Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Menštruačná stigma

Menštruačná stigma

  Menštruácia je prirodzená súčasť života. Napriek tomu je často obklopená tajomstvom, mýtmi a stigmou v množstve kultúr a spoločností, vrátane tej našej. Pozrime sa na menštruačnú stigmu, jej dôsledky a dôležitosť osvety, aby sme vytvorili inkluzívnejšiu a informovanejšiu spoločnosť.

  Menštruačná stigma sa prejavuje a udržiava rôznymi spôsobmi, napríklad:

  • nedostatočnou vzťahovou a sexuálnou výchovou (nedostupnosť kvalitného vzdelávanie môže viesť k nedostatočnej starostlivosti o zdravie a hygienu počas menštruácie, ale vzdelávaním sa zároveň vytvára rešpekt a solidarita, čo prispieva k odstráneniu hanby, strachu a nerovnosti)
  • nedostupnosťou základných menštruačných potrieb 
  • rodovými stereotypmi 
  • kultúrnymi normami
  • vtipmi, obťažovaním a nevhodnými poznámkami 
  • mýtmi 

  Dôsledky menštruačnej stigmy môžu súvisieť so zdravím, emocionálnym prežívaním, aj sociálnym prijatím. Menštruujúce osoby môžu zažívať pocit hanby či neistoty vo vzťahu k svojmu telu a menštruácii. Menštruačnú stigmu posilňuje aj nedostatočný prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, teda nedostatočná vzťahová a sexuálna výchova. Nedostupnosť kvalitného vzdelávanie môže viesť k nedostatočnej starostlivosti o zdravie a hygienu počas menštruácie.

  Môžete sa tiež stretnúť s mýtmi, ktoré menštruačnú stigmu upevňujú. Napríklad: “Menštruácia sa chlapcov netýka.” alebo “Je možné menštruáciu vôľou ovládať a zbaviť sa menštruačnej tekutiny podobne ako pri močení.” prípadne “Menštruačný cyklus je iba krvácanie.” alebo “Menštruačné potreby si môže dovoliť každý.” a podobné. Tieto tvrdenia sú založené na nedostatočnom povedomí.

  V skutočnosti nie je možné menštruáci ovládať tak ako keď niekto na WC. Dezinformácie o cykle je možné jednoducho vyvrátiť základným vzdelávaním, ktoré by v školách malo byť dostupné v predpubertálnom veku, aby boli mladí ľudia pripravení na zmeny, ktoré v puberte prichádzajú. Takáto vzťahová a sexuálna výchova je vhodná pre deti bez ohľadu a rod alebo pohlavie, pretože vzdelávanie o základných biologických procesoch zároveň vytvára a upevňuje pocit solidarity, dôvery, rešpektu a bezpečia.

  Prístup k menštruačným potrebám nie je samozrejmosť. 1 z 10 dievčat v Európskej únii si nemôže dovoliť základné hygienické potreby a aj na Slovensku máme ľudí žijúcich v menštruačnej chudobe. Tá sa udržiava práve vďaka menštruačnej stigme. Skutočnosť je taká, že ľudia z mnohých vylúčených komunít nemajú dostatočné financie na základné potreby, používajú potom namiesto vložiek rôzne druhy látok, noviny, ponožky a podobne. 

  Mnohé deti počas menštruačných dní vynechávajú školu iba preto, že vložky nie sú k dispozícii. Znovapoužiteľné menštruačné potreby zároveň pre tieto komunity nemusia byť vyhovujúce, pretože ľudia nemusia mať možnosť adekvátne sa o ne hygienicky postarať – nemusia totiž mať prístup k vode alebo elektrine. Na finančné obmedzenie sa môže nabaľovať obmedzený prístup k menštruačným potrebám pre sociálne a kultúrne faktory, menštruačná stigma a rôzne druhy diskriminácie (napríklad: osobe bez domova nie je dovolené si kúpiť vložky, pretože je v obchode považovaná za zlodejku). 

  Boj proti menštruačnej stigme zahŕňa osvetu, vzdelávanie a normalizáciu témy menštruácie. Je dôležité zvyšovať informovanosť o menštruácii, odstraňovať tabu a zaručiť prístup k menštruačným potrebám. Taktiež je potrebné podporovať inkluzívne a otvorené diskusie o menštruácii a presadzovať zdravé a prijímajúce prostredie, v ktorom sa ľudia necítia zahanbení alebo diskriminovaní kvôli svojej anatómii.