Preskočiť na obsah

Zákazy vo vzťahovej a sexuálnej výchove nefungujú

  Ak sa vzťahová a sexuálna výchova vyučuje s dôrazom na zákazy, abstinenciu, zahanbovanie či strašenie alebo diktovanie jedinej správnej cesty, môže ľudí ohrozovať. 

  Na druhej strane, ak je vzťahová a sexuálna výchova vyučovaná v školách kvalitne – s pozitívnym prístupom, systematicky a nestranne, tak štúdie potvrdzujú, že znižuje počty neželaných tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, znižuje výskyt pohlavne prenosných infekcií, aj výskyt sexuálneho obťažovania. Prečo je to tak? 

  Zručnosti pre rýchlo sa meniacu dobu 

  Žijeme v digitálnej dobe s prístupom k informáciám, aký tu nikdy predtým nebol. V množstve informácií, ku ktorým je jednoduché sa dostať, je potrebná orientácia a vyhodnocovanie týchto informácií. Deti sa v živote dostanú do situácií, kedy budú potrebovať vedomosti, zručnosti a postoje vzťahovej a sexuálnej výchovy – ide o základné vedomosti o tele, súhlase, zmenách v puberte, pocitoch, zvládaní konfliktov, odolávaní nátlaku, kyberbezpečí, vplyve médií… V týchto situáciách budú potrebovať kritické myslenie a ďalšie zručnosti, ktoré vzťahová a sexuálna výchova pre ich bezpečie poskytuje. Strachom, hanbou, zákazmi a stavaním prekážok nechávame deti vystavené rizikám bez vhodnej a včasnej podpory a zručností. Obmedzovanie prístupu k vzdelávaniu je nebezpečné.

  Funguje systematické a priebežné vzdelávanie s pozitívnym prístupom. Pretože nestranne a včas dáva mladým ľuďom možnosti robiť zodpovedné rozhodnutia. Takéto vzdelávanie musí byť kvalitne realizované s rešpektom k rôznym druhom rozmanitosti, vrátane náboženskej. 

  Čo hovoria štúdie

  Početné štúdie, vrátane komplexnej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie ukázali, že programy vzťahovej a sexuálnej výchovy nezvyšujú sexuálnu aktivitu ani nevedú mládež k sexu v mladšom veku. Práve naopak – prísne hodnotenia ukázali, že tieto programy môžu mladým ľuďom pomôcť začať so sexuálnym životom neskôr – keď na to budú lepšie pripravení/é. Pre tých, ktorí už mali sex, sa tieto programy ukázali byť účinné napríklad pri dôslednejšom prístupe k sexuálnemu zdraviu a bezpečiu. V štúdii, ktorú vypracoval Guttmacher Institute bolo zistené, že “teraz existuje jasný dôkaz, že programy zamerané na sexuálnu výchovu môžu pomôcť mladým ľuďom oddialiť sexuálnu aktivitu.” 

  Vzdelávanie je prevencia 

  Všetky deti, a to bez ohľadu na typ školy, si zaslúžia zdravie a bezpečie. Prísne hodnotenia vzdelávacích programov potvrdzujú, že kvalitná vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia pred násilím, obťažovaním, diskrimináciou, šikanou, znižuje počet tínedžerských tehotenstiev a výskyt prenosu pohlavne prenosných infekcií. Vzťahová a sexuálna výchova vytvára a posilňuje vzájomný rešpekt, solidaritu a empatiu v spoločnosti a mladým ľuďom poskytuje priestor rozhodnúť sa na základe nestranných informácií a ich vlastných hodnôt. 

  Namiesto nefunkčného strašenia, zákazov a prekážok potrebujeme kvalitné a systematické vzdelávanie v školách, ktoré sa výborne dopĺňa s hodnotami rodín. Na takéto vzdelávanie potrebujeme poskytnúť podporu učiteľkám a učiteľom, prípadne vytvárať vzdelávacie možnosti pre rodičov. V ponuke našich workshopov nájdete tie pre školy, pre učiteľky/ov, aj pre rodičov. Dajme deťom bezpečie spoločne.