Preskočiť na obsah

Gaslighting 

  je forma psychického násilia. Ide o druh manipulácie, ktorej cieľom je kontrola nad druhou osobou prostredníctvom spochybňovania jej vnímania reality. Manipulátor vzbudzuje v druhej obeti pochybnosti napríklad o jej vlastných myšlienkach, aktivitách, duševnom zdraví a pod. Takéto správanie môže trvať niekoľko dní, týždňov, aj rokov. 

  Zaujímavosť: Pojem gaslighting vznikol na základe filmu Gaslight (1944) – dej filmu je sústredený okolo manželského páru, kde sa manžel chce dostať k peniazom svojej ženy. Aby to urobil, pokúša sa spochybniť jej úsudok rôznymi aktivitami. Šperky svojej ženy hľadá aj na povale a vtedy sa svetlo plynových lámp (ang. gas lights) pri jeho chôdzi po povale tlmí. Keď sa ho na to manželka spytuje, snaží sa ju presvedčiť, že sa jej to iba zdá. 

  Prejavy gaslightingu 

  Zažívať gaslighting môže ktokoľvek, v rôznych typoch vzťahov – romantickom, či priateľskom, ale aj na pracovisku, či v rodine. So silnejšími väzbami (napr. silnou láskou) môže byť pre niekoho ťažké uvedomiť si alebo priznať si, že druhá osoba sa správa manipulatívne.

  1. Nevôľa komunikovať o probléme (“Nemá zmysel sa s tebou o tom ani baviť.”)
  2. Spochybňovanie (“To som nikdy nepovedal/a, vymýšľaš si to.”)
  3. Zľahčovanie prežívania či pocitov (“Nepreháňaj, také strašné to zas nebolo ako sa ty tváriš.”)
  4. Nadraďovanie vlastnej skúsenosti (“Stalo sa to tak, ako hovorím a nebudem o tom diskutovať, ty aj tak vždy zbytočne dramatizuješ.) 
  5. Hádzanie viny na inú osobu (“No jasné, ty si v tom vždy nevinne… Ako vtedy, keď si…aj to si tvrdil/a, že som to bol/a a pritom si za to mohol/mohla ty.”)
  6. Odkladanie témy alebo odbočovanie od problému, prekrúcanie, prípadne tvárenie sa, že taký problém ani neexistuje (“To bolo len zo srandy, prestaň zase zbytočne riešiť.” či “Si v pohode? Lebo hovoríš fakt blbosti.”)

  Tieto prejavy sa môžu rôzne meniť, či kombinovať. Aj tu platí, že veci nie sú čiernobiele. Vyjadrenia manipulátor/ka používa podľa situácie a toho, ako sa mu/jej to v danej situácii hodí. Môžu v manipulovanej osobe vyvolávať: 

  • strach
  • zmätenie
  • smútok
  • pochybnosti
  • bezmocnosť
  • pocit nekompetentnosti
  • stratu vôle s danou osobou komunikovať 
  • vyjadrovať danej osobe svoje úprimné pocity
  • pocit neustále vysvet%lovať svoje správanie
  • neustále ospravedlňovanie za čokoľvek

  Čo  môže byť nápomocné pri uvedomení si, že ide o gaslighting: 

  • všímať si, ako sa správanie danej osoby mení voči iným ľuďom, prípadne voči vám pred inými ľuďmi 
  • porovnať si správanie danej osoby voči rôznym ľuďom 
  • všímanie si opakovanie manipulatívneho správania/vyjadrení 
  • zapisovať si konkrétne udalosti či vyjadrenia, pokojne s dátumom 
  • v prípade elektronickej komunikácie si môžete urobiť screenshoty
  • zdôveriť sa o tom ďalším ľuďom (dôverná blízka osoba, psychológ/ička, podporná skupina…)

  O predchádzaní rôznym formám násilia a manipulácie sa rozprávame aj na našom workshope pre ZŠ a SŠ o súhlase. TU zistíte viac. 

  Čo nie je gaslighting:

  • Nesúhlas
  • Rešpektujúca spätná väzba 
  • Keď si niekto skutočne spomína na inú udalosť inak než vy
  • Iný pohľad na situáciu, ktorý je iný než vás

  Niekedy sa môže stať, že niekto nie je schopný reagovať v nejakej situácii na 100 %, možno v hádke či konverzácii vysloví vetu “Nepreháňaj…”. Nemusí ísť hneď o gaslighting. Sme ľudia a mnoho z nás buď nikto nezažilo tréning komunikačných zručností, niekto môže mať traumu, niekedy sa niekto vyhýba náročnému rozhovoru, pretože to pre ňu/neho môže byť bolestivé a nevie to spracovať, niekto sa učí spracovávať a regulovať vlastné emócie. Dôležité je všímať si, či sa takéto správanie (ne)opakuje, ako často, či sa kombinuje s ďalšími snahami o vzbudenie pochybností.

  Ak si myslíte, že vety a vzorce, ktoré sa vyskytujú v gaslightingu, používate vy sami, nevýhajte svoje správanie reflektovať, kriticky sa nad ním zamyslieť, ospravedlniť sa. Ak si neviete rady, obráťte sa na psychologickú podporu, prípadne sa prihláste na kurz nenásilnej komunikácie. 

  Tu sú malé tipy na rešpektujúci komunikáciu, ktoré môžu pomôcť dať druhej osobe vedieť, že gaslighting nie je zámer:

  Namiesto “Prepáč, ak sa takto cítiš.” skúste “Prepáč, že som svojím správaním spôsobil/a, že sa takto cítiš.” 

  Namiesto “To sa nestalo.” skúste “Pamätám si to inak, chceš sa o tom porozprávať trochu viac?”

  Namiesto “To nemáš zmysel pre humor?” skúste “Myslel/a som to ako vtip, vyznelo to fakt nevhodne. Mrzí ma to.” 

  Namiesto “Preháňaš, robíš z komára somára.”” skúste “Vidím, že je to pre teba dôležité.”