Preskočiť na obsah

Každá 38. tínedžerka medzi 15-19 rokov je tehotná

  Nezisková organizácia inTYMYta v spolupráci s nemeckou organizáciou Pro Familia upozorňuje na potrebnú zmenu v prístupe k sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti pre ľudí zo sociálne vylúčených komunít. 

  InTYMYta je slovenská organizácia, ktorá sa venuje kvalitnej a vekovo primeranej vzťahovej a sexuálnej výchove. Práve tá je primárnym predpokladom pre včasné šírenie osvety, nadobúdanie vedomostí aj mäkkých zručností a postojov, ktoré pomáhajú mladým ľuďom robiť informované a zodpovedné rozhodnutia.

  Na tieto aktivity nadviazala organizácia inTYMYta fokusovými skupinami so slovenskými neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú sociálne vylúčeným komunitám a spoluprácou s Pro Familia. 

  Z prieskumu vyšlo, že dôvodom vysokého počtu tínedžerských tehotenstiev sú okrem chýbajúcej vzťahovej a sexuálnej výchovy, aj nedostupná antikoncepcia, ku ktorej má Slovensko 5. najhorší prístup spomedzi krajín v Európskej Únii. Ako dôvod nedostatočnej sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti tiež vo fokusových skupinách zaznela nevedomosť zdravotníkov a zdravotníčok o kontexte sociálne vylúčeného prostredia a bariér, ktoré so sebou toto prostredie a život v ňom prináša. 

  Výkonná riaditeľka Zuzana Bendíková vidí potenciál na zlepšenie informovanosti a inkluzívnejšieho prístupu. Hovorí, že je nevyhnutné podporovať a rozširovať vzdelávanie a poradenstvo v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy, vytvárať podporné štruktúry v oblasti sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti. Cieľom organizácie inTYMYta je naďalej upozorňovať na riešenia v otázkach vzťahovej a sexuálnej výchovy, aj sexuálneho a reprodukčného zdravia pre všetky skupiny obyvateľstva, vrátane ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

  Partnerské stretnutie 14.6.2022 Hotel Danubia

  V projekte podporenom nemeckou organizáciou Aktion Mensch stavia inTYMYta na skúsenostiach slovenských neziskových organizácií, realizovanom výskume a aktuálnych dátach v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na Slovensku a v riešeniach sa opiera o príklady dobrej praxe, ktoré prináša spolupráca s Pro Familia.

  Zdroj údajov: Svetová banka