Preskočiť na obsah

Sexpozitívny prístup 

  Možno ste sa už stretli s tým, že vzťahová a sexuálna výchova či už doma alebo v škole by mala byť sexpozitívna. Chápeme, že toto slovné spojenie môže vzbudiť obavy, a preto prinášame vysvetlenie, ktoré vám pomôže tento pojem uchopiť. 

  Úprimná komunikácia bez strachu, trápnosti a neistoty 

  Znamená to, že o témach, ktoré sa týkajú sexuality, initmity a sexu hovoríme bez súdenia či hodnotenia kohokoľvek názorov či hodnôt. Pomáha to vytvoriť a udržať bezpečný priestor, v ktorom rešpektujeme rozmanitosť, učíme sa lepšie porozumieť si navzájom, aj nesúhlasiť s rešpektom. Samozrejme, vždy vekovo vhodne a so záujmom zdravia a bezpečia dieťaťa. 

  V dospelom živote potom môže mať vplyv aj na intímnu komunikáciu v partnerskom vzťahu, pretože ľudia majú uchopený základný slovník, dokážu prirodzene a bez strachu komunikovať, čo sa im páči a nepáči, vďaka čomu si môžu byť v partnerských vzťahoch bližšie. 

  Sexpozitívny prístup medzi rodičmi a deťmi 

  Rozhovory o sexualite, intimite a vzťahoch sa netýkajú iba partnerských vzťahov. Vzťahová a sexuálna výchova začína už vo výchove a vo výchove detí sa s nimi chtiac nechtiac stretneme. Preto je dobré byť na tieto témy pripravený/á. Predstavte si napríklad, že vaše 3 ročné dieťa vidíte masturbovať – respektíve skôr šúchať si genitálie. Vaše dieťa ešte nerozumie žiadnemu sexuálnemu kontextu a ani by nemalo zmysel mu ho vysvetľovať. Robí to, pretože objavuje svoje telo a prišlo na to, že je mu príjemné, keď svoje genitálie o niečo obtiera. Sexpozitívny prístup v tomto prípade znamená, že dieťaťu vysvetlíme, že ide o aktivitu, ktorá patrí do súkromia. Vyhneme sa kriku či zahanbeniu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho neskorší vzťah k sebe či jeho/jej genitáliám. 

  V tínedžerskom veku za vami dieťa môže prísť s otázkami o sexe, ktoré sa možno nemalo kde opýtať. Oceňte ho/ju. Mladí ľudia sa môžu trápne a báť sa obrátiť sa na rodičov. Je skvelé, že vám dôveruje – túto konverzáciu môžete využiť na upevnenie tejto dôvery – nestrašiť ho/ju, počúvať, o čo sa zaujíma, poskytnúť bezpečné a vhodné riešenia. Vďaka tomuto prístupu za vami dieťa možno nabudúce príde aj s problémom, s ktorým bude potrebovať urgentne pomôcť. V prípade, že takýto prístup doma chýba, môže sa báť a riešenie problému odďaľovať. 

  Zvedavosť je prirodzená 

  Deti sa zaujímajú, čo majú “tam dole” a preto tam niekto iný v škôlke má niečo, čo vyzerá inak ako to ich. Je to prirodzené – spoznávajú svet okolo seba. A svet okolo seba spoznávame celý život, vrátane tém, ktoré sa týkajú sexuality a vzťahov. Cítiť zvedavosť nás môže vo vzťahoch mimoriadne obohacovať, predovšetkým, ak dokážeme do zvedavosti postupne zapájať kritické myslenie a prácu s dôveryhodnými zdrojmi informácií. 

  Prevencia namiesto zákazov 

  Dáta potvrdzujú, že vzdelávanie, ktoré apeluje na strach, zákazy a abstinenciu v témach sexuality, nie je dostatočné. Naopak, spôsobuje, že mladí ľudia nemajú dostatok informácií, zručností a postojov, ktoré by im umožnili robiť informované a zodpovedné rozhodnutia. Konkrétne to môže znamenať napríklad to, že mladý človek má prvý sex príliš skoro, pod nátlakom inej osoby a bez kondómu. Sexpozitívny prístup znamená, že vo vhodnom veku poskytneme mladým ľuďom vhodné informácie o rôznych druhoch antikoncepcie, vysvetlíme plusy, aj riziká či podľa čoho rôzni ľudia antikoncepciu vyberajú, učíme sa o tom, ako odolávať rovesníckemu nátlaku, aj ako o tom s inou osobou komunikovať. Tiež sa učíme o súhlase, prípadne čo robiť v prípade potreby pomoci a aké sú naše práva. 

  Pozitívny prístup k rozmanitosti

  Sexualita a pozitívny prístup k nej sa týka rôznych odtieňov života. Takýto komunikačne otvorený a úprimný prístup pomáha mladým ľuďom napríklad lepšie porozumieť rozmanitosti rodín, vzťahov, identít, či tiel. Upúšťame od pomenovávaní ako “toto je normálne” a “toto nie je normálne” – pomenovávame, čo je zdravé/bezpečné a čo zdravé/bezpečné nie je a tieto informácie vždy vychádzajú z vedecky podložených zdrojov. 

  Neznamená to nútiť niekoho k sexu

  Nútiť niekoho k sexu je násilie. Vzťahová a sexuána výchova je prevenciou pred takýmto správaním. Sexpozitívny prístup rešpektuje rozhodnutia ľudí na základe rozmanitých hodnôt, a to aj v prípade, že sa niekto rozhodne napríklad mať sex po svadbe alebo nemať sex vôbec. Keď vekovo vhodne hovoríme o téme sexu, robíme tak s dôrazom na zdravie, súhlas, bezpečie a pocit spokojnosti. 

  Pozitívny prístup k sexualite je prirodzenou súčasťou vzťahovej a sexuálnej výchovy, pretože pomáha vytvárať bezpečné prostredie na otvorenú komunikáciu. Dokážeme tak spoločne predchádzať sexizmu, homofóbii, ale aj rasizmu a ďalším formám diskriminácie a nenávisti, teda podporovať rovnosť a rešpekt. Sexualita je prirodzenou súčasťou každého človeka a pozitívny prístup k nej nám pomáha vytvárať si pozitívny prístup k sebe samým. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.