Preskočiť na obsah

​​10 dôvodov, prečo potrebujeme vzťahovú a sexuálnu výchovu

  1. Neskorší prvý sex
  Počkať, čože?! No áno, čítate správne. Prísne hodnotenia komplexných programov vzťahovej a sexuálnej výchovy z rôznych krajín ukázali, že vzťahová a sexuálna výchova môže mladým ľuďom pomôcť začať so sexuálnym životom neskôr – vtedy, keď na to budú lepšie pripravení/é. S tým súvisí aj to, že vďaka dostatočným informáciám, zručnostiam a postojom majú prvý sex bezpečnejší. Pre tých, ktorí už mali sex, sa tieto programy vzťahovej a sexuálnej výchovy ukázali byť účinné napríklad pri dôslednejšom prístupe k sexuálnemu zdraviu a bezpečiu. (zdroj: Advocates for Youth)

  2. “Učíte malé deti navliekať kondómy!!!” 

  … neustále počúvame a dookola vysvetľujeme, že je to hlúposť. Rovnako ako dookola počúvame ďalšie mýty, ktoré so vzťahovou a sexuálnou výchovou nemajú nič spoločné. Vzťahová a sexuálna výchova má svoje jasné nároky a didaktické postupy, aj nároky na ľudí, ktorí ju vyučujú. Tie sú definované napríklad v UNESCO štandardoch, z ktorých vychádzame aj my. Všetky témy kopírujú vývin človeka – to čo je pre neho/ju adekvátne, čo potrebuje alebo vo veľmi blízkej dobe môže potrebovať. 

  3. Súhlas je sexy 

  V posledných mesiacoch sa aj na Slovensku konečne oveľa viac bavíme o súhlase. Ten je totiž nielen sexy, ale je to jeden z najdôležitejších pilierov zdravých vzťahov. Podľa Eurobarometra 2016 si takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný. A to teda nie je v poriadku. Vzťahová a sexuálna výchova učí ľudí súhlas komunikovať, vnímať, aj rešpektovať. Predchádzame vďaka tomu sexuálnemu násiliu a obťažovaniu a ďalším negatívnym javom. 

  4. Neustále snahy o obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám

  S obmedzovaním a zákazmi sa počet interrupcií zníži len na slovenskom papieri. Ich reálny počet sa však nezníži – ak ženy budú chcieť/musieť interrupciu podstúpiť, podstúpia ju v zahraničí. Ak na to nebudú mať dostatočné financie, budú dotlačené k nebezpečným “domácim” formám interrupcie, ktoré ohrozia zdravie a životy. Omnoho dôležitejšie než zdravie ohrozujúce zákazy sú včasné, objektívne a správne informácie o zdraví, bezpečí a rešpekte. Tie totiž skutočne môžu zachraňovať životy. Vďaka nim môžu ľudia robiť informované, zodpovedné a zdravé rozhodnutia týkajúce sa vzťahov, sexuality, aj emocionálneho a fyzického zdravia. 

  5. Porno nie je dobrý zdroj informácií o sexe

  Priemerný vek, kedy je človek prvýkrát vystavený pornografii, je 11 rokov (zdroj: Randal a Sanchez, 2016) Ak totiž mládež nezíska dostatočné informácie o sexualite a vzťahoch v škole a často ani doma, obracia sa na internet, časopisy či kamarátky/ov. Ani jedno z toho však nie je dostatočný zdroj informácií, niekedy je to dokonca nevhodný alebo až nebezpečný zdroj. Vzťahová a sexuálna výchova kombinuje získavanie informácií, budovanie zručností a postojov vekovo vhodne, bezpečne a s dôrazom na rešpekt a zdravie. 

  6. Rodičia niekedy nevedia 

  A je to prirodzené a v poriadku. Ani rodičia totiž nemali vzťahovú a sexuálnu výchovu a veľa tém doma komunikujú tak, ako najlepšie vedia v najlepšom záujme svojho dieťaťa. Z prieskumu Kennedy School School of Government, Kaiser Family Foundation a NPR vyplynulo, že viac ako 90 % rodičov mládeže sa domnieva, že je dôležité mať v rámci školských osnov vzťahovú a sexuálnu výchovu primeranú veku. Sexualita sa týka každého človeka a niektoré témy môžu rodičov prekvapiť – aj preto máme u nás workshopy pre rodičov, ktoré im pomáhajú s deťmi rozhovory o sexualite a vzťahoch zvládnuť. 

  7. Svet je rozmanitý a všetci si zaslúžime rešpekt

  Až 52% LGBT ľudí uviedlo, že v škole zažilo stigmu, nadávky a šikanu (prieskum Iniciatívy Inakosť). Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova učí ľudí rešpektu a zahŕňa všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rod, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, zdravotný stav, sociálne zázemie a iné. Všetci ľudia majú právo a zaslúžia si rešpekt, bezpečie a zdravie. 

  8. Viac chcených tehotenstiev

  Na Slovensku máme tisícky tínedžerských matiek. Štúdie vo viacerých európskych krajinách ukázali, že zavedenie národných programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k zníženiu počtu nechcených tehotenstiev. Ľudia totiž vďaka vzťahovej a sexuálnej výchove vedia, ako sa chrániť, prečo to robiť, aké sú rôzne dôsledky nechránenia sa a možnosti ochrany. Vzťahová a sexuálna výchova im pomáha utriediť si vlastné priority a postoje, aby robili informované a zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa vzťahov, sexu či rodičovstva.. 

  9. Právo na vzdelanie 

  Každý človek má právo na vzdelanie, aj právo na informácie pre ochranu ich zdravia, vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia. Každé dieťa alebo mladý človek by si malo byť vedomé svojich základných ľudských práv, aby mohlo robiť informované rozhodnutia prispievajúce k vedeniu plnohodnotného a zmysluplného života. Poznanie a dodržiavanie ľudských a reprodukčných práv napomáha k tomu, aby sa mladí ľudia mohli cítiť spokojne a uvoľnene vo svojom vlastnom tele, vedeli rozpoznať, kedy ich práva nie sú dodržiavané a boli schopní mať spokojné a šťastné vzťahy, robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich samých, ako kedy začať viesť sexuálne aktívny život. (zdroj: SXV v kontexte ľudských práv 1, str 10)

  10. Pozitívny dopad na množstvo oblastí života

  Štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú pozitívny dopad na rôzne aspekty spoločenského života. Viaceré sme spomenuli vyššie, no tých oblastí je oveľa viac! Pozitívny dopad má vzťahová a sexuálna výchova aj na osvetu o ľudských právach, empatiu voči druhým ľuďom, rovnosť, sebaúctu, solidaritu, kritické myslenie, zručnosti v rozhodovaní sa či riešení problémov, komunikačné zručnosti, komunikáciu medzi rodičmi a deťmi, aj na vzájomne rešpektujúce vzťahy a oveľa oveľa viac. 

  Pravda je, že dôvodov, prečo potrebujeme vzťahovú a sexuálnu výchovu je vlastne oveľa viac ako 10. Tak na čo ešte čakáme? 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.