Preskočiť na obsah

10 rozhovorov o sexualite, ktoré potrebuje každé dieťa (vo vhodnom čase)

  Mnoho ľudí má pocit, že stačí mať “TEN” jeden rozhovor a sexe, darovať dieťaťu balíček kondómov a vybavené. Je to ale skutočne tak? Vytvorili sme pre vás zoznam 10 rozhovorov o sexualite, ktoré by mali vekovo vhodne prebiehať v rôznych fázach života.

  Zručnosti pre zdravie a pohodu 

  Emócie sú súčasťou každého človeka – ovplyvňujú naše vzťahy,  prežívanie či pohľad na svet. Preto ich potrebujeme vedieť identifikovať, poznať, komunikovať aj spracovávať. Mladí ľudia potrebujú včas informácie zručnosti v tom, ako jasne komunikovať hranice, obavy či očakávania v kontexte intimity a sexuálneho a reprodukčného zdravia. Rovnako tiež potrebujú vedieť identifikovať rôzne druhy pozitívneho a negatívneho rovesníckeho nátlaku, aj asertívne preukázať pomoc a podporu druhej osobe. Zručnosti pre zdravie a pohodu tiež pomáhajú riešiť konflikty, ktoré sú prirodzenou súčasťou vzťahov. 

  Puberta 

  Náročným obdobím plným zmien, ktoré nazývame puberta, si prechádza každý človek. A pre každú osobu to znamená niečo úplne iné – niekto má akné, niekomu hrubne hlas, niekto má viac ochlpenia, niekto by chcel mať viac ochlpenia… Čo však všetky tieto premeny spája, je, že sú prirodzenou súčasťou života a mladí ľudia potrebujú včas vedieť, čo ich čaká a ako s tým pracovať. Vďaka týmto vedomostiam a zručnostiam budú poznať fyzické aj emocionálne zmeny či vysvetliť, že vzhľad je určený dedičnosťou, prostredím a návykmi a neurčuje hodnotu človeka ako ľudskej bytosti. Prijať zmeny spojené s pubertou tiež pomáha prejaviť akceptáciu voči rôznym fyzickým predispozíciám. Toto poznanie tiež pomáha budovať lepšie vzťahy – k sebe, aj k iným ľuďom. 

  Moje prvýkrát 

  “Prvýkrát” sa týka rôznych skúseností, ktoré vo vzťahoch prichádzajú – či už je to prvá pusa, držanie za ruku, prvý vzťah, prvé rande alebo prvé sexuálne skúsenosti. Vo všetkých “prvýkrát” potrebujú mladí ľudia hodnoty a zásady zdravia a bezpečia, o ktoré sa môžu opierať. V tom im pomáha definovať si tieto hodnoty na základe vlastného pohľadu na svet, prejaviť rešpekt k hodnotám iných ľudí, rozlišovať medzi emóciami spojenými s láskou, priateľstvom, zamilovanosťou či sexuálnou príťažlivosťou. Včas si tiež zaslúžia vedieť, ako s “prvýkrát” súvisí súhlas a robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tiež pomáha dokázať spracovávať emócie spojené s rôznymi typmi vzťahov. 

  Vzťahy

  V živote máme rôzne typy vzťahov – priateľské, rodinné, pracovné, partnerské, aj vzťah k sebe. Pre všetky typy týchto vzťahov platí, že na to, aby boli zdravé, potrebujeme ich také vytvárať – no a k tomu potrebujeme vedieť, ako na to. K tomu nám pomôže vedieť charakterizovať nezdravé správanie, poznať spôsoby, ako nezdravému správaniu čeliť, či ako vyriešiť rôzne druhy konfliktov alebo nedorozumení. 

  Porno 

  Priemerný vek, kedy dieťa prvýkrát prichádza do styku s pornom, je 11 rokov. Už predtým videlo nahé obrázky v rôznych reklamách na internete. Nenechajme deti čerpať informácie o sexualite z porna, ktoré môže negatívne skresliť ich pohľad na intímne prežívanie vzťahov. V rozhovoroch o porne sa môžeme zamerať na pomenovanie rozdielov medzi pornom a realitou, analyzovať dopad porna na sebaobraz či poznať základné zákony (a ich dôležitosť), ktoré sa týkajú bezpečia mladých ľudí. 

  Kultúra a sexualita

  Na prežívanie našich vzťahov má kultúra a spoločnosť mimoriadne silný vplyv – až taký, že si ho často neuvedomujeme. Rôzne kultúry však majú rozličné spôsoby chápania sexuality či vzťahov – a tie sa zároveň v priebehu času menia. Rozprávať sa o sociálnych a kultúrnych normách je dôležité pre poznanie vlastných ľudských práv či rešpektovanie práv iného človeka, preukázanie rešpektu alebo uvedomenie si, že v spoločnosti sú ľudia, ktorých práva sú porušované a ako. Tieto rozhovory sú tiež dôležité pre objasnenie si osobných hodnôt, čo potom opäť napomáha k zdravým vzťahom a jasnému komunikovaniu toho, čo v týchto vzťahoch chceme. 

  Sexuálne a reprodukčné zdravie

  O sexuálnom a reprodukčnom zdraví panuje množstvo mýtov, ktoré ohrozujú zdravie a životy ľudí. pritom sa týka každej jednej osoby už od úplného malička. Súvisí napríklad so základnou hygienou, poznaním základných orgánov a ich funkcie ale  aj prevencie rôznych typov rakovín a ďalších ochorení, vrátane pohlavne prenosných infekcií. Tieto informácie sa na seba nabaľujú vekovo vhodne tak, aby mladí ľudia včas vedeli, aké očkovanie sa ich týka (napr. HPV) alebo aké sú možnosti antikoncepcie na Slovensku (krátko pred 15. rokom), na čo sa pripraviť pred prvou návštevou gynekologickej/urologickej ambulancie, na čo je dobré samovyšetrenie prsníkov a semenníkov a ako má vyzerať. 

  neRovnosť a práva

  Sociálne normy a stereotypy sú všade okolo nás a môžu výrazne prispievať k nerovnosti a prehlbovaniu rozdielov medzi ľuďmi. V rozhovoroch o týchto témach môžete mladým ľuďom pomôcť identifikovať, ako rodové normy tvarujú identitu, túžby, zvyky a správanie. Na jednoduchých príkladoch z domu, školy, či bežného každodenného života môžeme premýšľať o tom, ako vnímame roly rôznych ľudí v spoločnosti a ako to ovplyvňuje naše vzťahy, spokojnosť, prežívanie či práva. 

  Súhlas 

  Nie je iba sexuálny. Týka sa nás odmalička a pedsa nás nik neučí, ako ho komunikovať, aby bol prirodzený a jasný. S tým súvisí nadobúdanie zručností, ako (ne)súhlas inej osoby rešpektovať. Rozprávať sa o súhlase znamená myslieť na bezpečie a prevenciu násilia a obťažovania. Včas je tiež potrebné vedieť, kde hľadať pomoc, ak je to potrebné, komu môžeme dôverovať a ako sa súhlas týka online sveta, kde sa niekedy zdá, že žiadne pravidlá neplatia. Súhlas sa však týka aj internetu a mladí ľudia si zaslúžia vedieť ako a prečo je to tak, aj ako tieto zručnosti a postoje v internetovom svete používať. 

  Médiá 

  To nie je iba porno. Médiá sú každodennou súčasťou našich životov a aj vďaka/kvôli médiám dnes deti vnímajú sexualitu a vzťahy úplne inak, než ich vnímali dnešní dospeláci a dospeláčky v detskom veku. Informácie z médií však deti potrebujú ovládať a potrebujú na to vhodné zručnosti. Naučia sa vďaka tomu rozlišovať, ako mediálne obrazy a sociálne siete vplývajú na naše vzťahy a prežívanie, dokážu identifikovať dôveryhodné a nedôveryhodné zdroje informácií, reagovať na hoax či nenávistné prejavy, aj predchádzať kyberšikane. 

  Vzťahová a sexuálna výchova začína už doma a vekovo vhodne a včas sa dopĺňa s kvalitným a odborne podloženým vzdelávaním v škole. Na našich workshopoch vzťahovej a sexuálnej výchovy sa týmto témam venujeme. Pozrite si kompletnú ponuku workshopov pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.