Preskočiť na obsah

Ako sa týka vzťahová a sexuálna výchova vás?

  november 2022 –  Bratislava, Košice  

  Organizácia inTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) organizuje unikátny formát osvetových udalostí, ktorými približuje vzťahovú a sexuálnu výchovu všetkým ľuďom. 

  V Bratislave a Košiciach sa stretávajú mládež, rodič, psychológ/ psychologička, lektorka a učiteľ/ka a rozprávajú sa o tom, ako sa ich týka vzťahová a sexuálna výchova. Hovoria o vzťahoch a sexualite, ktoré sú súčasťou našich životov, tiel aj politických debát. Pripomínajú, že každý človek má moc prispieť k tomu, aby sme mali bezpečie a zdravie v našich školách, rodinách a komunitách a poskytujú k tomu konkrétne návody k tomu, ako do škôl vzťahovú a sexuálnu výchovu priniesť. 

  Organizácia inTYMYta zmenila svoj názov v októbri 2022, predtým pôsobila ako Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Venujú sa vzdelávaniu o zdravých vzťahoch, bezpečí, rovnosti a rešpekte. Po celom Slovensku lektorujú vekovo vhodné workshopy pre tínedžerky a tínedžerov, rodičov, učiteľky/ov, ale aj pre firmy a lekárky/ov. 

  Aktuálne majú za sebou stovky vzdelávaní, vytvárajú vzdelávacie materiály, metodiky, organizujú osvetové udalosti, vzdelávajú naživo aj online. Vychádzajú z medzinárodných štandardov a výskumu v oblasti zdravého psycho-sexuálneho vývinu detí. Pre svoje aktivity smerujúce k rovnosti získali podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (Nórske granty) a svoje ciele prezentovali na konferencii Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu, ktorú slávnostne otvoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

  S diskusiou Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova? sa inTYMYta dostáva aj k širokej verejnosti. Vzťahová a sexuálna výchova je totiž primárnou prevenciou pred sexuálnym násilím a obťažovaním, diskrimináciou, aj tínedžerskými tehotenstvami. 

  Bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, rod, vierovyznanie, rodinný stav, povolanie, sociálno-ekonomické zázemie a ďalšie aspekty našej identity – každý človek si zaslúži mať príležitosť žiť spokojný, zdravý a bezpečný život. Vzťahová a sexuálna výchova je cesta k vzájomnému rešpektu, rovnosti, (seba)úcte či solidarite,” pripomenula na diskusii lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Radka Mikšík. 

  Bratislava, 9.11.2022. Zľava: Mia Žureková, Radovan Kyrinovič, Niko Nagy, Radka Mikšík, Anna Symington-Maar, Barbora Ulrichová

  Svoje skúsenosti z praxe a štúdia zdieľali v Bratislave: Anna Symington-Maar, Radka Mikšík, Radovan Kyrinovič, Niko Nagy a Barbora Ulrichová. Moderovala Mia Žureková a o kultúrne obohatenie sa postarala Mara zo Slam poetry.

  V Košiciach sa rovnaká udalosť s iným obsadením konala 16.11. v Bábkovom divadle na Alžbetinej ulici. Moderovala ju Veronika Maňoková , ktorá sa o skúsenostiach so vzťahovou a sexuálnou výchovou rozprávala so Shoshanou Chovan, Zuzanou Bendíkovou, Máriou Kočiovou, Liou Loveckou a Marcelom Glasom. Ten je učiteľom, ktorý sa zároveň venuje slam poetry. 

  Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta pripomína, že “Je mimoriadne dôležité pochopiť, že každý človek má v rukách moc prispieť ku kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchove v školách. Nesmieme nechávať deti, aby sa učili informácie o sexualite z porna a zákazy nezaberajú. Máme v rukách možnosť dať im kvalitné vzdelávanie, ktoré má reálne výsledky, dokazujú to dáta zo sveta. Chceme, aby si mladí ľudia vytvárali zdravé vzťahy k sebe, aj k iným ľuďom a objavovali svoje ja bezpečne a zodpovedne. Chceme, aby ich v tom mohli rodičia a učiteľky/ia empaticky a informovane sprevádzať. Keď neskôr ľudia prídu do vysokoškolského a pracovného prostredia, chceme, aby objavovali a budovali svoj potenciál bez diskriminácie a obťažovania.”

  Košice, 16.11.2022. Zľava: Veronika Moňoková, Shoshana Chovan, Zuzana Bendíková, Mária Kočiová, Lia Lovecká, Marcel Glasa

  Diskusie sa budú konať opätovne v Bratislave a v Košiciach na jar 2023. 
  Projekt s názvom 3 pre všetkých – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu začal fungovať v septembri 2021. 

  Cieľom projektu je zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej KVSV a informáciám o SRZP. Za obsah tohto dokumentu nezodpovedá správca programu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

  Viac o aktivitách organizácie inTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) sa dozviete aj na www.intymyta.sk prípadne na sociálnych sieťach Facebook či Instagram @intymyta