Preskočiť na obsah

Sexualita a sex

  Stretli ste sa už s tvrdením, že vzťahová a sexuálna výchova je o sexe, a preto by sa ju deti nemali učiť? Vďaka osvete, ktorú robíme, sa tento mýtus už pomaly dostáva do zabudnutia. Ak sa však dostanete do rozhovoru, kde sa takéto tvrdenie vyskytne, ponúkame vám jednoduchý a jasne pochopiteľný rozdiel medzi tým, čo je sex a čo je sexualita. 

  Sexualita

  Je súčasťou každého jedného človeka od úplného narodenia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je sexualita centrálnym aspektom ľudského bytia. Je to preto, že zahŕňa všetky nasledovné oblasti: 

  • vzťahy (romantické, kamarátske, pracovné, vzťah dieťa/rodič, platonické a i.) 
  • komunikácia (asertívna komunikácia, súhlas,vyjadrovanie potrieb, očakávaní, emócií, túžob,  aktívne počúvanie, riešenie konfliktov, ako nesúhlasiť s rešpektom…)
  • sex a sexuálna aktivita (rôzne prejavy konsenzuálnej (súhlasnej) intímnej interakcie medzi ľuďmi, všetky telesné, citové, aj psychické procesy s tým súvisiace)
  • socializácia (jednotlivec ako súčasť spoločnosti, s tým súvisiace postoje, typy správania, možnosti realizácie…)
  • obraz o sebe a svojom tele (vplyv kultúry, vplyv médií, zmeny v týchto vplyvoch, prevencia porúch príjmu potravy, zdravý vzťah k vlastnému telu a stým súvisiace zdravie, bezpečie, hygiena a pod.)
  • skúsenosti (rozdiel medzi vzdelávaním a skúsenosťou, rešpektujúce zdieľanie skúsenosti vzhľadom na vek a prostredie, postupnosť nadobúdania skúseností…)
  • sexuálna orientácia (prirodzený aspekt sexuálnej identity človeka, jej rozmanitosť, výskyt na škále, história, zručnosti budovania rešpektu) 
  • rodový prejav a rodová identita (rozdiel medzi pohlavím a rodom – teda biologickými a sociálnymi prvkami našej identity, vplyv kultúry a spoločnosti, prevencia diskriminácie) 
  • osobnosť (rôzne prvky nášho “ja” – našej identity, ktoré vplývajú na naše vzťahy, prežívanie, spokojnosť a zdravie, ako bezpečne objavovať svoju identitu)
  • hodnoty (ich rozmanitosť, rešpekt k tejto rozmanitosti, rozdiely medzi hodnotami rešpektu a nenávisti)

  Tento model sexuality bol popísaný v princípe takzvaného “Kolesa sexuality” v Alberta health institute v roku 2019. 

  Vidíme na ňom, že sex je iba jedna z mnohých častí sexuality. Samozrejme, aj o nej je potrebné mať vedomosti, zručnosti a postoje. Tie však musia bť odovzdávané vekovo vhodne. Čo to znamená vzhľadom na sex? 

  Sex 

  Na to, ako vnímame sex, má opäť vplyv spoločnosť – v mnohých prípadoch si totiž sex predstavíme ako formu aktivity, pri ktorej je prítomný muž a žena a sex v tomto chápaní znamená penetráciu (vniknutie) penisu do vagíny. To však nie je tak celkom pravda. 

  Sex znamená intímnu interakciu medzi ľuďmi v rôznych podobách – orálny sex (spojenie genitálií a úst), análny sex (stimulácia análneho otvoru), masturbácia (sólo sex jednej osoby so sebou), vzájomná mastrubácia, kontakt úst a pier s rôznymi časťami tela (napr. bradavkami) a rôzne ďalšie. Pre každého človeka teda sex môže znamenať niečo iné, nejde iba o penetráciu. 

  Sex je legálne mať na Slovensku od 15 rokov (v rôznych krajinách sa to líši) a je potrebné pri ňom mať včas informácie o: 

  • súhlase (koncept osobných hraníc, telesnej integrity, ako ho komunikovať, prijať, čo všetko súhlas znamená)
  • bezpečí a zdraví (hygiene a antikoncepcii)
  • vzťahoch a vlastných preferenciách (napr. vzhľadom na to, čo osoba očakáva, čo znamená potešenie, čo sa môže stať po samotnom sexe). 

  Vzhľadom na vzťahovú a sexuálnu výchovu sa o sexe učí od približne 13-14 rokov. Je to preto, aby v prípade, že budú mať sex vzhľadom na spomenutú legálnu hranicu 15 rokov, mohli urobiť zodpovedné a informované rozhodnutia, neunáhlili sa, nepodľahli rovesníckemu nátlaku, mohli sa správať bezpečne k sebe aj k inej osobe. 
  Avšak opäť – vekovo vhodne. Teda konkrétne – rozprávame sa napríklad o tom, ako vedieť, kedy som pripravená/ý, ako odolávať rovesníckemu nátlaku, ako rešpektovať hodnoty iného človeka, ako komunikovať a prijať súhlas…

  Mladším deťom môžete poskytnúť informáciu, že ide o druh intímnej komunikácie medzi dospelými (alebo staršími) ľuďmi, ktorá prebieha v súkromí. Môžeme im tiež dať vedieť, že ak ich táto téma zaujíma, môžu sa na nás obrátiť, vysvetliť, že je prirodzené sa o tom rozprávať  – je to vhodná prevencia pred tým, aby informácie hľadali na nebezpečných zdrojoch. 

  Chceli by ste túto tému otvoriť vo vašej triede, no neviete nájsť správny slovník alebo si dostatočne neveríte? Je to v poriadku, rady vám v tom pomôžeme a tému odborne, vekovo vhodne a stále zaujímavo s mládežou otvoríme na workshope. Pridajte sa k školám, ktoré vzdelávajú k zdraviu, bezpečiu a rešpektu, pozrite si ponuku našich workshopov a napíšte nám na workshopy@intymyta.sk – tešíme sa na vás. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.