Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Bezpečie na internete

Bezpečie na internete

  Komunikujeme tam, hráme sa, pracujeme, študujeme, nadväzujeme priateľstvá, hľadáme si partnerov/partnerky. Hoci v online priestore nie sme prítomní/é fyzicky, je súčasťou našich každodenných životov, vzťahov, zdravia. A preto je dôležité vedieť sa v ňom pohybovať bezpečne. 

  Kyberbezpečie teda musí byť samozrejmou súčasťou vzdelávania. Vzhľadom na vzťahovú a sexuálnu výchovu sa v prípade kyberbezpečia rozprávame najmä o týchto témach: 

  • kyberstalking
  • kyberšikana
  • kybergrooming
  • sexting
  • porno 
  • reklama
  • sociálne siete 
  • popkultúra (filmy, piesne, seriály…) 

  V tomto článku sa bližšie pozrieme na prvé tri. O kyberbezpečí zároveň hovoríme na našich interaktívnych workshopov pre základné a stredné školy. Učíme sa tam rozoznávať nenávistné prejavy na internete, vedieť sa nad nimi kriticky zamyslieť, aj vedieť vyhľadať či poskytnúť pomoc a podporu. 

  Kyberstalking 

  • je také prenasledovanie, ktoré sa deje na internete a môže vzbudiť dôvodnú obavu o náš život alebo zdravie, prípadne o život a zdravie našich blízkych, prípadne podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu nášho života.  

  Môže mať rôzne podoby, napríklad:

  • opakované nechcené telefonáty alebo správy 
  • neustále sledovanie niekoho sociálnych sietí,  vyhľadávanie informácií o osobe aj pomimo toho, čo sama zdieľa
  • kontaktovanie prostredníctvom tretích osôob alebo elektronickej komunikačnej služby proti vôli druhej osoby
  • sledovanie niekoho lokácie
  • vyhrážky v správach 
  • monitorovanie telefonátov, textových správ, emailov…
  • zneužitie osobných údajov na účel kontaktovania druhej osoby
  • využívanie sociálnych sietí na zber údajov o niekom inom za účelom sledovania danej osoby
  • obmedzovanie v obvyklom spôsobe života – narúšanie súkromia

  Kyberšikana

  • online šikana s cieľom ublížiť 
  • na tento účel sú použité informačné a/alebo komunikačné technológie systematické viacnásobné alebo dlhodobé konanie, s motiváciou ublížiť

  Podoby kyberšikany môžu byť napríklad:

  • strápňovanie
  • vydieranie
  • vyhrážanie
  • výsmech
  • zastrašovanie
  • výroba a šírenie strápňujúcich obrázkov či videí,…
  • sexuálne obťažovanie 
  • flaming (človek sa opakovane zúčastňuje internetových diskusií s cieľom vyvolať hádku/konflikt, často obsahuje vulgarizmy, rasizmus a pod.) 
  • happy slapping – útočník si nájde obeť na internete, neskôr ju vyhľadá v offline priestore a útočí na ňu (verbálne, fyzicky)
  • ukradnutie profilu a zneužitie tohto profilu pre vlastný prospech alebo na strápnenie inej osoby

  Kybergrooming

  • staršia osoba si vyhliadne mladšiu osobu a manipuluje ju (napr. do vzťahu, osobného stretnutia, sexuálneho styku, klamanie v prospech páchateľa  a pod.)
  • môže ísť o známu osobu (napr.: učiteľ, tréner, rodinný známy…) a niekoho úplne neznámeho (tu vzniká tiež možnosť vydávania sa za niekoho iného)
  • kybergrooming môže byť vnímaný aj ako forma kyberšikany

  Ako sa vyhnúť kybernásiliu?

  • Nepáchať ho: rešpektovať súkromie a súhlas iných ľudí.  Tak ako pri iných druhoch násilia, aj v prípade kybernásilia je zaň zodpovedný človek, ktorý ho pácha. 
  • Pozorovanie svojho správania k druhej osobe  – akým spôsobom danej osobe venujete aký druh pozornosti a prečo. 
  • Ak sú pochybnosti, spýtať sa danej osoby, či jej s niekoho aktivitou v jej živote/na jej sociálnych sieťach v poriadku. 
  • Uvažovať o tom, čo do online priestoru prinášam, akou formou, s akou motiváciou.  

  Čo robiť, ak niekto zažíva kybernásilie?

  • Zdôveriť sa dôveryhodnej osobe. 
  • Jasne komunikovať svoje hranice a povedať, že si tento kontakt neželáme. 
  • Zablokovať danú osobu na sociálnych sieťach.
  • Zhromaždiť všetky dáta/správy/komunikáciu/dôkazy, ktoré máme k dispozícii (screenshoty). 
  • Nezdieľať svoju pravidelnú trasu pohybu na sociálnych sieťach (pozor napríklad na screenshoty z behu, ktoré môžu prezradiť presnú adresu). 
  • Obrátiť sa na políciu a svoje podozrenie nahlásiť. 
  • V prípade priameho ohrozenia kontaktovať 112. 
  • Vyhľadať psychologické pomoc a podporu. 
  • Ak sa nám niekto zdôverí, že zažíva násilie, podporme ho/ju. 

  Môže vás zaujímať aj: 

  Zo Správy z výskumu EU Kids Online IV na Slovensku – Slovenské deti a dospievajúci na internete (2020) vyplýva, že: 

  Každé piate dieťa a mladý človek vo veku 9 – 17 rokov trávi na internete viac ako 4 hodiny počas školského dňa. 

  Najviac detí, ktoré cez víkend trávia na internete viac ako 7 hodín, bolo vo vekovej skupine 13 – 14 rokov.

  Takmer 65 % detí a dospievajúcich navštevuje denne sociálne siete.

  Až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach na internete nehovorí s nikým.

  Viac ako polovica rodičov nevie o negatívnej skúsenosti, ktorú ich dieťa malo na internete.