Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Je porno škodlivé?

Je porno škodlivé?

  Porno je sexuálne explicitný film, ktorého cieľom na zarobiť peniaze. Ide o materiál, ktorý je vhodný pre ľudí od 18 rokov. Realita však je, že ho vidia aj deti v priemere od 11 rokov.

  Ak mladí ľudia nemajú vhodné vzdelávanie včas a vnímajú takýto obsah ako zdroj informácií o intímnych vzťahoch bez zručnosti kriticky nad takýmto obsahom premýšľať, existuje riziko prenášania takéhoto správania do reálneho života. Bežne dostupné mainstreamové porno môže deformovať predstavy o tom, ako sex prebieha a ako vyzerajú ľudské telá – mládež sa z takéhoto obsahu nedozvie, že sexu predchádza súhlas, rozhovor o antikoncepcii a iné a vzniká priestor aj na porovnávanie svojich tiel s tými z filmu. 

  Ako je to s dospelými 

  Pre dospelých ľudí môže mať pozeranie porna pozitívny dopad, napríklad v oblasti objavovania toho, čo sa komu v tejto oblasti páči či nepáči. 

  Okrem tohto objavovania sú benefity spojené aj s komunikáciou o tejto téme, aj s destigmatizovaním sexuálnej aktivity. Porno môže mať aj negatívny vplyv na život človeka – vo sfére nerealistických očakávaní či prenášania rizikových praktík do reálneho života (napr. aj z hľadiska hygieny). Ak si niekto všimne, že nad sledovaním porna stráca kontrolu, zasahuje mu to do bežného života, vzťahov a fungovania, človek cíti nutkavú potrebu sledovať porno, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

  Odborná verejnosť sa v súčasnosti nezhoduje na tom, či nadmerné sledovanie porna možno označiť za závislosť v pravom slova zmysle. Jeden z modelov prístupu k problematike navrhuje označiť nadmerné sledovanie porna za kompulzívne správanie. V Medzinárodnej klasifikácii chorôb bola pridaná porucha sexuálneho kompulzívneho správania, ktorá zahŕňa aj kompulziu k opakujúcemu sa sledovaniu pornografie počas minimálne 6 mesiacov, ktoré buď spôsobuje človeku utrpenie a/alebo zhoršuje fungovanie v rôznych životných oblastiach. V každom prípade, aj v tomto sa riadime výskumom, dátami a faktami.

  Nie je porno ako porno 

  Potrebujeme rv debate o porne vnímať rozdiely medzi etickým a bežne dostupným mainstreamovým pornom.

  Etické porno je také, ktoré existuje za férových podmienok a sledovateľ si zaň platí – herci a herečky pracujú za férových podmienok, nie sú nútení/é do aktivít, s ktorými nesúhlasia a za svoju prácu majú patričné ohodnotenie. Absentuje násilie bez odkomunikovania, podporuje zobrazovanie rozmanitosti ľudských tiel a ľudia v ňom nemajú nekonečnú výdrž či akrobatickú ohybnosť. Dbá sa v ňom aj na potešenie žien a queer ľudí. 

  Mainstreamové bežne dostupné porno, obsahuje scény násilia bez súhlasu, je postavené zväčša na uspokojení muža, nedbá na rozmanitosť tiel a ľudí, pracuje s nerealistickými zobrazovaniami a nie vždy zaň ľudia v ňom majú adekvátne zaplatené. 

  Zmysluplné návrhy zákonov v súvislosti s pornografiou by sa mohli spájať napríklad s ochranou ľudí a ich práv. Porno má viac podôb a riešiť problematiku pornopriemyslu legislatívne je možné rôznymi cestami – môžeme sa napríklad pozrieť na potrebu budovania kritického myslenia v danej oblasti pre mládež aj pre dospelých, môžeme vytvárať podporné prostredie pre mládež na to, aby mala informácie vekovo adekvátne, môžeme podporiť rodičov, podporiť vzdelávanie k mediálnej gramotnosti. 

  Rizikám dokážeme zabraňovať adekvátnym vzdelávaním ku kritickému mysleniu, bezpečiu a zdravým vzťahom. Dokážeme ich spreventívniť informovaním o fungovaní pornopriemyslu, zabezpečení ochrany práv ľudí, zvyšovaním miery mediálnej gramotnosti, informovaním o možnostiach pomoci a podpory.

  Vzdelávanie o porne 

  Bez ohľadu na mieru rodičovskej ochrany, dieťa sa s najväčšou pravdepodobnosťou k pornografickému v nejakej forme dostane – či už od kamarátov/ok, rovesníčok/ov, v nezabezpečnom školskom počítači, náhodne kliknutím na úplne iný odkaz, tak že mu ho pošle neznámy človek na sociálnych sieťach… možností je mnoho. Mládež teda potrebuje mať vedomosti a zručnosti vekovo adekvátne a včas. S dôrazom na bezpečie a na rozlišovanie rozdielov medzi takýmto obsahom a reálnym životom. Zákazy, strašenie a dôraz na abstinenciu v tomto smere nefungujú. Čo funguje je včasné a objektívne informovanie o benefitoch aj rizikách, o bezpečí, funguje vzdelávanie k mäkkým zručnostiam a zdravým vzťahom. 

  Úloha vzťahovej a sexuálnej výchovy
  Keďže deti prichádzajú do styku s bežne dostupným pornom už v (pred)pubertálnom veku, kedy sa veľa porovnávajú, potrebujú vedieť rozdiely medzi filmom a realitou, potrebujú vedieť o rozmanitosti tiel a ľudí, ktorá v mainstreamovom porne absentuje, často v ňom chýba rozmanitosť, súhlas či antikoncepcia a rôzne ďalšie nevyhnutné aspekty bezpečného sexuálneho života.  Okrem toho potrebujú vedieť, kde hľadať pomoc a podporu, ak to budú potrebovať. 

  Ak sa vzdelávanie o sexualite realizuje s dôrazom na zákazy, abstinenciu, diktovanie jedinej správnej cesty a strašenie, nielen že nepomáha, je nebezpečné. 

  Ak je vzťahová a sexuálna výchova vyučovaná kvalitne, tak štúdie potvrdzujú, že zvyšuje mieru solidarity, znižuje počty neželaných tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, znižuje výskyt pohlavne prenosných infekcií, aj výskyt sexuálneho obťažovania. Ak ľuďom poskytneme včas kvalitné informácie a zručnosti, ako byť v bezpečí a zdraví, namiesto nezmyselných návrhov im dôverujme, že dokážu urobiť zodpovedné rozhodnutia.

  Článok vznikol na základe poskytnutia odpovedí pre TA3 v problematike návrhu zákona o porne: https://www.ta3.com/clanok/264279/cepcek-verzus-lektorka-sexualnej-vychovy-ako-chranit-deti-pred-pornom-a-vzdelavat-ich-o-sexualnom-zivote