Preskočiť na obsah

SPOLOČNE VZDELÁVAME
K BEZPEČNÝM A ZDRAVÝM VZŤAHOM.

S NAŠÍM LEKTORSKÝM TÍMOM

Sme vekovo primerane vzdelali cez tisíc žiakov a žiačok na základe akreditovaného vzdelávania od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorým prešiel aj náš lektorský tím.

Ponuku vzdelávania pre mládež si môžete pozrieť tu.

Vzdelávanie pre učiteľstvo

S UČITEĽSTVOM

Vzťahová a sexuálna výchova je povinnou súčasťou vzdelávania od roku 2026. Pomôžeme sa vám na ňu pripraviť našim akreditovaným inovačným vzdelávaním alebo komplexnou podporou školy, pri zavádzaní nového kurikula do praxe.

Naša organizácia sa podieľala na tvorbe nových osnov.

Ponuku vzdelávania pre učiteľstvo a odborné tímy nájdete tu.

S RODIČMI

Čo robíme?

Meníme neistotu na prijatie a zdravé vzťahy. Naše vyškolené lektorky tvoria na workshopoch vzťahovej a sexuálnej výchovy bezpečné prostredie, čím pomáhajú jednoduchšie nadobúdať vedomosti, zručnosti a rešpektujúce postoje. Pomáhame tak mládeži, rodičom, učiteľkám/om a pracovným tímom budovať zdravé, bezpečné, rešpektujúce a rovné vzťahy.

Prečo to robíme?

Zákazy nezaberajú, cesta k bezpečiu a zdraviu je kvalitné vzdelávanie. Chceme, aby si mladí ľudia vytvárali zdravé vzťahy k sebe, aj k iným ľuďom a objavovali svoje ja bezpečne a zodpovedne. Chceme, aby ich v tom mohli rodičia a učiteľky/ia empaticky sprevádzať.  Keď neskôr ľudia prídu do vysokoškolského a/alebo pracovného prostredia, chceme, aby objavovali a budovali svoj potenciál bez diskriminácie a obťažovania.

Pre koho to robíme?

Pre triedy na ZŠ a SŠ

Aby mládež mala vedomosti, zručnosti a postoje na objavovanie svojej identity, zdravých a bezpečných vzťahov a svojich práv

Pre rodičov

Aby boli pripravení a empatickí v sprevádzaní dieťaťa vzťahmi a sexualitou

Pre učiteľky/ľov

Aby mali motiváciu, zdroje a kompetencie na učenie kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy založenej na aktuálnych poznatkoch

Pre pracovné tímy

Aby tvorili bezpečné, produktívne a inkluzívne pracovné prostredie

Vzťahová a sexuálna výchova je náuka o vzťahoch, emóciách a o fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

Štúdie vo viacerých európskych krajinách ukázali, že zavedenie dlhodobých národných programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k:
– zníženiu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých
– poklesu sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov
– poklesu výskytu sexuálneho zneužívania 
– … a ďalším pozitívam, akými je vzájomný rešpekt, sebaúcta, solidarita, zručnosti v kritickom myslení či rozhodovaní sa

Naučte sa s deťmi rozprávať o sexualite a objednajte si knižku Ja v tvojom veku…!

Ja v tvojom veku SA S DEŤMI HOVORIŤ O SEXUALITE kniha

Workshopy

Naše workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy stoja na 6 pevných pilieroch:

  • Veková adekvátnosť – obsah učiva je prispôsobený zdravému psycho-sexuálnemu vývinu jedinca 
  • Rešpekt k rôznym názorom, rôznym presvedčeniam a hodnotám
  • Inkluzivita, pretože každé dieťa je jedinečné a má svoje výchovno-vzdelávacie potreby
  • Aktuálnosť – informácie a výchovno-vzdelávacie postupy musia byť založené na vždy najaktuálnejších dátach, zisteniach a výskumoch
  • Objektivita a nestrannosť zabezpečujú, že obsah vzťahovej a sexuálnej výchovy je podložený faktami a výskumom
  • Profesionalita vyučujúcej osoby predpokladá, že človek, ktorý vyučuje vzťahovú a sexuálnu výchovu musí mať špecifické vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú jasne stanovené – my vychádzame z medzinárodných dokumentov WHO a UNESCO

Chcem vedieť viac! 

Projekty

Nórske granty

Vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia pred sexuálnym násilím a obťažovaním, diskrimináciou a nerovnosťou. Preto ju prinášame na ZŠ SŠ, k mládeži, učiteľkám/om, širokej verejnosti, aj do ambulancií a tímov. Aby mohli ľudia robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej sexualite a vzťahoch.

Vyšehradský fond

Ako sa bábätko dostalo do brucha? Čo znamená masturbovať? Páči sa mi Adam, som normálny? Tréner ma obťažoval, čo mám robiť? Učíme (nielen) rodičov reagovať na otázky o sexualite, vzťahoch a intimite. Vekovo vhodne, bezpečne a sebaisto. Prostredníctvom workshopov aj knihy Ja v tvojom veku…!

Aktion Mensch

Každá 38. tínedžerka vo veku 15 -19 rokov je tehotná. Slovensko má 5. najhorší prístup k antikoncepcii v EÚ. Poskytujeme osvetu o bariérach sociálne vylúčených komunít k sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti a vzdelávaniu.

IPPF

Tvoríme inkluzívnu vzťahovú a sexuálnu výchovu a prekladáme vzdelávanie aj pre ukrajinské deti na školách. Vďaka tomuto projektu posilníme lektorský tím a donesieme vzdelávanie tam, kde to naozaj treba.

Partnerské organizácie a podpora