Preskočiť na obsah

Bystander efekt

  Na to, či sa inému človeku rozhodneme pomôcť alebo nie vplýva takzvaný bystander efekt (čítaj: bajstendr efekt) alebo po slovensky efekt prizerajúcej sa osoby. 

  Spočíva v tom, že hoci vidíme človeka v ohrození, prehodnocujeme, či by sme mali zasiahnuť a poskytnúť pomoc. Ukazuje sa, že čím viac ľudí je prítomných v takejto situácii, tým menej pravdepodobné je, že niekto zasiahne a pomoc poskytne. Prečo nekonáme, keď by sme mali pomáhať a čo s tým?

  Faktory, ktoré ovplyvňujú bystander efekt

  Kto má zodpovednosť
  Keď vidíme situáciu, v ktorej je potrebná pomoc, tendencia jednotlivcov pomáhať klesá, pretože si myslia, že niekto iný vo väčšej skupine sa postará o pomoc – máme pocit, že niekto možno vie reagovať lepšie, možno má niekto viac kompetencií a poskytne lepšiu pomoc ako my, možno nechceme vyčnievať zo skupiny, možno sa bojíme strápnenia a toho, že druhá osoba našu pomoc vlastne vôbec nepotrebuje.

  Sociálna konformita 
  Ďalším z faktorov, ktoré vplývajú na to, či zasiahneme, je sociálna konformita. Keď sme v situácii, kde je potrebné rozhodnúť sa, často sa pozrieme na ľudí okolo seba a ich správanie, aby sme zistili, čo je považované za vhodnú alebo okolím akceptovateľnú reakciu. Ak vidíme, že ostatní len stoja, môžeme sa prispôsobiť ich správaniu, podľahnúť tomuto nevyslovenému nátlaku a neurobiť nič. 

  Strach z odsúdenia a/alebo nesprávna interpretácia situácie
  Ďalším faktorom, ktorý brzdí našu ochotu zasiahnuť, je strach z odsúdenia. Môžeme sa obávať, že ak sa rozhodneme pomáhať, budeme vyzerať trápne, nepríjemne, možno to niekto bude považovať za obťažujúce. Tento strach nás môže paralyzovať a brániť v tom, aby sme zasiahli a inej osobe pomohli. Môže pomôcť odpovedať si na otázku, či dokážeme lepšie prekonať chvíľkový pocit trápna alebo dlhodobý pocit zodpovednosti, že sme nekonali, ak sme mohli.

  Čo s tým

  Ukazuje sa, že už len to, že o bystander efekte človek vie, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že v krízovej situácii zasiahne. Základné poznanie toho, že niečo ovplyvňuje náš rozhodovací proces takýmto spôsobom, nám pomáha konať, keď je to potrebné – stávame sa vtedy aktívnymi bystendermi a bystenderkami. Okrem toho môže pomôcť aj: 

  • poznať svoje osobné dôvody, pre ktoré sa bojíme zasiahnuť
  • rozoznať, že akákoľvek pomoc, ktorú poskytneme, je dôležitá pomoc
  • poznať základné stratégie akcie a pomoci

  Situácie, v ktorých sa bystander efekt objavuje, sa môžu vyskytovať aj v pracovných tímoch a ich riešenie súvisí s bezpečným a inkluzívnym pracovným prostredím. Ak sa chcete naučiť, ako vyhodnotiť, či a v ktorej situácii zasiahnuť a akým spôsobom, prihláste sa na náš workshop pre pracovné tímy. Naučíme sa, ako vyhodnotiť, v ktorej situácii a ako zasiahnuť, vysvetlíme si konkrétne stratégie a natrénujeme si komunikáciu, ktorá vám pomôže v tímoch udržiavať zdravé vzťahy.