Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Ako sa starať o svoje sexuálne a reprodukčné zdravie?

Ako sa starať o svoje sexuálne a reprodukčné zdravie?

  marec, apríl 2023 –  Bratislava, Košice  

  Organizácia inTYMYta organizuje unikátny formát osvetových udalostí, ktorými približuje témy vzťahovej a sexuálnej výchovy všetkým ľuďom. Udalosti jarných diskusií v Bratislave a Košiciach sa niesli v duchu starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie. 

  Urológ, gynekologičky, lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy aj zástupkyňa mládeže hovoria o tom, čo treba robiť, aby sme boli sexuálne a reprodukčne zdraví a zdravé, od akého veku, aj ako to naučiť deti vekovo primerane a ako o tom s nimi hovoriť. Prezrádzajú tiež dôležitú úlohu školy a zdravotníctva a vyvracajú mýty, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretávajú. 

  Organizácia inTYMYta sa venuje vzdelávaniu o zdravých vzťahoch, bezpečí, rovnosti a rešpekte. Po celom Slovensku lektorujú vekovo vhodné workshopy pre tínedžerky a tínedžerov, rodičov, učiteľky/ov, ale aj pre firmy a lekárky/ov. Aktuálne majú za sebou stovky vzdelávaní, vytvárajú vzdelávacie materiály, metodiky, organizujú osvetové udalosti, vzdelávajú naživo aj online. Vychádzajú z medzinárodných štandardov a výskumu v oblasti zdravého psycho-sexuálneho vývinu detí. 

  Pre svoje aktivity smerujúce k rovnosti získali podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (Nórske granty) a svoje ciele prezentovali na konferencii Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu, ktorú slávnostne otvoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

  So sériou diskusií v Bratislave a Košiciach sa inTYMYta dostáva k širokej verejnosti a ponúka bezpečný priestor na anonymné aj osobne položené otázky. 

  Vzťahová a sexuálna výchova je primárnou prevenciou v rôznych témach, ktoré súvisia so sexuálnym a reprodukčným zdravím – ide o tému hygieny, pohlavne prenosných infekcií, neželaných tehotenstiev či prevenciu iných ochorení, napríklad rakoviny prsníkov, semenníkov či krčka maternice. 

  “Sexuálne zdravie je súčasťou nášho celkového zdravia, preto sa oň potrebujeme starať a vzdelávať o ňom včas. Je to stav fyzickej, emocionálnej, mentálnej a sociálnej pohody človeka vo vzťahu k sexualite a reprodukcii. Pod pojmom zdravie si nepredstavujeme iba neprítomnosť choroby alebo nejakej dysfunkcie. Sexuálne zdravie si vyžaduje pozitívny a rešpektujúci prístup k sexualite a vzdelávanie o nej. Príkladom je možnosť zažiť príjemné a bezpečné sexuálne zážitky bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Pre ochranu sexuálneho zdravia ľudí máme isté sexuálne a reprodukčné práva, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť. Súvisia s našou sexualitou – vzťahmi, zdravím, naším telom, súkromím, prežívaním, slobodou… sú pevnou súčasťou ďalších práv.” pripomína lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Radka Mikšík. 

  Svoje skúsenosti z praxe zdieľali v Bratislave 26.3.: Mária Kubalová, Radka Mikšík a Ján Švihra. Moderovala Denisa Koleničová a o kultúrne obohatenie sa postarala Baša zo Slam poetry.

  V Košiciach sa rovnaká udalosť s iným obsadením konala 27.4. Moderovala Veronika Moňoková, ktorá sa o skúsenostiach so vzťahovou a sexuálnou výchovou porozprávala so Zuzanou Bendíkovou, Denisou Marcišovou a Viktoriiou Berezovskou. Marcel Glasa sa postaral o kultúrny vstup. 

  Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta upozorňuje, že “V spoločnosti panuje množstvo mýtov, ktoré sa sexuálneho a reprodukčného zdravia týkajú, preto je potrebné kvalitné a včasné vzdelávanie vo forme vzťahovej a sexuálnej výchovy. Začína sa už odmalička. V školskom prostredí ide najmä o informovanie o častiach tela a ich funkciách, aj o téme telesnej integrity, v puberte sa rozprávame o prirodzených zmenách, ktoré sa s telom človeka dejú, čo je tiež prevencia diskriminácie a šikany, hovoríme aj o téme antikoncepcie, očkovaní, preventívnych prehliadok, neskôr aj o bezpečnom sexe a sexuálnej aktivite, no a medzi 15. a 18. rokom rozoberáme aj sexuálne a reprodukčné práva, ktoré s témou zdravia úzko súvisia.

  Diskusiám predchádzali udalosti z jesene 2022 “Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova?”, pričom diskusie “Ako sa starať o svoje sexuálne a reprodukčné zdravie” sú tiež odpoveďou na zvyšujúci sa záujem verejnosti o tieto témy po úspešnej petícii organizácie inTYMYta Za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu. 

  Projekt s názvom 3 pre všetkých – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu začal fungovať v septembri 2021. 

  Cieľom projektu je zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej KVSV a informáciám o SRZP. Za obsah tohto dokumentu nezodpovedá správca programu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

  V rámci projektu 34all sa inTYMYte podarilo vytvoriť vzdelávacie materiály pre mládež, interaktívne workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy, osvetové kampane o potrebe vzdelávania k zdravým vzťahom pre učiteľky, učiteľov a mladých ľudí, lekárky/lekárov, firmy. Povedomie o témach zdravých vzťahov, bezpečia a rovnosti budujeme aj prostredníctvom diskusií pre širokú verejnosť, vrátane rodičov. 34ll – tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove boli pre každú cieľovú skupinu identifikované prostredníctvom zberu a vyhodnocovania dát, realizovania dotazníkov a fokusových skupín. Viac o aktivitách organizácie inTYMYta sa dozviete aj v časti Nórske fondy, ktorá je venovaná aktivitám projektu 34all.