Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Rozmanitosť identity a lásky

Rozmanitosť identity a lásky

  Jún je mesiacom osláv dúhového Pride-u po celom svete. Organizujú sa rôzne udalosti, prednášky, pochody, oslavy a ďalšie akcie, ktorých cieľom je oslavovať rozmanitosť a upozorniť na pretrvávajúcu diskrimináciu rodových či sexuálnych menšín. 

  Diverzita sa však netýka iba sexuálnej orientácie, ale aj identity samotnej – teda toho, kým sme, aké je naše sebavyjadrenie a ako na to vplýva spoločnosť a kultúra, v ktorej žijeme. V tomto článku si spoločne povieme o rôznych rozmanitostiach.

  So skratkou LGBT a jej podobami sa už stretol pravdepodobne každý/á z nás. Viete však, čo presne znamená?


  Než začneme, definujme si pomenovanie „cisrodová” osoba alebo „cis” – to je osoba, ktorej rodová identita je rovnaká ako biologické pohlavie, ktoré jej bolo určené pri narodení. Ak sa napríklad osoba narodila s vulvou a vagínou a cíti sa byť ženou, môžeme o nej povedať, že je „cis žena”.

  L – lesba – ide o cis ženu, ktorú priťahujú ženy, ktoré sa identifikujú ako ženy

  G – gej – ide o cis muža, ktorého priťahujú muži, ktorí sa identifikujú ako muži 

  B – bisexuálna osoba – ide o osobu, ktorú priťahujú ľudia viac než jedného rodu, pre niektorých ľudí to znamená, že ich priťahujú muži aj ženy

  T – transrodová osoba – ide o osobu, ktorej rod je iný než biologické pohlavie, ktoré mu/jej bolo určené pri narodení

  Q – máva dva významy:

  queer (nie je slovenský preklad, číta sa kuír/kvír) – queer osoba je ktokoľvek z komunity LGBTQIA+, ale nechce použiť žiadnu konkrétnu nálepku alebo použijeme skratku queer, keď chceme zahrnúť celú LGBT komunitu, a nechceme vynechať žiadne z písmeniek

  – questioning (niekto, kto hľadá/pýta sa) – ide o osobu, ktorá sa objavuje a zisťuje viac o svojej identite a o tom, ako sa identifikuje 

  I – intersex/intersexuálna osoba – ide o osobu, ktorej telo a pohlavné ústrojenstvo sú iné než typicky mužské a ženské, môže ísť o rôzne kombinácie napr. chromozómov, druh pohlavných orgánov, tvar genitálií… 

  A – máva dva významy:

  asexuálna osoba – osoba, ktorú iní ľudia sexuálne nepriťahujú (môže byť do niekoho zaľúbená, ale nechce mať fyzicky sex)

  aromantická osoba – osoba, ktorá takmer vôbec alebo len občas zažíva romantickú príťažlivosť k inému človeku

  Za skratkou LGBTQIA sa nachádza aj plus – je to preto, lebo ľudia sú jednoducho rôzni, majú rôzne identity, priťahujú ich rôzni ľudia a toto plus vytvára priestor pre kohokoľvek, kto chce svoju identitu prejavovať rešpektujúcim, zdravým a bezpečným spôsobom k iným ľuďom. Každá osoba má právo určiť a prežívať svoju identitu tak, ako to cíti.

  Aby sme skladačku doplnili aj o sexuálnu orientáciu, ktorá je väčšinová – ak je niekto cisrodová osoba, ktorú priťahujú osoby opačného pohlavia, hovoríme o heterosexuálne orientovanej osobe. V rámci tejto väčšinovej skupiny ľudí sa môžu vyskytovať takzvaní „allies“/ (v slovenčine spojenci/spojenkyne – ide o osobu bez ohľadu na jej sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, ktorá podporuje ľudské, sexuálne a reprodukčné práva ostatných ľudí, najčastejšie ide o cis rodovú osobu s heterosexuálnou orientáciou) a rôzne ďalšie, ktoré pomenovávajú rôzne identity alebo orientácie či vyjadrenia.  

  Identita, vyjadrenie, sexuálna orientácia

  Viackrát sa v tomto texte bavíme o témach sebavyjadrenia, orientácie a rodovej identity. Tie môžu byť samé osebe rozmanité. Pre zjednodušenie celého tohto konceptu prišiel Sam Killerman s nápadom “genderbreada”, teda rodového perníčka, ktorý popisuje škálu nášho prežívania v rôznych ohľadoch súvisiach so sexualitou. 

  Na pochopenie potrebujeme rozumieť 4 hlavným pojmom:

  Biologické pohlavie

  Biologické pohlavie je súhrn piatich biologických prvkov: 

  – pohlavné chromozómy
  – hormóny
  – hormónová expresia/hormonálne receptory
  – vnútorné pohlavné orgány 
  – vonkajšie pohlavné orgány

  Pre väčšinu ľudí ide o pohlavie mužské alebo ženské. Spomenutých 5 prvkov biologickej identity sa však môže rôzne meniť, čo znamená napríklad to, že niekto má maternicu (vnútorné pohlavné orgány typické pre biologicky ženskú anatómiu) a penis (vonkajšie pohlavné orgány typické pre biologicky mužskú anatómiu), prípadne ide o rôzne levely a kombinácie spomenutých piatich prvkov biologického pohlavia. V takých prípadoch hovoríme o intersex ľuďoch.

  Rodová identita

  – vnútorné a individuálne pociťovanie svojho rodu – ako vnímame seba, kto sme, aký je náš rod (zväčša sa hýbeme na škále mužská-ženská)
  – to, kým sme (teda naša rodová identita) môže a nemusí byť rovnaká ako naše biologické pohlavie

  Nie je možné ju vedome ovplyvňovať. Vedome je možné vnímať ju, spoznávať, reflektovať jej prvky a prejavy v súvislosti s kultúrou a spoločnosťou.

  Existujú rôzne rodové identity, napríklad:

  – cisrodová identita (biologické pohlavie sa zhoduje rodom)
  – transrodová identita (biologické pohlavie a rod sa nezhoduje)
  – nebinárna identita (ľudia, ktorí nepociťujú príslušnosť k mužskej, ani k ženskej rodovej identite)
  – a i.

  Sexuálna orientácia

  – príťažlivosť k inému človeku
  – je tá stránka našej identity, ktorá určuje, kto sa nám páči, kto nás priťahuje, s kým chceme mať romantické/partnerské a/alebo sexuálne vzťahy

  Existujú aj ľudia, ktorí necítia príťažlivosť k nikomu. U niektorých ľudí zas môže byť napr. 90 % k mužom, 10 % k ženám a rôzne inak. Zároveň existuje pre každého človeka samostatná škála na romantickú (emocionálnu) a sexuálnu (fyzickú) príťažlivosť. Niektorých ľudí sexuálne či romanticky nemusí priťahovať nikto (ak niekoho nikto nepriťahuje sexuálne, je to asexualita; ak niekoho nikto nepriťahuje v zmysle citov a romantickej väzby, hovoríme o aromantizme).

  Sebavyjadrenie

  – spôsob, akým ukazujeme svoju identitu navonok – ako sa obliekame, ako komunikujeme, ako sa správame… rodové sebavyjdrenie býva spájané s rodovými stereotypmi (napríklad: ženy nosia dlhé vlasy, modrá je mužská farba a pod.) 

  Každá z týchto oblastí existuje na škále. To znamená, že každý človek prežíva svoju sexualitu a identitu iným spôsobom, dokonca sa počas života každý človek môže na tejto škále posúvať podľa toho, ako svoju identitu objavuje (na toto tiež vplýva spoločnosť). Na jednom konci tejto škály je muž/mužské a na druhom žena/ženské. 

  Sexuálna a rodová identita každého človeka si zaslúži rešpekt. Veríme, že tento jednoduchý kompas pojmov vám pomôže zorientovať sa vo svete rozmanitosti. A ktovie, možno vám princíp rodového perníčka pomôže lepšie uchopiť svoju vlastnú identitu. Schválne – pokúste sa úprimne zamyslieť nad tým, kde sa na jednotlivých škálach nachádzate a čo vaše postoje formuje alebo formovalo. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.