Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Hodnoty kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy

Hodnoty kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy

  Dbáme na rozmanitosť, inklúziu, výskum a podložené informácie. Vďaka tomu dokážeme zabezpečovať, že mládež nadobúda vedomosti, zručnosti a postoje bezpečne, včas a s rešpektom k individuálnym hodnotám rodín, ktoré si zaslúžia rešpekt. Rozmanitosť nás posúva a spája. 

  Aký hodnoty však naše vzdelávania majú a aký to má zmysel? 

  BEZPEČIE

  Vzdelávanie o zdravých vzťahoch a sexualite je primárna prevencia pred sexuálnym násilím a obťažovaním, pred prenosom pohlavne prenosných infekcií, znižuje počet tínedžerských tehotenstiev aj interrupcií, je tiež prevencia pred diskrimináciou či šikanou. 

  ZDRAVIE 

  Informácie o tele a jeho funkciách sú základom sexuálneho a reprodukčného zdravia, aj vytvárania zdravého vzťahu k svojmu telu, čo má výrazný vplyv aj na psychické zdravie. V spoločnosti panuje množstvo mýtov, ktoré sa sexuálneho a reprodukčného zdravia týkajú, preto je potrebné kvalitné a včasné vzdelávanie vo forme vzťahovej a sexuálnej výchovy. Začína sa už odmalička. V školskom prostredí ide najmä o informovanie o častiach tela a ich funkciách, aj o téme telesnej integrity, v puberte sa rozprávame o prirodzených zmenách, ktoré sa s telom človeka dejú, čo je tiež prevencia diskriminácie a šikany, hovoríme aj o téme antikoncepcie, očkovaní, preventívnych prehliadok, neskôr aj o bezpečnom sexe a sexuálnej aktivite, no a medzi 15. a 18. rokom rozoberáme aj sexuálne a reprodukčné práva, ktoré s témou zdravia úzko súvisia.

  REŠPEKT

  Vďaka rešpektujúcemu prístupu školská vzťahová a sexuálna výchova podporuje rozmanitosť rodinných hodnôt a rešpekt k nim. Ľudia z rôznych prostredí a s rôznymi názormi si tak dokážu porozumieť, hľadať kompromisy, riešiť konflikty, byť k sebe solidárnejší, aj nesúhlasiť s rešpektom.

  Rodinné hodnoty si zaslúžia rešpekt a kvalitná vzťahová a sexuálna výchova to reflektuje. Nevylučuje sa ani s náboženstvom – práve naopak, mládež sa učí spoznávať rôzne pohľady na svet a rešpektovať ich s uznaním zdravia a bezpečia pre všetkých. Pretože hodnoty kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy sa nás týkajú všetkých. Na vzťahovej a sexuálnej výchove sa učíme rešpektovať rozmanitosť – a to aj tú náboženskú, ktorá je pre mnohých ľudí silnou súčasťou ich identity.

  ROZMANITOSŤ 

  V každej triede, rovnako ako v celej spoločnosti, sú ľudia s rozmanitými telami, postojmi, identitami, hodnotami a názormi. Spája nás rovnosť a potreba rešpektu, čo je zároveň prevencia rôznych foriem diskriminácie a šikany.

  SÚKROMIE

  Témy sexuality sú pre rôznych ľudí rôzne intímne a zaslúžia si rešpekt. Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova poskytuje nestranné informácie a zároveň dbá na individuálne hranice súkromia. Zároveň nesmie byť v triede realizovaná prostredníctvom zdieľania osobných sexuálnych skúseností a učiteľ/ka má tiež právo na súkromie. 

  ROVNOSŤ

  Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Mladí ľudia z rozmanitých prostredí si zaslúžia prístup ku kvalitnému vzdelávaniu tak, aby mohli bez nátlaku rozvíjať svoj potenciál. Zároveň je rovnosť jedným z hlavných znakov zdravých vzťahov. 

  NEODSUDZUJÚCI POZITÍVNY PRÍSTUP 

  Vzdelávanie k zdravým vzťahom prebieha bez stigmatizácie, bez zahanbovania či odsudzovania jednotlivcov či skupín. Namiesto toho poskytuje priestor pre porozumenie. Sexualita a pozitívny prístup k nej sa týka rôznych odtieňov života. Takýto komunikačne otvorený a úprimný prístup pomáha mladým ľuďom napríklad lepšie porozumieť rozmanitosti rodín, vzťahov, identít, či tiel. Tieto informácie vychádzajú z vedecky podložených zdrojov. V dospelom živote potom môže mať vplyv aj na intímnu komunikáciu v partnerskom vzťahu, pretože ľudia majú uchopený základný slovník, dokážu prirodzene a bez strachu komunikovať, čo sa im páči a nepáči, vďaka čomu si môžu byť v partnerských vzťahoch bližšie.