Preskočiť na obsah

Spätná väzba pre progres celého tímu 

  Spätná väzba je nástroj, ktorý nám poskytuje informácie o našom správaní, konaní a pôsobení na ostatných. Môže byť pozitívna (keď vyzdvihuje naše úsilie alebo aktivitu), alebo konštruktívna (keď nám pomáha identifikovať oblasti, ktoré môžeme robiť inak). 

  Je to cenný nástroj na osobný rast aj profesionálny rozvoj, ale aj na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov v kolektíve.

  Hoci ju mnoho ľudí berie ako formálnu záležitosť, umožňuje nám lepšie porozumieť ostatným ľuďom a zlepšovať komunikáciu v osobných aj profesionálnych vzťahoch. Na to potrebuje byť podaná vhodne, v správnom čase, potrebujeme ju vedieť prijať a ďalej s ňou pracovať.

  V pracovnom prostredí je spätná väzba neoceniteľným nástrojom pre profesionálny rast, ale zlepšuje aj celkové zdravie vzťahov v kolektíve. Pomáha nám rozvíjať zručnosti, cítiť sa oceňovane, rásť ľudsky i profesionálne či dosahovať lepšie výsledky. 

  Pár tipov k spätnej väzbe

  • Otvorenosť prijať ju: Oceňte konštruktívne pripomienky a odporúčania. 
  • Presnosť a konkrétnosť: Vyhnite sa všeobecným výrazom a ponúknite konkrétne príklady, aby bolo obom stranám jasné, o čom hovoríte. 
  • Sústredenie na správanie, nie na osobu: Zamerajte sa na konkrétne správanie alebo výkon, a nie na osobu samotnú. To pomáha oddeliť spätnú väzbu od osobného útoku a umožňuje zlepšenie (príklad: namiesto “si neslušný človek” použite “toto konkrétne správanie považujem za neslušné”)
  • Aktívne počúvanie: Keď dostávate spätnú väzbu, aktívne počúvajte a pýtajte sa na vysvetlenie, ak niečo nie je jasné. To ukazuje, že máte ochotu pochopiť kontext a pracovať na sebe.
  • Dar: Spätná väzba je cenný dar, ktorý vám niekto dáva. Vy s ním ďalej nakladáte podľa vlastného uváženia – môžete ho odložiť do pivnice, ale môžete ho aj každodenne používať. 

  Ako na to?

  V kultúre, kde nie sme na spätnú väzbu naučení/é, môže byť jej aplikovanie do praxe sprevádzané nepríjemnými pocitmi a môže byť veľmi náročné sformulovať, čo presne chceme povedať, aby to pomohlo a neublížilo. K prekonaniu týchto obáv pomáha mať uchopené konkrétne zručnosti a v bezpečí modelových situácií trénovať. Tieto zručnosti vám pomôžeme nadobudnúť na workshope pre pracovné tímy, kde sa učíme nielen kvalitne pracovať so spätnou väzbou, ale aj využiť ju pre vytváranie inkluzívneho a bezpečného prostredia pre všetkých. 

  Poskytovanie spätnej väzby je dôležitou zručnosťou, ktorá vyžaduje citlivosť, jasnosť a konštruktívny prístup, ale aj empatiu a porozumenie. To sa ďalej pretavuje do spokojnosti ľudí v tíme, produktivity a zdravých vzťahov. V modernej firme sú inklúzia, bezpečie a zdravé vzťahy nutnou súčasťou firemných hodnôt a kultúry. Naučte sa dávať spätnú väzbu, zistite o bystender efekte v pracovnom tíme a vytvorte vo vašej práci atmosféru, ktorá láka ďalších šikovných ľudí. S našimi workshopmi pre pracovné tímy to dokážete – napíšte nám na workshopy@intymyta.sk a nájdeme termín pre vás.