Preskočiť na obsah

Vzťahová a sexuálna výchova, vzdelávanie chlapcov a rodovo podmienené násilie

  Naše lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy Zuzana Bendíková a Radka Mikšík v Európskom parlamente prezentovali, ako môže vzťahová a sexuálna výchova pomôcť chlapcom v budovaní zdravého sebavedomia a bezpečných vzťahov.

  FEMM hearing – Sexuality and relationships education of boys and shaping attitudes: fighting gender based violence, gender stereotypes and securing respect for SRHR

  Prejav je možné pozrieť si v slovenskom jazyku na tomto linku: https://bit.ly/sprveuparlamente
  alebo prečítať v nasledujúcich riadkoch:

  Vážené členky a členovia výboru, 

  budeme rozprávať po slovensky, pretože je mimoriadne dôležité, aby v téme primárnej prevencie násilia a diskriminácie v týchto dňoch znela slovenčina všade, kde je to možné. Tento príhovor chceme venovať pamiatke Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, dvom queer ľuďom, ktorí boli pred niekoľkými dňami zavraždení v centre Bratislavy. 

  Povieme vám príbeh o živote bežného chlapca, ktorého prežívanie odzrkadľujú stereotypy, podporené štatistikami zo Slovenska. 

  Chlapec sa narodil do rodiny, ktorú tvorili otec a mama. Ako dieťa ho stále chválili, že je silný a ako mu to s tými autíčkami ide. Keď bol smutný, zlyhal alebo sa mu niečo nepodarilo, začal, prirodzene, plakať. Namiesto sprevádzania v spracovávaní emócie však počúval, že sa má vzmužiť, veľkí chlapi neplačú. 

  Doma Chlapec otca videl len málo. Mama sa o neho starala dvojnásobný počet hodín a hoci chodila do práce, domácimi prácami strávila 5x viac času než otec. Chlapec doma tiež nemusel pomáhať, učili ho, že je to ženská práca. Tá mužská je finančne zabezpečiť rodinu. Ak to nenaplní, zlyhal. 

  Všíma si, že keď otec príde z práce, dá si pivo, niekedy viac. Muži na Slovensku zomierajú na nadmernú konzumáciu alkoholu 7,5 x viac ako ženy. Navyše počet samovrážd u mužov je 7x vyšší než u žien.

  Keď je otec nervózny, kričí a chlapec sa vtedy bojí. Raz mamu započul, ako hovorí, že by sa rozviedla, ale nemôže si to dovoliť. Chlapcova mama nie je výnimkou. Na Slovensku je 29,1% žien nezamestnaných a ak zamestnané sú, stále sa musia spoliehať na príjem muža, ktorý je o 18,4 % vyšší, než ten ženský. 

  Ďalšie traumatizujúce skúsenosti v živote chlapca súvisia s rodovo podmieneným násilím, ktorého môže byť svedkom. Na Slovensku zažíva domáce násilie každá 5. žena. Každá 3. žena v Európskej Únii bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň 1x v živote. Chlapca tiež učili, že keď bude spolužiačku ťahať za vlasy, prejavuje jej lásku. 

  Keď príde do puberty, rodičia ho pustia všade, veď Chlapec je silný, je v bezpečí. V partii kamošov potrebuje dokázať, že je jeden z nich – sebavedomý a odvážny v zbieraní nových skúseností s alkoholom, cigaretami, sexom alebo dokonca drogami. Ak raz za čas niečo vyvedie, tak mu to rýchlo prejde, lebo chlapci zostávajú chlapcami a huncúctvo je v nich prirodzene zakódované. S kamošmi sa neustále pretekajú a ani jeden si neprizná, že by niečo nevedel, lebo by bol terčom posmechu. Chlapec sa vyhýba vyjadreniu pozitívnych pocitov voči kamarátom, pretože by mohol byť označený ako queer. Aktuálne dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny potvrdzujú, že takéto správanie je spojené s úzkosťou, strachom a môže viesť k homonegativite. 

  V škole témy vzťahovej a sexuálnej výchovy nerozoberajú, pretože učiteľky a učitelia nevedia, ako ich otvoriť. Chlapec sa preto spolieha na jednoduché a rýchle zdroje informácií – z online sveta, médií, rovesníkov, z porna, sexistických vtipov otca a dedka a predsa vie, ako zviesť ženu, zabezpečiť jej uspokojenie a hlavne byť vždy pripravený na sex, bez negatívnych dôsledkov. 

  Tlačí sa do skúseností, niekedy aj násilne alebo je stratený, pretože si je neistý. Aj svojím telom – 80 % mužov si myslí, že ich penis je menší ako priemer, aj svojím správaním – naozaj nevie, čo má robiť, aby zapadol a zároveň nebol ako otec. 

  Chlapec potrebuje pozitívne vzory a sprevádzanie k zdravému sebavedomiu – preč od osamelosti, falošných ideálov či radikalizácie. 

  V médiách, politike, vo výchove aj vzdelávaní podporujeme mužsko-ženské vojny. Potrebujeme s tým prestať. V intímnych vzťahoch ľudia bez ohľadu na rod či pohlavie hľadajú: 

  • lásku a príťažlivosť 
  • fyzickú, emocionálnu blízkosť 
  • pocit akceptácie v našej rozmanitosti 

  Potrebujeme komplexnú vzťahovú a sexuálnu výchovu, ktorá pomáha vo vzťahoch, prevencii násilia, v určení si vlastných hodnôt, ako si za nimi stáť a zároveň rešpektovať iných, asertívne komunikovať, riešiť konflikty, rešpektovať súhlas, rozmanitosť a zodpovedne plánovať rodičovstvo.
  Toto všetko vzťahová a sexuálna výchova prináša, keď je robená kvalitne, vekovo adekvátne a systematicky. Dáva vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré pomáhajú budovať zdravé, bezpečné, rešpektujúce a rovné vzťahy.

  Dostať sa k nej však má na Slovensku mnoho bariér:

  1. Neexistuje povinné kurikulum, ktoré by školy nasledovali
  2. Učiteľky/ia nedostávajú adekvátnu podporu k výučbe vzťahovej a sexuálnej výchovy
  3. Jej zavedenie závisí od politickej vôle a pozícia ministerstva školstva je na Slovensku
   nestabilná
  4. Vatikánske zmluvy umožňujú Konferencii biskupov Slovenska intenzívne ovplyvňovať
   obsah kurikula, preto dnes existuje len prierezová téma Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a aj na tú má vypracovaný plán vzdelávania len 20 základných škôl z 2 640
  5. Slovenský parlament v roku 2021 odmietol Matič report a stále neratifikoval Istanbulský dohovor kvôli silnému proti-rodovému hnutiu
  6. Pred niekoľkými dňami, týždeň po vražde dvoch kvír ľudí, parlament nebol schopný zaviesť ani len štatút partnerského spolužitia

  Bez vzťahovej a sexuálnej výchovy prichádza Chlapec do dospelosti, kedy bez vedomostí, zručností a postojov kopíruje správanie a vzory, ktoré mu dalo okolie, vzťahy a kultúra. Stretol sa s toxickou maskulinitou, násilím, nátlakom, traumou, šikanou, homonegativitou, diskrimináciou, aj ponižovaním. S týmto posolstvami sa Chlapec jedného dňa stane partnerom/manželom, otcom, priateľom, susedom, kolegom, lekárom, podnikateľom alebo politikom. 

  Príbeh Chlapca je symbolický, no aj vďaka našej práci v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo vieme, že je realitou mnohých dospievajúcich a mnohí ďalší sa nachádzajú v častiach tohto príbehu. 

  Sme členskou organizáciou IPPF a ako jediná organizácia na Slovensku poskytujeme vekovo adekvátne vzdelávanie vo vzťahovej a sexuálnej výchove. Za posledné 2 roky sa nám podarilo inovovať vzdelávacie materiály a priniesť na Slovensko preklad UNESCO štandardov vzťahovej a sexuálnej výchovy. Doteraz sme poskytli vzdelávanie pre 400 žiačok/kov, 340 ľudí pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami, 130 rodičov a 120 ľudí pracujúcich s mládežou. 

  Hlavne vďaka zahraničným grantom dokážeme rozširovať lektorský tím a dopad na väčšie množstvo mladých ľudí. Naši členovia a členky pracujú na súčasnej kurikulárnej reforme, kde má byť vzťahová a sexuálna výchova zakomponovaná, túto istotu však zatiaľ nemáme. 

  Vieme čo robiť a vieme ako to robiť. Potrebujeme podporu a silné zázemie práve od Európskej únie, ktorú vnímame ako strážkyňu demokratickej spoločnosti, právneho štátu a ľudských práv, pretože sú naprieč Európou ohrozované. 

  Ursula von der Leyen vyhlásila rok 2023 za európsky rok zručností. Požadujeme, aby zručnosti nadobudnuté kvalitnou vzťahovou a sexuálnou výchovou boli takisto zahrnuté a aby sa na ne nezabudlo. Sú to zručnosti emocionálnej inteligencie, budovania zdravého vzťahu k sebe a druhým, vyjadrenia a rešpektovania súhlasu. Sú rovnako dôležité, ako digitálne či profesionálne zručnosti, pretože vytvárajú spoľahlivý základ pre zdravý, bezpečný a rešpektujúci život, vzťahy, pracovné prostredie a spoločnosť. 

  Vďaka týmto zručnostiam sa mladí ľudia nebudú hanbiť vyhľadať pomoc, budú vedieť prejaviť náklonnosť bez násilia, obťažovania alebo ponižovania, budú sa vedieť postaviť proti násiliu a diskriminácii, budú vedieť rešpektovať hranice seba aj iných, zažijú lásku a budú pozitívnym príkladom pre ďalších. 

  Zabezpečme to spoločne. Podporme organizácie, ktoré advokujú a ponúkajú kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu politicky a finančne priamo z Európskej únie. Potrebujeme vás. 

  Projekt 34all je realizovaný v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie.