Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Ako hovoriť s deťmi o antikoncepcii

Ako hovoriť s deťmi o antikoncepcii

  Komunikácia o antikoncepcii s deťmi môže byť citlivou témou, ale je to dôležitý krok v ich výchove a vzdelávaní o zdraví a zodpovednom sexuálnom správaní. Základom tejto konverzácie je vytvoriť otvorený a bezpečný priestor, kde môžu slobodne vyjadriť svoj názor bez súdenia či hodnotenia a kde budú dostávať informácie prispôsobené ich veku.

  Treba podotknúť, že nejde o jednu konverzáciu, ktorou máme všetko vybavené. Naopak – ide o viacero rozhovorov, aktívne počúvanie a dopĺňanie informácií. 

  1. Predškolský vek a mladšie deti

  Už v mladom veku je dôležité učiť deti o ich tele a základných biologických procesoch. Deti by v tomto veku mali poznať názvy častí svojho tela (penis, vulva, vagína). Používanie jednoduchých a vekovo vhodných pojmov môže pomôcť vytvoriť základné porozumenie a vytvára nám pevnú pôdu pre ďalšie rozhovory. Môžete napríklad hovoriť o aj tom, ako sa telo mení, keď deti rastú, a zdôrazniť dôležitosť starostlivosti o vlastné telo, hovoriť o pravidelnej a správnej hygiene. Nevynechajte tému základov telesnej integrity – teda že naše telo patrí iba nám a iby my rozhodujeme o tom, čo sa s ním deje. 

  2. Predpubertálny vek

  Keď sa blíži obdobie puberty, je čas začať hovoriť o konkrétnych biologických procesoch spojených so sexuálnym vývinom. Môžete napríklad vysvetliť, ako fungujú reprodukčné orgány. Dôležité je zdôrazniť, že tieto zmeny sú prirodzenou súčasťou dospievania a každý človek sa mení iným spôsobom. 

  3. Puberta

  V tomto veku je pravdepodobné, že sa vaše deti budú zaujímať o antikoncepciu a sexuálne vzťahy. Otvorene hovorte o rôznych metódach antikoncepcie, ako sú nehormonálne metódy, hormonálne metódy, bariérové metódy, prirodzené či trvalé metódy. Je dôležité zdôrazniť, že kondóm je jediná antikoncepcia, ktorá chráni súčasne pred tehotenstvom, aj pred pohlavne prenosnými infekciami. Keďže priemerný vek, kedy deti prichádzajú do styku s pornom, je 11 rokov, je potrebné hovoriť s deťmi aj o tom, že porno je film, ktorý neodzrkadľuje realitu (v porne napríklad často chýba informácia o potrebe ochrany). Z hľadiska postupnosti týchto rozhovorov by dieťa vstupujúce do puberty malo mať základnú informáciu o tom, čo je to antikoncepcia a aké druhy existujú (aspoň zopár), vo veku približne 12-13 rokov by malo mať informácie aj schopnosť vyhodnocovať, ktorá antikoncepcia má aké výhody a nevýhody. Vo veku 15 rokov už má mať mladý človek ucelené a komplexné informácie, aj schopnosť komunikovať o použití antikoncepcie. Súvisí to s hranicou legálneho pohlavného styku (od 15 rokov). 

  Pamätajte si: To, že dieťa má informácie neznamená, že to hneď pôjde robiť. Znamená to, že keď sa raz dostane do situácie, v ktorej bude tieto informácie potrebovať, bude nimi disponovať, bude vedieť rôzne situácie bezpečne vyhodnocovať, bude vedieť vyhodnotiť rôzne formy nátlaku a brániť sa im. Ak tieto informácie mať nebude, v danej situácii nemusí vedieť, ako reagovať bezpečne, čo môže ohroziť jeho/jej zdravie či ďalší život. 

  4. Neskorá puberta a ďalej

  Vo veku po 15. roku života ide o informácie a zručnosti, vďaka ktorým sa človek dokáže zamyslieť nad faktormi, ktoré vplývajú na dostupnosť antikoncepcie, dokáže pracovať s analýzou rôznych faktorov, ktoré na výber antikoncepcie fungujú. 

  Vytvorenie bezpečného prostredia, kde deti vedia, že môžu prísť so svojimi otázkami, je kľúčové. Aktívne počúvajte a reagujte bez hodnotenia a predsudkov. Je v poriadku, že pristupujete k téme antikoncepcie na základe vlastných presvedčení – overte si preto, či sú založené na faktoch, nie iba na skúsenosti. Napríklad v téme hormonálnej antikoncepcie môžete mať nepríjemnú či zlú skúsenosť. Z hľadiska informovania je však dôležité dieťaťu poskytúť objektívnu informáciu – a tou je, že hormonálnych antikoncepcií je niekoľko druhov (tabletky, teliesko, krúžok, tyčinka…) a niekedy sa predpisujú aj pri rôznych zdravotných problémoch a môžu ľuďom zásadne pomáhať a zlepšovať kvalitu života.

  Počúvajme, s akou motiváciou sa dieťa pýta – prečo sa o túto tému zaujíma? Existuje tu rovesnícky nátlak alebo niekde niečo započulo a chce si informáciu overiť? Chce začať sexuálne žiť a potrebuje k tomu viac informácií? Podporujte zodpovedné správanie a zdôrazňujte dôležitosť vzájomného sexuálneho súhlasu a komunikácie v sexuálnych vzťahoch.

  Celkovým cieľom je vytvoriť otvorený a zdravý dialóg o antikoncepcii a sexuálnom správaní, ktorý pomôže vašim deťom rozvíjať zodpovedné a rešpektujúce prístupy k ich vlastnému telu a vzťahom. Otvorenosť a dôvera v komunikácii môžu byť kľúčovými faktormi pre zdravý sexuálny život a celkový duševný a emocionálny rozvoj vašich detí.