Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Koho sa týka vzťahová a sexuálna výchova?

Koho sa týka vzťahová a sexuálna výchova?

  Cieľom vzťahovej a sexuálnej výchovy je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

  Kto všetko však môže skutočne ťažiť z toho, že bude vzťahová a sexuálna výchova súčasťou vzdelávacích osnov?

  Mladí ľudia

  Štúdie z rôznych krajín ukazujú, že kvalitná vzťahová a sexuálna výchova vedie k zníženiu počtu tehotenstiev aj interrupcií u mladistvých, aj k zníženiu poklesu pohlavne prenosných infekcií. Mladí ľudia zároveň vďaka vzťahovej a sexuálnej výchove vedia, ako si budovať zdravé, rešpektujúce a bezpečné vzťahy – k sebe, aj k iným ľuďom. 

  Ďalej im toto vzdelávanie pomáha poznať svoje telo a mať k nemu pozitívny vzťah. Starať sa oň – či už prostredníctvom zdravej životosprávy, spracovávania emócií, základnej hygieny, ale aj samovyšetrením či včasnou návštevou ambulancie. Vzťahová a sexuálna výchova pomáha mladým ľuďom rozumieť lepšie svojim pocitom a prežívaniu, objavovať svoju identitu, vedieť vyhodnotiť riziká a robiť zodpovedné rozhodnutia. 

  Rodičia

  Keďže vzťahová a sexuálna výchova začína už doma, od narodenia dieťaťa, rodičia potrebujú mať potrebné vedomosti, zručnosti a postoje na to, aby témy intimity a sexuality s dieťaťom rozoberali – a to v rôznom veku. Či už pri detskej hre, kedy deti prichytíte porovnávať si genitálie, na rodinnej oslave, kedy potrebujete rodinnému príslušníkovi odkomunikovať, že keď vaše dieťa znamená, že bozk nechce, znamená to, že to treba rešpektovať… až po situácie, kedy za rodičom dieťa príde s ťažkou situáciou, v ktorej potrebuje radu či oporu. 

  Učiteľky/ia

  Sú jednou z najdôležitejších dospelých parterských autorít v živote dieťaťa. Učiteľky a učitelia sú s mladými ľuďmi každý deň – sprevádzajú ich dospievaním, prežívaním, vnímajú ich telesné zmeny, aj vzťahy či rozchody. Niekedy sprevádzajú riešením hádok, obťažovania či konfliktov, inokedy poskytujú pomocnú ruku v podobe menštruačných potrieb či bezpečného miesta. 

  Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujú na to, aby tieto témy do  škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne. Na to potrebujú systematickú podporu od štátu, konkrétne Ministerstva školstva. Takáto podpora spočíva vo vytvorení vhodných pracovných podmienok, vzdelávania učiteliek a učiteľov, ale aj vytvorenie a sprístupnenie vhodných vzdelávacích materiálov a metodík, ktoré môžu využívať v každodennom učení. 

  Lekár/ka

  Z prieskumu, ktorý sme realizovali formou dotazníkov a fokusových skupín sme zistili, že lekári/ky na Slovensku nemajú dostatočné povedomie o tom, ako mäkké zručnosti súvisiace so vzťahovou a sexuálnou výchovou vplývajú na kvalitu ich práce. Rešpekt v ambulancii, komunikačné zručnosti či reflektovanie vžitých predsudkov a stereotypov však zásadne vplývajú na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj o tom je vzťahová a sexuálna výchova. 

  Oplatí sa vedieť: 

  Stáva sa, že školy si pre napĺňanie prierezového predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvo zavolajú práve miestneho lekára či lekárku, aby v triede porozprávali o pohlavne prenosných infekciách či tehotenstve alebo menštruácii. Je skvelé, že si škola zavolá odborníka/čku. Lekári/ky však nemajú adekvátne pedagogické zázemie, ktoré má mať lektor/ka vzťahovej a sexuálnej výchovy. Vzdelávanie orientované na študentstvo vyžaduje špecifické zručnosti. Navyše, vzhľadom na množstvo práce a pracovné podmienky lekárov/ok na Slovensku je priam nemožné, aby zvládali popri svojej medicínskej profesii napĺňať aj úlohu učiteliek/učiteľov. 

  Člen/ka pracovného tímu 

  Inklúzia, bezpečie a rešpekt v pracovnom tíme by mali byť pre každý pracovný tím samozrejmosťou predovšetkým preto, že vedú k pocitu bezpečia. A v bezpečnom prostredí sa nielen pracuje lepšie, ale zároveň sa v ňom vytvárajú pevnejšie vzťahy a vzájomná dôvera, čo môže mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad aj na pracovný výkon a psychické zdravie členov a členiek tímu. 

  Vytváranie takéhoto prostredia však tiež chce isté vedomosti a zručnosti – o súhlase na pracovisku, inkluzívnom slovníku, riešení konfliktov a mnohé ďalšie. No a to sme opäť pri vzťahovej a sexuálnej výchove. 

  Každý jeden človek

  Bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, rod, vierovyznanie, rodinný stav, sociálno-ekonomické zázemie a ďalšie aspekty našej identity – každý človek si zaslúži mať príležitosť žiť spokojný život. Ak však nikto z nás v škole nemal systematickú a kontinuálnu vzťahovú a sexuálnu výchovu, budovať vzájomný rešpekt, sebaúctu, solidaritu, či nadobúdať zručnosti v kritickom myslení a rozhodovaní sa nemusí byť úplne jednoduché. 

  Aj vy máte v rukách možnosť situáciu zmeniť – príďte 9. 11. o 18:30 do Bratislavy alebo 16.11. do Košíc, aby ste zistili, ako presne sa vzťahová a sexuálna výchova týka konkrétne vás a čo môžete urobiť pre to, aby sme konečne mali bezpečie a zdravie v našich školách, rodinách a komunitách. Môžete sa tešiť aj na kultúrne obohatenie so Slam poetry. Viac informácií na našom Facebooku.