Preskočiť na obsah

Mýty a fakty o vzťahovej a sexuálnej výchove v škole

  1. Vzťahová a sexuálna výchova je nevhodná pre deti

  MÝTUS
  Mnoho ľudí zastáva názor, že poskytovať informácie o sexualite maloletým nie je vhodné. Tieto názory však častokrát vychádzajú z predstavy, že vzťahová a sexuálna výchova poskytuje iba informácie o sexe, a to nie je pravda. Vzťahová a sexuálna výchova zahŕňa témy zdravia, bezpečia, základnej hygieny, odolávania rovesníckemu nátlaku, komunikáciu potrieb a emócií a ďalšie. Pri vzdelávaní vždy myslíme na vekovú vhodnosť a adekvátnosť informácie z hľadiska zdravého psycho-sexuálneho vývinu podľa platných, odborníkmi a odborníčkami vyvinutých štandardov (konkrétne štandardy: Svetová zdravotnícka organizácia, UNESCO).

  Rozdiel medzi sexom a sexualitou: https://www.intymyta.sk/vzd_materialy/sexualita-a-sex/

  Vzdelávanie o sexualite pomáha napríklad budovať si zdravý vzťah k vlastnému telu, rešpektovať názor iného človeka – aj keď s ním nesúhlasíme, hľadať a uvedomovať si svoje vlastné hranice, telesnú integritu a vedieť tak identifikovať nezdravé správanie. Táto schopnosť je kľúčová pre bezpečie dieťaťa či budovanie vlastnej integrity. Vzťahová a sexuálna výchova má za úlohu naučiť otvorenej komunikácii svojich pocitov, a teda schopnosť vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas, ale aj vytvárať a viesť zdravé vzťahy.

  PRAVDA: Vzťahová a sexuálna výchova je adekvátne prispôsobená veku, aby boli deti zdravé a v bezpečí.

  1. Vzťahová a sexuálna výchova podporuje deti k skoršiemu sexuálne aktívnemu životu

  MÝTUS
  Vzdelanie a vedomosť o možných rizikách spojených so sexuálne aktívnym životom totiž vedú k bezpečnejším a uvedomelejším rozhodnutiam. Vzťahová a sexuálna výchova nezvyšuje sexuálnu aktivitu, práve naopak, robí efektívnu prevenciu neželaným situáciám a mladým ľuďom poskytuje priestor rozhodnúť sa na základe kvalitných informácií.

  Početné štúdie, vrátane komplexnej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie ukázali, že programy vzťahovej a sexuálnej výchovy nezvyšujú sexuálnu aktivitu ani nevedú mládež k sexu v mladšom veku. Práve naopak – prísne hodnotenia komplexných programov vzťahovej a sexuálnej výchovy v skutočnosti ukázali, že tieto programy môžu mladým ľuďom pomôcť začať so sexuálnym životom neskôr – keď na to budú lepšie pripravení/é. Pre tých, ktorí už mali sex, sa tieto programy ukázali byť účinné napríklad pri dôslednejšom prístupe k sexuálnemu zdraviu a bezpečiu. V  štúdii, ktorú vypracoval Guttmacher Institute bolo zistené, že “ teraz existuje jasný dôkaz, že programy zamerané na sexuálnu výchovu môžu pomôcť mladým ľuďom oddialiť sexuálnu aktivitu.”

  PRAVDA: Vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia a kvalitné informácie, nie skorý sexuálny život.

  1. Vzťahová a sexuálna výchova vykráda rodičovskú rolu vo výchove dieťaťa

  MÝTUS
  Témy zdravých vzťahov a zdravej intimity jednoznačne začínajú už doma. Informácie, ktoré mladí ľudia dostávajú doma a informácie, ktoré dostávajú v škole sa môžu, tak ako v iných pre život dôležitých oblastiach, dopĺňať. Rodičia, starí rodičia, dospelí súrodenci či iní členovia a členky rodiny sú pre dieťa vzorom a oporou.

  Keďže však ani rodičia často v škole nemali vzťahovú a sexuálnu výchovu, čerpajú často zo skúseností a nemusia napríklad vedieť odhadnúť, čo je pre ktorý vek z hľadiska psychosexuálneho vývinu adekvátne, pravdepodobne tiež pravidelne nesledujú aktuálne nestranné výskumy a dáta v tejto oblasti. To je opäť priestor, kde sa učiteľ/ka, školský podporný tím a rodič môžu skvelo dopĺňať a vytvárať dieťaťu bezpečné a podporné prostredia v škole, i doma. 

  Je skvelé, ak sa vy so svojím dieťaťom o týchto témach doma rozprávate. Žiaľ, zo štatistík týkajúcich sa násilia, obťažovania, tínedžerských tehotenstiev a ďalších vychádza, že deti tieto informácie nedostávajú adekvátne nikde alebo na nedôveryhodných či nedostatočných zdrojoch a/alebo nedostatočným spôsobom. Okrem toho mnoho rodičov nevie, alebo sa nechce so svojimi deťmi rozprávať o týchto témach. Tieto deti sú tak ochudobnené o dôležité informácie a sú nútené čerpať z alternatívnych zdrojov, ktorými sú zvyčajne nerealistické pornostránky alebo pop-kultúra. Tiež nesmieme zabudnúť na deti, ktoré rodičov nemajú, no kvalitné vzdelávanie si zaslúžia a majú naň právo. V modernom svete sa mladý človek k potrebným informáciám pomocou internetu vie dostať, ale stále sa v nich potrebuje zorientovať. Zručnosť rozhodovania a kritického myslenia, uplatniteľná aj kyberpriestore je súčasťou vzťahovej a sexuálnej výchovy. Okrem toho s deťmi vekovo adekvátne rozoberáme aj prevenciu pred groomingom, kybergroomingom, kyberšikanou a ďalšími formami násilia a obťažovania.

  Ak sa však pozrieme na intímnu stránku vzťahovej a sexuálnej výchovy (ktorú napr. matematika nemá), rozumieme, že niektorí rodičia cítia potrebu participácie pri výchove. To samozrejme nie je výlučné s existenciou vzťahovej a sexuálnej výchovy v školskom syllabe, dokonca sa to môže skvelo dopĺňať. Okrem toho tiež existujú workshopy zamerané práve na vzťahy rodič – dieťa, ktoré môžu túto oblasť výchovy posilniť, dodať istotu, uchopiť slovník. Navyše, vzťahová a sexuálna výchova je o rôznych typoch vzťahov – aj o tých kamarátskych, aj o tých rodinných, aj tých, ktoré máme sami so sebou. Pretože aj tie potrebujeme vytvárať zdravé a bezpečné, potrebujeme do nich vedomosti a komunikačné zručnosti. Vhodné didaktické metódy, ktoré rodič nemusí mať uchopené, no vyškolený/á učitel/učiteľka áno, môžu dieťaťu pomôcť nadobúdať vedomosti, mäkké zručnosti či rešpektujúce postoje.

  PRAVDA: Vzťahová a sexuálna výchova podporuje rodičov v odbornosti, s domácou vzťahovou a sexuálnou výchovou sa môže dopĺňať a dokáže poskytnúť spôsoby na prehĺbenie vzťahu rodič-dieťa.

  1. Vzťahová a sexuálna výchova nabúrava náboženské hodnoty

  MÝTUS
  Vaše rodinné hodnoty si zaslúžia rešpekt a kvalitná vzťahová a sexuálna výchova to reflektuje. Nevylučuje sa s náboženstvom – práve naopak, mládež sa učí spoznávať rôzne pohľady na svet a rešpektovať ich s uznaním zdravia a bezpečia pre všetkých. Pretože hodnoty kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy sú zdravie, bezpečie a rešpekt – a tie sa nás týkajú všetkých. Na vzťahovej a sexuálnej výchove sa učíme rešpektovať rozmanitosť – a to aj tú náboženskú, ktorá je pre mnohých ľudí silnou súčasťou ich identity a zaslúži si rešpekt.

  PRAVDA: Vzťahová a sexuálna výchova nie je exkluzívne pre neveriacich, pomáha všetkým bez rozdielu na vierovyznanie, pretože všetci ľudia sú si rovní.

  1. Vzťahová a sexuálna výchova je zlý vzor

  MÝTUS

  Normalizovanie sexuálneho správania nepochádza totiž zo vzťahovej a sexuálnej výchovy, je ovplyvňované mnohými faktormi (médiami, kultúrou, socioekonomickým statusom, popkultúrou…). Efektívnou prevenciou je kvalitné a objektívne vzdelávanie o realite, v ktorej žijeme. Súčasťou tohto vzdelávania má byť aj kritická reflexia vzorov a mediálnych vzorov.

  PRAVDA: Vzťahová a sexuálna výchova je efektívna prevencia a vekovo vhodné vzdelávanie.

  6. Vzťahová a sexuálna výchova nemá žiadne pozitíva

  MÝTUS

  Štúdie vo viacerých európskych krajinách ukázali, že zavedenie dlhodobých národných programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k:

  • zníženiu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých
  • poklesu sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí vo veku 15–24 rokov
  • poklesu výskytu sexuálneho zneužívania 
  • … a ďalším pozitívam (zvýšená miera solidarity, vzájomného rešpektu, pokles homofóbneho správania…)

  (Zdroj: World Health Organization, regional office for Europe, and Federal Centre for Health Education, 2016)

  7. Informácie sú dnes už všade

  PRAVDA
  A to je ten problém.
  Mnoho detí a mladých ľudí má dnes prístup k takmer akémukoľvek obsahu dostupnému na internete – bez ohľadu na ich vek. A to dokonca aj keď máte nastavenú kontrolu – domáce zariadenia nie sú jediné, s ktorými dieťa prichádza do styku, môžu mu niečo poslať kamaráti/kamarátky či iní ľudia na internete. Otvorený prístup k informáciám na internete nezaručuje, že všetky online informácie a zdroje sú správne, objektívne, výskumom podložené a vekovo vhodné pre deti a mladých. Navyše, priemerný vek, kedy sa dieťa prvýkrát dostáva do styku s pornom, je 11 rokov (štúdia Randel a Sanchez, 2016) a ak si mladý človek berie príklad do svojich vzťahov z porna, môže to byť nebezpečné. Internet a médiá tiež skresľujú témy a vnímanie zdravých vzťahov, bezpečia vo vzťahoch, či vnímanie seba svojho tela. Je dôležité poskytovať mladým ľuďom overené informácie s dôrazom na zdravie, bezpečie, rešpekt a prevenciu.

  8. Učiteľky a učitelia nevedia, ako to majú vyučovať
  Toto môže byť pravda, aj mýtus – je to individuálne. V školách máme ľudí, ktorí majú kurzy či školenia v týchto témach, mnohí a mnohé sa roky snažia poskytovať mládeži vekovo vhodné vzdelávanie a vhodnú prevenciu, a to aj vo forme prednášok, besied, či našich workshopov. Kvalitných učiteliek a učiteľov máme na Slovensku veľa. Pravda však je, že na pleciach učiteľov a učiteliek je toho v školách až až a zaslúžia si podporu – a to nielen tú vo forme adekvátneho finančného ohodnotenia (aj tú, samozrejme), no tiež vo forme procesov, vzdelávaní, metodík, materiálov a ďalších príležitostí. Pri našej práci na to myslíme a robíme všetko, čo je v našich silách.


  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.