Preskočiť na obsah

Vzťahová a sexuálna výchova v škole je iná ako tá doma 

  V debate o vzťahovej a sexuálnej výchove je veľmi dôležité rozlišovať výchovu doma a školský výchovno-vzdelávací proces a jeho špecifiká.  

  Vzťahová a sexuálna výchova v domácom prostredí

  Začína od malička – týka už toho, že s dieťaťom budujeme láskavý vzťah rodič-dieťa, týka sa hygieny, komunikácie a ďalších tém, napríklad telesnej integrity. Často obsahuje práve individuálne hodnoty rodín, náboženské zázemie rodiny či vychádzanie zo skúseností rodiča či staršieho súrodenca. Keďže však ani rodičia často v škole nemali vzťahovú a sexuálnu výchovu, nemusia napríklad vedieť odhadnúť, čo je pre ktorý vek z hľadiska psychosexuálneho vývinu adekvátne, pravdepodobne tiež pravidelne nesledujú aktuálne nestranné výskumy a dáta v tejto oblasti v rôznych jazykoch. 

  To je opäť priestor, kde sa odborníci/čky, učitelia/ky, školský podporný tím a rodič môžu skvelo dopĺňať a vytvárať dieťaťu bezpečné a podporné prostredia v škole, i doma. 

  Vzťahová a sexuálna výchova v škole 

  Školské vzdelávanie k zdravým vzťahom je založené na štandardoch zdravého psychosexuálneho vývinu, kladie dôraz na profesionalitu, nesmie obsahovať individuálne hodnoty ani zdieľanie sexuálnych skúseností učiteľa/ky. V školskom prostredí sa deti s individuálnymi rodinnými hodnotami stretávajú, spoznávajú rozmanitosť videnia sveta a vzťahov a v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu tak budujú vzájomnú empatiu a pochopenie, dokážu nesúhlasiť s rešpektom, rešpektujúco riešiť konflikty, vyhýbať sa šikane či diskriminácii. 

  Pri vyučovaní vzťahovej a sexuálnej výchovy je u učiteľa/ky mimoriadne dôležité mať vybudovanú zručnosť reflektovať vlastné predsudky, rešpektovať hodnoty a súkromie dieťaťa, či poskytnúť adekvátnu podporu v rámci kompetencií. Na obsah informácií, zručností aj rešpektujúcich postojov máme práve štandardy zdravého psychosexuálného vývinu. Tie vždy kombinujú tri aspekty: vedomosti (nestranný teoretický základ podložený dátami), mäkké zručnosti (komunikácia, kritické myslenie, vyjednávanie, odolávanie nátlaku…) a rešpektujúce postoje (rešpekt k rozmanitosti, zdravie a bezpečie…). 

  Nároky na vedomosti, zručnosti a postoje, existujú aj pre učiteľk a učiteľov či lektorky a lektorov vzťahovej a sexuálnej výchovy. Tieto ciele zabezpečujú, že bude vzdelávanie kvalitné a s rešpektom ku každému dieťaťu a jeho zázemiu. Na to, aby boli učiteľky a učitelia schopní/é ich dodržiavať, potrebuje štát garantovať školám včasnú a dostatočnú podporu, a to nielen tvorbou cieľov v kurikulárnej reforme, ale aj zabezpečním ďalšieho kontinuálneho vzdelávania, priestoru pre spoluprácu so školským podporným tímom, vzdelávacími materiálmi, metodikami, či možnosťami priebežných konzultácií. 

  Rozmanité rodinné hodnoty si zaslúžia rešpekt a kvalitná vzťahová a sexuálna výchova to má reflektovať. Na vzťahovej a sexuálnej výchove sa učíme rešpektovať rozmanitosť – a to aj tú náboženskú, ktorá je pre mnohých ľudí silnou súčasťou ich identity a zaslúži si rešpekt. Konkrétna situácia: pre mladých ľudí môže byť veľmi obohacujúce počuť, že niekto chce sex po svadbe, niekto v 17tich, niekto po výške, niekto nevie a niekto nikdy. Každý človek to má inak a toto rozhodnutie má byť na ňom, na nikom inom, ani na rodičovi – človek sa o svojom tele potrebuje rozhodovať slobodne a bez nátlaku od iných ľudí či spoločnosti. Na to potrebuje mať vedomosti, zručnosti a postoje. 

  Rozmanitosť nás spája 

  Vzťahová a sexuálna výchova doma a v škole sa teda v mnohom líši, no spoločné majú to základné – zdravie a bezpečie každého dieťaťa. Vďaka tomu sa výborne dopĺňajú. Žiaľ, na Slovensku aktuálne v tomto vzdelávaní zaostávame desiatky rokov a je nevyhnutné, aby sme sa začali starať o deti a ich kvalitné vzdelávanie a aby sme v tom poskytli učiteľkám a učiteľom, a možno aj rodičom, ktorí vzťahovú a sexuálnu výchovu v škole tiež nemali, vhodnú podporu. My v inTYMYte sa o to snažíme formou workshopov vzťahovej a sexuálnej výchovy, vzdelávaním pre učiteľky a učiteľov, workshopmi pre rodičov, tvorbou vzdelávacích materiálov a ďalšími aktivitami, ktoré namiesto strachu a nenávisti budujú vzájomný rešpekt a porozumenie a sú prevenciou šikany, násilia a obťažovania.