Preskočiť na obsah

Menštruačná chudoba na Slovensku 

  Hoci si dnes väčšina menštruujúcej populácie môže vyberať z rôznych menštruačných potrieb, existujú skupiny ľudí, a to aj na Slovensku, ktoré toto privilégium nemajú. Ich alternatívami sú rôzne kusy látok, ponožky, gázy či toaletný papier alebo noviny a iné metódy, ktoré však môžu ohroziť zdravie, bezpečie či budúcnosť ľudí. 

  Menštruačná chudoba je stav, kedy osoba nemá dostatok finančných prostriedkov na základné menštruačné potreby. Týka sa najmä vylúčených komunít, ľudí žijúcich na pokraji chudoby či ľudí bez domova. Menštruácia sa ale nepýta, či na ňu človek má financie. Pre mnoho ľudí to okrem ohrozenia zdravia môže znamenať aj pravidelnú absenciu v škole počas menštruačných dní iba kvôli nedostatku menštruačných potrieb. V komunitách, kde hovoríme o generačnej chudobe, je pritom vynechávanie školy z dlhodobého hľadiska nebezpečný jav, ktorý prispieva k cykleniu v kolobehu chudoby. 

  Čo hovoria čísla? 

  V rámci Európskej únie predstavuje menštruačná chudoba dlhotrvajúci problém. Odhadovaný stav je aktuálne taký, že 1 z 10 dievčat v EÚ si nemôže dovoliť základné hygienické potreby. (zdroj: europarl.europa.eu)

  Na Slovensku k problému menštruačnej chudoby konkrétne dáta nemáme a reprezentatívny výskum k mentruačnej chudobe doposiaľ realizovaný nebol. Držať sa tak môžeme predovšetkým dát, ktoré s danou problematikou úzko súvisia. 

  Z dát Štatistického úradu SR EU SILC 2021 – Príjmová chudoba vyplýva, že:

  • Takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. 
  • Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila, zo 17,0 % na 17,6 %.
  • Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou každý ôsmy obyvateľ, čo predstavovalo takmer 660-tisíc osôb.
  • Prvýkrát miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti s deťmi. 

  Podľa prieskumu Menštruačná chudoba, ktorý realizovala Dominika Režová (2022) k svojej diplomovej práci, sa 34,8 % respondentiek ocitlo počas života v situácii, kedy si nemohli dovoliť zadovážiť menštruačné potreby.

  88,3 % respondentiek toho istého prieskumu si myslí, že by menštruačné potreby mali byť dostupné zadarmo.

  Čo nám môže poskytnúť konkrétny obraz o menštruačnej chudobe na Slovensku, sú tiež skúsenosti neziskových organizácií, ktoré sa rôznym marginalizovaným skupinám venujú. 

  Práve s nimi sme sa v roku 2022 rozhodli nadviazať spoluprácu a spustili sme kampaň Dôstojná menštruácia. Nadväzujeme tak na našu aktivitu z predošlého roka, počas ktorej sme s pomocou ľudí na celom Slovensku vyzbierali tisícky vložiek a stovky eur na podporu ľudí ohrozených menštruačnou chudobou. 

  Ako môže vyzerať menštruačná chudoba na Slovensku? 

  “Osoby bez domova musia prepočítavať každé euro, aby prežili a naplnili bazálne potreby. Osobná hygiena je z položiek, na ktorú už nemajú zdroje.”

  “Mnohé ženy bez domova, aj keby zdroje mali, nevstúpia do predajne pre svoj vzhľad, aby neboli centrom záujmu pracovníkov a pracovníčok, ako potenciálne “zlodejky”. Preto sa mnohé uchylujú k “alternatívnym” riešeniam. Kusy handier sa menia na vložky alebo sa používajú rôzne gázy, len aby aspoň čiastočne tento stav riešili. 

  Niektoré, najmä s rôznymi psychiatrickými diagnózami, tento stav vytesnia a nepoužijú nič. Aj z tohto dôvodu vznikajú rôzne zápalové reakcie, často bolestivé až život ohrozujúce.”

  “Veľa žien bez domova je vo vyššom veku, kedy už menštruáciu nemajú. Stále však potrebujú iné intímne hygienické potreby, napríklad vlhčené intímne vreckovky. Poznáme veľa žien na ulici, ktoré kvôli už spomínaným zápalovým reakciám museli podstúpiť odstránenie maternice.”

  “Pani Dagmar bola našou klientkou. S priateľom bývali v lese, v stane. Kvôli častým pôrodom jej gynekológ poradil a následne zaviedol vnútromaternicové teliesko. Kvôli slabej hygiene dostala Dagmar zápal telieska a začala mávať veľmi silnú menštruáciu. Na vložky nemala financie, a tak si chodila kupovať rôzne látky do second handov, kde to vyšlo lacnejšie.”

  “Momentálne máme aj klientky z Ukrajiny, ktorým by v momentálnej situácii a finančným ťažkostiam, pomohli menštruačné potreby.”

  Rôzne organizácie potvrdzujú, že ľudia v núdzi počas menštruácie využívajú staré oblečenie, handry, ponožky či noviny alebo toaletný papier ako náhradu zdravotne nezávadných menštruačných potrieb. Mesačne pritom vydajú niekedy cez tisíc vložiek. Zároveň pre nemenštruujúce osoby zabezpečujú intímne vlhčené vreckovky. 

  V minulom roku sme v zbierke Dôstojná menštruácia darovali menštruačné potreby aj niekoľkým učiteľom a učiteľkám. Tí/tie nám potvrdili vynechávanie školy počas menštruácie či nakupovanie vložiek z prostriedkov školy. Výnimkou nie sú iniciatívne učiteľky a učitelia, ktorí menštruačné potreby pre prípad potreby/núdze u detí vo svojich triedach nakupujú z vlastných výplat. To však nie sú udržateľné riešenia. 

  Sme presvedčení/é o tom, že nikto by si nemal vyberať medzi jedlom a menštruačnými potrebami

  Priemerne jedna osoba spotrebuje za mesiac 30 kusov menštruačných potrieb v hodnote priemerne 5 € na mesiac. To znamená, že ak osoba menštruuje v priemere 40 rokov, za rok spotrebuje 360 tampónov a či vložiek, to je cca 60 € na rok. Ľudia žijúci v chudobe sa pravidelne ocitajú v situácii, kedy musia zvoliť medzi zabezpečením základných potravín pre rodinu a kúpou menštruačných potrieb.

  Prečo si nekúpia kalíšok? 

  Menštruačný kalíšok je menštruačná potreba, ktorá vydrží niekoľko rokov. Na prvý pohľad sa teda môže javiť ako vhodné riešenie pre ľudí, ktorí si nemôžu každý mesiac dovoliť kupovať menštruačné potreby. Dôležité je uvedomiť si, že ľudia, ktorí žijú v extrémnej chudobe či ľudia bez domova a ďalšie vylúčené komunity, nemusia mať prístup k čistej vode a/alebo k možnosti vyvariť kalíšok (či adekvátne oprať inú znovupoužiteľnú menštruačnú potrebu). To by mohlo ohroziť zdravie či život ľudí a najvhodnejšou možnosťou sú preto jednorazové vložky. 

  Zbierka Dôstojná menštruácia

  V roku 2021 pre nás bolo možné zorganizovať zbierku menštruačných potrieb a distribuovať ich do rôznych kútov Slovenska. Keďže tento rok to pre nás nie je z kapacitného hľadiska možné, rozhodli sme sa pre finančnú zbierku, do ktorej sme vopred zapojili konkrétne organizácie. Veríme, že sa nám takýmto spôsobom podarí osloviť ešte väčšie množstvo ľudí, a pomôcť tam, kde je to najviac potrebné.

  Finančné prostriedky z kampane #dostojnamenstruacia budú distribuované organizáciám, ktoré s ľuďmi v núdzi pracujú. Podľa vopred identifikovaných a komunikovaných potrieb im rozdelíme všetky vyzbierané financie tak, aby dokázali pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí zabezpečiť dôstojnú menštruáciu. 

  Systémové riešenia? 

  Veríme, že kampaňou Dôstojná menštruácia opätovne upozorníme na nerovnosť a jej možné riešenia. Uvedomujeme si, že zbierka je krátkodobé riešenie – robíme toľko, koľko je v našich kompetenciách a kapacitách. Vzdelávame, šírime osvetu a súčasťou tohtoročnej kampane #dostojnamenstruacia sú tiež advokačné aktivity, v ktorých komunikujeme možné systémové riešenia. 

  Tými môže byť po príklade zahraničia napríklad sprístupnenie menštruačných potrieb na verejných toaletách, prípadne sprístupnenie menštruačných potrieb na školách alebo hradenie menštruačných potrieb ľuďom v núdzi. Možné riešenie tiež vidíme v zahrnutí menštruačných potrieb do “balíčkov” pre sociálne znevýhodňovaných ľudí, prípadne v znížení alebo nulovej DPH na základné menštruačné potreby. 

  Ako menštruačná chudoba súvisí so vzťahovou a sexuálnou výchovou

  Menštruačná chudoba sa dotýka viacerých tém, ktoré súvisia s osnovami vzťahovej a sexuálnej výchovy – ide totiž o formu nerovnosti a diskriminácie, ale aj sexuálneho a reprodukčného zdravia. Informovanie o menštruácii, jej rôznych aspektoch – nielen v súvislosti s reprodukciou, ale aj v súvislosti s menštruačnou chudobou či menštruačnou stigmou, môže dopomôcť k rovnosti, nediskriminácii a rešpektu. V našej organizácii sú zároveň kľúčové hodnoty zdravia, rešpektu a rovnosti a veríme, že vzdelávanie a zručnosť reflektovať svoje privilégiá, nám pomáha na ceste k bezpečnejšej, zdravšej a rešpektujúcejšej spoločnosti. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.