Preskočiť na obsah

Zdravé vzťahy v školách vďaka podpore Nórskych fondov

  O tom, že sa nám podarilo získať podporu Nórskych fondov sme vám už povedali. Čo to však presne znamená a ako to vyzerá v praxi? 

  3 pre všetky/ 34all

  Podporu Nórskeho finančného mechanizmu sa nám podarilo získať s projektom 34all – 3 pre všetkých alebo tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach pre každú cieľovú skupinu. Týmito cieľovými skupinami v rámci projektu myslíme mládež, učiteľky/učiteľov, lekárky/ov, firmy a širokú verejnosť. Pre každú z týchto aktivít pripravujeme aktivity, ktorými chceme priniesť do spoločnosti viac rovnosti a rešpektu. 

  Cieľom nášho projektu je zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej vzťahovej a sexuálnej výchove a informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. V praxi to znamená, že pripravujeme vzdelávacie materiály, ale aj inkluzívne interaktívne workshopy a ďalšie aktivity pre všetky vyššie vymenované skupiny. 

  Tieto tri dôležité správy sme vybrali po tom, čo sme zhrnuli relevantné dáta zo Slovenska v témach vzťahovej a sexuálnej výchovy, tie sme následne pretavili do otázok v dotazníku a hlbšie sme sa ne dopytovali vo fokusových skupinách. Na základe toho vieme, aké tri kľúčové témy ktoré skupiny najviac zažívajú a potrebujú k nim vhodné zdroje informácií, aj priestor na budovanie zručností a postojov. 

  Workshopy pre triedy

  Do mája 2022 sme úspešne odpilotovali workshopy pre mládež – tie sa týkali napríklad tém zručnosti pre zdravie a pohodu, neRovnosť či zdravé vzťahy alebo vplyv médií na naše vnímanie intímnych vzťahov. Dopĺňajú ich ďalšie workshopy o tele a vývine, ale aj sexuálnom a reprodukčnom zdraví, či súhlase. 

  Všetky tieto workshopy sú interaktívne a od budúceho školského roka ich budeme môcť vďaka podpore Nórskych fondov realizovať na rôznych školách po celom Slovensku. 

  S workshopom rady prídeme aj do vašej triedy. Napíšte nám na workshopy@www.intymyta.sk a dohodneme sa na detailoch. 

  Deň zdravých vzťahov

  Po fokusových skupinách s učiteľkami a učiteľmi sme vytvorili priestor pre každú školu, ktorá by rada rozvíjala zdravé vzťahy vo svojich triedach aj mimo našich workshopov. Naša partnerská organizácia Sex og Politikk s nami zdieľala príklad dobrej praxe z Nórska, kde sa im podarilo vytvoriť na školách tematický deň. Na slovenských školách mávame rôzne tematické dni, ktoré bývajú uchopené naozaj kreatívne, prečo teda nepriniesť aj Deň zdravých vzťahov? 

  Oslovili sme iniciatívnych učiteľov a učiteľky, ktoré/í poznajú naše workshopy a našu prácu a spoločne sme identifikovali potreby a očakávania. Do toho sme vzali štandardy vzťahovej a sexuálnej výchovy, osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, aj výsledky fokusových skupín a vytvorili sme detailný harmonogram Dňa zdravých vzťahov, ktorý sa v tomto období na niektorých slovenských školách realizuje. Deti a mládež si vďaka svojim skvelým učiteľkám a učiteľom budujú zručnosti pre zdravie a pohodu, učia sa budovať si zdravý vzťah k sebe, aj svojim blízkym. Aby to učiteľkám a učiteľom šlo naozaj hladko, vytvorili sme pre nich vekovo primerané metodiky, ktoré ich Dňom zdravých vzťahov prevedú. 

  Spätnú väzbu od učiteľov a učiteliek následne zapracujeme do ďalších materiálov, vďaka čomu budeme môcť zapájať ďalšie a ďalšie školy. Samozrejme, na systematickú a kontinuálnu vzťahovú a sexuálnu výchovu v školách je potrebné poskytovať učiteľom a učiteľkám adekvátnu dlhodobú podporu. 

  Vieme však, že v mnohých školách sa učiteľky a učitelia, ale aj školské podporné tímy snažia najviac, ako im situácia dovoľuje a chcú prinášať témy rešpektu a bezpečia. Sú pre mladých ľudí jednou z dospelých autorít, na ktorú  sa mládež obracia – či s už s príjemnými alebo náročnými situáciami. Vnímajú problémy a výzvy a snažia sa im čeliť – a to aj preventívne. Aj preto sme sa rozhodli poskytnúť im cesty k aktivitám, vďaka ktorým môžu vo svojich triedach budovať zdravšie vzťahy a bezpečné a dôverné prostredie. 

  Chcete sa o Dni zdravých vzťahov dozvedieť viac alebo zapojiť svoju školu? Napíšte nám na workshopy@www.intymyta.sk

  Našimi aktivitami vnášame do tried, zborovní, ale aj ďalších komunít a kolektívov povedomie o tom, že vzdelávať sa, nadobúdať informácie, zručnosti a postoje o zdravých vzťahoch môže byť prínosné a zábavné zároveň. Pokračovať budeme v ďalších kolektívoch, pretože rešpekt a bezpečie potrebujeme zažívať aj v práci, v ambulanciách, a napokon úplne všade. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.