Robíte dôležitú prácu vo výchove a vzdelávaní a ste jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote mladého človeka.

  Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujete na to, aby ste tieto témy do škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne a zaslúžite si na to adekvátnu podporu.

  Čo sa dá robiť:

  • zúčastniť sa vzdelávania, ako s deťmi témy vzťahovej a sexuálnej výchovy otvárať
  • priniesť tému k učiteľkám/om, vedeniu školy, zapojiť sa do Dňa zdravých vzťahov (napíšte na workshopy@intymyta.sk)
  • osloviť organizáciu, ktorá poskytuje kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu
  • využívať materiály, metodiky a ďalšie zdroje (napr. na stránke www.intymyta.sk alebo Youtube Prirodzene Web)
  • poznať svoje kompetencie a úlohu vo vzdelávaní k rešpektu
  • aktívne témy vzťahovej a sexuálnej výchovy prinášať (v hodinách etiky, občianky, biológie, ale aj workshopmi, triednickými hodinami, besedami, rozhovormi, materiálmi z dôveryhodných zdrojov a pod.)
  • ísť vzorom iným triedam, učiteľkám/učiteľom, pracovníctvu s mládežou, ostatným školám