Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Ako učiť o pohlavne prenosných infekciách?

Ako učiť o pohlavne prenosných infekciách?

  Podľa štandardov vzťahovej a sexuálnej výchovy je téma pohlavne prenosných infekcií (ďalej PPI) jednou z tých, ktoré je možné vzdelávať už od predškolského veku. Samozrejme, vekovo adekvátne, bez strachu a s dôrazom na pozitívne hodnoty, akými sú rešpekt, bezpečie, zdravie a pochopenie. 

  Vo vekovej kategórii 5-8 rokov by deti mali mať obsiahnuté vedomosti o tom, že ľudia žijúci s PPI (vrátane HIV) môžu žiť produktívne a plnohodnotné životy a majú rovnaké práva ako ľudia bez týchto ochorení. Úlohou vzťahovej a sexuálnej výchovy je v tomto veku formovať povedomie o tom, že ľudia s PPI majú právo na rešpekt, lásku, starostlvosť a podporu. 

  Rozprávať sa môžeme aj o tom, že niekedy vyzeráme úplne zdravo, no napriek tomu môžeme žiť s nejakým ochorením. Deti v tomto veku by už taktiež mali vedieť, že imunitný systém chráni naše telá pred chorobami a pomáha ľuďom, aby boli zdraví.

  U vekovej kategórie 9-12 rokov rozširujeme tieto poznatky o informácie a zručnosti, ktoré súvisia s budovaním podporného a bezpečného prostredia pre ľudí, ktorí žijú s PPI. Mladí ľudia by tiež mali mať obsiahnutú vedomosť o tom, že ľudia s PPI môžu mať unikátne potreby na starostlivosť a liečenie a uvedomiť si, že PPI môžu ľuďom, ktorí s nimi žijú, zasahovať do rodinných štruktúr či vzťahov. Medzi ďalšími informáciami, ktoré pre túto vekovú kategóriu vhodné sú, patrí aj prevencia, v rámci ktorej sa mládež učí, že existujú spôsoby, ako ľudia môžu znížiť svoju zraniteľnosť na nákazu. V neposlednom rade sa zaoberáme aj tým, že HIV nemusí byť prekážkou pre plnohodnotné vzťahy, rodinu alebo sexuálny život, pretože ľudia s rôznym HIV statusom môžu žiť spolu a byť sexuálnymi partnermi/partnerkami bez rizika získania HIV, aj mať deti bez HIV.

  Vekovo primeraný workshop o sexuálnom a reprodukčnom zdraví môžete mať aj vo vašej škole. Stačí nám napísať na workshopy@www.intymyta.sk 

  Veková skupina približne 12-15 rokov sa v kontexte témy PPI vzdeláva najmä o prevencii, dôležitosti testovania, aj o podpore v prípade diskriminácie. Kľúčovými myšlienkami pre tento vek sú vedomosti o tom, že každý človek, vrátane ľudí žijúcich s HIV, má právo na prejav sexuálnych pocitov, na lásku, na manželstvo či dlhodobé záväzky. Detailnejšie sa zaoberáme rôznymi ďalšími bežnými druhmi PPI, ako sú napríklad chlamýdie, kvapavka, syfilis, či HPV – s rešpektom sa venujeme predovšetkým prevencii a zručnostiam, ktoré vedú k bezpečiu a zdraviu. Vďaka nim totiž môže byť týmto PPI včas zabránené, prípadne môžu byť včas liečené a/alebo manažované. V téme HPV sa dotýkame aj vakcinácie, ktorá môže ľudí ochrániť napríklad pred rôznymi druhmi rakoviny. 

  Odstraňovanie stigmy súvisiacej s PPI sa dotýka aj vekovej kategórie 15-18 rokov, kde mladí ľudia nadobúdajú komunikáčné a vyjednávacie zručnosti. Tie im môžu pomôcť čeliť nechcenému sexuálnemu tlaku alebo posilniť zámer praktizovať bezpečný sex, keď na to budú pripravení/é. Mali by tiež zvládať zodpovedné a kritické rozhodovanie o tom, ako sa chrániť a identifikovať, akým spôsobom do tohto rozhodovania vstupujú rodové role, kultúra či rovesnícky tlak a normy. Jednou z dôležitých aktivít v tejto téme je napríklad skonštruovanie osobného plánu zdravia a duševnej pohody podľa vlastných hodnôt a priorít. Aspekt diskriminácie a podpory sa u tejto vekovej kategórie dostáva aj k informáciám o tom, že vylúčenie a diskriminácia určitých skupín v spoločnosti zvyšuje ich zraniteľnosť na HIV a pohlavne prenosné infekcie. 

  Téma pohlavne prenosných infekcií spadá do témy sexuálneho a reprodukčného zdravia – a tak sa na ne pozeráme aj pri vzdelávaní – s dôrazom na zdravie. Neukazujeme si detailné obrázky pokročilého alebo neliečeného stavu týchto ochorení, ktorých cieľom je vzbudzovanie strachu či upevňovanie stigmy. K bezpečnejšiemu sexuálnemu správaniu prispieva práve systematicé poskytovanie nestranných a aktuálnych informácií a budovanie zručností pre zdravie a pohodu. 

  Zdroje: Unesco, Advocates for Youth

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.