Preskočiť na obsah

Súhlas je sexy, súhlas je základ

  Ovládať zručnosť súhlasu je najdôležitejšou zručnosťou pre spokojné a zdravé vzťahy plné rešpektu a bezpečia. Lenže čo všetko je súhlas? A fakt musíme pred sexom niečo podpisovať?

  Čo je to súhlas?

  Súhlas znamená, že predtým, ako s druhou osobou niečo robíme, nech je to čokoľvek, spýtame sa, či to chce aj druhá osoba. Jednoduché. Keď druhá osoba povie alebo dá jasný signál, že áno, môžeme pokračovať. Keď druhá osoba povie nie alebo dá jasný signál, že nie, rešpektujeme toto rozhodnutie a v aktivite nepokračujeme. 

  Spomeňte si napríklad na ktorúkoľvek rodinnú oslavu, kde ste sa museli lúčiť s ujom alebo tetou a fakt ste im nechceli dávať tú pusu na rozlúčku, úplne by vám stačilo, keby ste si podali ruky. Súhlas v tomto prípade by znamenal, že poviete nie, navrhnete podanie rúk, teta alebo ujo to rešpektujú a hotovo.

  So súhlasom súvisí aj téma telesnej integrity a bezpečia, a aj preto by sa malo vzdelávanie k súhlasu začať už v skorom veku, kedy sa deti učia, pomenovať aká blízkosť a dotyky sú im príjemné a nepríjemné, vyjadriť to a uvedomiť si dôležitosť rešpektovania akéhokoľvek rozhodnutia. V neskoršom vzdelávaní sa dozvedia aj to, kedy je potrebné ozvať sa dôveryhodnej dospelej osobe a ako ju určiť. V tínedžerskom veku sa učia vnímať, čo je legálne a čo nie a postupne sa dozvedajú aj o tom, čo je sexuálny súhlas. 

  Sexuálny súhlas 

  Pojem “sexuálny súhlas” znamená, že predtým, ako s niekým máme sex/intímnu aktivitu, súhlasíme s tým a súhlasí s tým aj druhá strana. Súhlas môže byť verbálny aj neverbálny. Áno, samozrejme, páči sa mi to, toto je okej, absolútne áno, jasné! Áno znamená áno, nie znamená nie. Jednoduché, nie? 

  Bohužiaľ, nie pre každého. Ak súhlas pri sexe chýba, dochádza k znásilneniu. Znamená to, že na sex potrebujeme kolkovanú žiadosť? Nie. Znamená to, že na sex potrebujeme vzájomnú komunikáciu a rešpekt. 

  Je tiež potrebné vedieť, že sexuálny súhlas môže na Slovensku dať osoba, ktorá má viac ako 15 rokov. Táto hranica súvisí s hranicou legálneho pohlavného styku tak, ako je definovaný v našich zákonoch. 

  O súhlase máme skvelé interaktívne workshopy, ktoré prídeme odlektorovať do ktorejkoľvek triedy.

  Súhlas = S I O K E J

  Pripravili sme pre vás jednoduchú skratku, ktorá vás vždy povedie 6 základnými znakmi súhlasu. Na to, aby bol súhlas naozaj súhlasom, potrebuje spĺňať všetkých 6 základných pravidiel. Takto si jednoducho zapamätáte, že Súhlas = SI OKEJ. 

  Vždy sa uistite, či ste okej vy, aj vaša partnerka/ váš partner. 

  Slobodný = vždy môžete slobodne, bez nátlaku a bez manipulácie povedať áno alebo nie

  Informovaný = obe osoby vedia, s čím presne súhlasia, za akých okolností a aké z toho môžu plynúť následky. Sú tiež informované o zdravotnom stave druhej osoby.

  Odvolateľný = ak ste na začiatku povedali áno, tak v strede sa môže niečo zmeniť a môžete slobodne povedať “Nie” – druhá strana vaše rozhodnutie musí rešpektovať, pretože iba vy rozhodujete o tom, čo sa deje s vaším telom. 

  Konkrétny = ak sme niečo robili v pondelok a dnes je streda, tak v stredu sa jednoducho spýtame zas, pretože od pondelku sa naozaj mohlo veľa zmeniť a naše aktivity potrebujú súhlas každý raz.

  Entuziastický = teda radostný. Znamená to, že máme skákať meter dvadsať pri odpovedi “Áno”? Ak chcete, nech sa páči. Ale nemusíte. Radosť je totiž možné spoznať z vášho hlasu, reči tela, úsmevu a podobne. Jendoducho je vaše áno naozaj úprimne šťastné, nie je prejavom nátlaku ani vzdania sa. 

  Jasný = súhlas môžeme vyjadriť rôznymi spôsobmi verbálne, aj neverbálne. Vo všetkých prípadoch však potrebujeme súhlas vyjadriť jasne, pretože mlčanie nie je súhlas

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.