Preskočiť na obsah

Ako budovať intimitu

  alebo Intimita nie je iba sexuálna

  Keď sa povie intimita, veľa ľudí si predstaví sex. Ale je to naozaj tak? 

  V romantických vzťahoch ľudia vytvárajú a spoločne budujú rôzne úrovne blízkosti a intimity – kým niektoré sú sexuálne (napríklad vzájomná masturbácia, penetratívny sex, dotyky na intímnych miestach, fantázie a i.), mnohé z rozmerov a prejavov intimity nemajú so sexuálnou aktivitou priamo veľa spoločného. Zároveň romantický vzťah upevňujú a v konečnom dôsledku majú vplyv aj na sexuálnu formu intimity. 

  Dotyky, pocity, myšlienky

  Nesexuálne formy intimity môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín:

  • fyzické 
  • emocionálne
  • intelektuálne 

  Fyzické formy intimity zahŕňajú napríklad pohladenie či dotyky, držanie sa za ruky, ale aj drobnosti ako chcené vzájomné dotyky stehien v kine, keď pár vedľa seba sedí veľmi blízko. Alebo sedenie v objatí, objatie a ďalšie. 

  Ako môže fyzická intimita vyzerať v reálnom živote?

  Johana (17) a Nela (19) pozerajú u Nely na intráku film. Johana miluje, keď ju Nela počas pozerania filmu škrabká na chrbte, tak ju poprosí, či by ju chcela škrabkať aj teraz. Nela sa usmeje a prikývne, Johana si ľahne na vankúš do Nelinho lona a Nela Johane prstami prechádza po chrbte. 

  Emocionálnu intimitu si budujeme zdieľaním myšlienok, túžob, strachu, hraníc, pocitov, skúseností či spomienok. Veselých, ale často aj tých, ktoré nám nie sú príjemné alebo sú skutočne bolestivé – pred druhým človekom sa počas ich rozprávania cítime zraniteľne, ukazujeme danej osobe, že jej dôverujeme a počúvame, keď on/a prehovára k nám. Vyjadrovať emocionálnu intimitu môžeme verbálne (slovami) aj neverbálne. 

  Ako môže emocionálna intimita vyzerať v reálnom živote?

  Jakub (24) má po pôrode pocit, že jeho priateľka Jana (23) je k nemu po nedávnom pôrode ich prvého dieťaťa chladnejšia. Jakub o tom Jane povie, dodá, že ich dieťa ľúbi a chcel by sa cítiť k Jane zase bližšie. Jana ho vypočuje, ocení, že jej to povedal, povie mu, ako to vidí a cíti ona a spoločne sa porozprávajú o riešeniach, o tom, ako by chceli, aby to vyzeralo a čo pre to môžu obaja urobiť. 

  Emocionálna intimita má napokon veľmi blízko k intelektuálnej, ktorú dokážeme budovať napríklad zdieľaním názorov, svetonázorov či postojov, premýšľaním a rozhovormi o vlastných predsudkoch a víziách v živote. Takýmto spôsobom sa vzájomne obohacujeme o nové idey, prípadne vytvárame spoločné. Pri budovaní intelektuálnej intimity pomáha pamätať si, že je v poriadku s niekým nesúhlasiť, je možné nesúhlasiť rešpektujúco a nesúhlas nás môže obohacovať o nové pohľady. Rovnako je emocionálna a intelektuálna intimita veľmi blízko tej spirituálnej – na tú ľudia môžu, no nevyhnutne nemusia vyznávať niektoré z náboženstiev. Stačí, že ich spája viera v niečo spoločné (napríklad hľadanie zmyslu života). 

  Ako môže intelektuálna intimita vyzerať v reálnom živote? 

  Šimon (32) a Lucia (36) spolu pozerajú televízne noviny, kde prebieha predvolebná diskusia. Šimon a Lucia sa hodnotovo zhodujú, v niektorých detailoch sa však názorovo nezhodujú na 100% a aj vo voľbách budú napokon voliť dve podobné, no iné strany. Pri sledovaní diskusie sa Šimon a Lucia rozprávajú o tom, čo si vyjadreniach ktorého kandidáta a kandidátky myslia a zároveň sa navzájom počúvajú a diskutujú o svojich názoroch. Keď navzájom nesúhlasia, nechajú druhú osobu dohovoriť, hovoria zo svojej pozície, pokojným tónom a zaujíma ich názor toho druhého. Neboja sa pred tým druhým priznať omyl, doplniť vedomosti alebo zmeniť svoj postoj. 

  Toto delenie nemusí byť pevné, jednotlivé formy intimity sa môžu vzájomne prelínať, môžu do nich vstupovať ďalšie prejavy náklonnosti či formy budovania vzťahu a blízkosti – prežívanie spoločných sviatkov, rituálov či voľnočasových aktivít. Nesexuáne formy intimity môžu spieť k sexuálnej aktivite a budovaniu sexuálnej intimity, ale aj nemusia. Záleží od ľudí, ktorí sú v danej situácii, od ich nálady, pocitov, od atmosféry a ďalších faktorov, o ktorých potrebujú komunikovať a pamätať na vyjadrenie súhlasu. Okrem spomenutých druhov intimity existujú rôzne ďalšie, ktoré s nimi úzko súvisia alebo ich kombinujú (napríklad sexuálna, spirituálna, experimentálna a i.). 

  Intimita mimo romantického vzťahu

  Intimita nám v rôznych podobách pomáha vytvárať a upevňovať spojenie s druhým človekom. Doposiaľ sme si však povedali hlavne o formách intimity, ktoré budujeme v romantickom vzťahu. Existujú ďalšie, ktoré môžeme posilňovať napríklad s blízkymi priateľmi/kami či rodinou alebo dieťaťom prostredníctvom príjemných a adekvátnych dotykov (napríklad bozku na čelo či objatím), slovami (pochvalou, ocenením, spoločnými vtipmi), ale aj trávením spoločného času obľúbenými aktivitami (šport, koncert…) či spoločné rituály (oslava sviatkov, modlitba, prechádzky…) alebo, rovnako ako pri romantických vzťahoch, zdieľanie myšlienok, názorov, spomienok, vízií, snov a plánov. 

  Na čo je dobrá intimita?

  Dôvody môžu byť pre každého človeka iné – intimita napríklad ľuďom pomáha cítiť sa  vo vzťahu bezpečne, pochopene, ľúbene či akceptovane. Niekomu pomáha prehlbovať vzťah, spríjemňovať si dni, lepšie spoznávať iného človeka, lepšie spoznávať seba. Pre ďalšiu osobu je intimita znakom dôvery, starostlivosti či lásky a zdravého vzťahu. Ďalším ľuďom pomáhajú nesexuálne formy intimity ľahšie vyjadriť a prehlbovať sexuálnu intimitu – môžu istejšie komunikovať svoje túžby, pocity, očakávania, aj hranice.

  Očakávaná, potrebná či vyžadovaná miera intimity a foriem intimity pritom môže byť iná nielen pre každého človeka a vzťah zvlášť, ale líšiť sa môže aj počas života človeka. Práve preto môže byť nápomocné všímať si, ako sa s druhým človekom cítime a zaujímať sa, ako sa on/a cíti s nami. 

  Existujú tiež ľudia, pre ktorých je intimitu náročné vyjadrovať či budovať. Príčinou môže byť strach, neistota, trauma, málo sociálnych zručností a ďalšie. Je úplne v poriadku zdôveriť sa o tom svojmu psychológovi alebo psychologičke, lepšie spoznať svoje ja a pokúsiť sa budovať intimitu k sebe.

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.