Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Stealthing 

Stealthing 

  Stealthing je jav, pri ktorom si osoba pred alebo počas sexuálnej aktivity dá dole z penisu kondóm bez súhlasu druhej osoby. Ide o formu násilia, pretože jednak ide o porušenie súhlasu a zároveň takýmto správaním môže niekto zdravotne ublížiť inej osobe, prípadne vstúpiť do rozhodovania o jej tele bez jej vedomia. 

  Stealthing je zároveň nebezpečný preto, že o ňom druhá osoba nemusí ani nevyhnutne vedieť – môže sa udiať úplne bez jej súhlasu a vedomia. Tým prichádza o možnosť rozhodovať o svojom sexuálnom a reprodukčnom zdraví. 

  Tento jav je úzko spätý s mocou a snahou kontrolovať, aj so stavaním svojich potrieb a preferencií nad zdravie a bezpečie inej osoby. Niekedy sa spája s tým, že chce osoba rozhodovať o tehotenstve druhej osoby. Takéto správanie zas môže byť spojené so snahou “udržať” si vo vzťahu druhú osobu nezdravými spôsobmi – manipulovaním, gaslightovaním a využívaním prítomnosti dieťaťa, aby sa rodina udržala pokope.

  O antikoncepcii je potrebné rozprávať sa pred pohlavným stykom – zúčastnené strany môžu slobodne vyjadriť preferovaný spôsob antikoncepcie, porozprávať sa o výhodách a nevýhodách, nájsť to, v čom sa budú cítiť bezpečne a zdravo. Ako pri sexuálnej aktivite samotnej, aj v téme antikoncepcie je potrebný súhlas. Ak totiž ľudia cítia pocit bezpečia, dokážu sa zároveň pri sexuálnej aktivite lepšie uvoľniť a mať z nej príjemnejší zážitok. 

  Viac o druhoch antikoncepcie a ako ju vybrať, nájdete TU a rozprávame sa o nich aj na workshope pre školy o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Na workshope Násilie a bezpečie si rozoberieme rôzne formy násilia, aj ako komunikovať o pomoci a podpore a kde ju hľadať. TU nájdete informácie o našich workshopoch pre školy.

  Ak sa niekto rozhodne nepoužívať kondóm, je to v poriadku – musia však o tom byť informované všetky zúčastnené osoby a mali by mať vedomosti o výhodách používania kondómu a možných rizikách nepoužívania kondómu. Vďaka tomu dokážu ľudia urobiť zodpovedné rozhodnutie. Kondóm je zároveň jediná forma antikoncepcie, ktorá chráni aj pred neželaným otehotnením, aj pred pohlavne prenosnými infekciami. No a tu tiež treba vedieť o tom, že mnohé pohlavne prenosné infekcie nemusia mať žiadne príznaky. 

  Súhlas 

  Ak niekto dal SI OKEJ súhlas so sexuálnou aktivitou, dal informovaný súhlas s touto aktivitou a má informácie o tom, aký druh antikoncepcie je použitý. Ak to iná osoba poruší, berie druhej osobe právo na súhlas. 

  V prípade, že je niekto v situácii, kedy si všimne, že druhá osoba si dáva dole kondóm a nesúhlasí s tým, je absolútne v poriadku povedať “Nie” a so sexuálnou aktivitou skončiť.

  Čo robiť, ak som obeťou stealthingu?

  Stealthing je násilie a je zaň zodpovedná osoba, ktorá ho pácha. Takéto správanie nie je súčasťou znakov zdravých vzťahov. Práve naopak – je to veľmi nezdravý jav, ktorým jedna osoba zásadne narúša hranice inej. Výrazne narúša tiež dôveru a vzťah samotný. 

  Ak na to prídeme do 5 dní, môžete použiť jednu z foriem núdzovej antikoncepcie.
  Neskôr je možné dať sa testovať na pohlavne prenosné infekcie, prípadne si urobiť tehotenský test. 

  Ak to zistíte po sexuálnej aktivite, je stále možné to aj odkomunikovať – pomenovať svoje pocity, pomenovať, aké správanie nastalo, aké sú vaše hranice a čo očakávate od druhej osoby. 

  Verte si. Ak máte počas sexu pocit, že niečo nie je okej, zrejme naozaj nie je. Komunikujte to druhej osobe. Súhlas je vždy odvolateľný a sexuálnu aktivitu môžete zastaviť. Máte svoje sexuálne a reprodukčné práva a stealthingom ich iná osoba narúša. Zaslúžite si zdravie, bezpečie a rešpekt.