Preskočiť na obsah

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE: VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

 • Nezaradené

Chcete vo svojej škole zabezpečiť prevenciu násilia, obťažovania, šikany, tínedžerských tehotenstiev a ďalších negatívnych javov? Stretávate sa v škole s intímnymi otázkami žiakov/čok a chcete mať jasno, aké informácie v akom veku sú adekvátne? Chcete priniesť témy vzťahovej a sexuálnej výchovy do vášho predmetu a potrebujete metodologický a obsahový rámec?

Prihláste sa na inovačné vzdelávanie vďaka ktorému budete mať v týchto témach jasno. Spoločne si prejdeme témy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ukážeme si, ako poňať interaktívne vzdelávanie a sprevádzať mládež pri reflexii a diskusiách. Vzdelávanie inovuje vaše vedomosti, zručnosti aj postoje. Teraz k dispozícii za zvýhodnenú cenu 250 EUR. Prihláste sa tu:


Inovačné vzdelávanie: Vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova

Cena: 250 € / OSOBA* Forma: 50 hodín prezenčná 16 hodín dištančná Kapacita: 10 – 20 ľudí

Category:

Účastníci/čky po absolvovaní vzdelávania:
 • budú pripravené/í inkluzívne facilitovať vzdelávanie a preventívne aktivity v rôznych témach vekovo adekvátnej vzťahovej a sexuálnej výchovy podľa národných a medzinárodných štandardov
 • budú mať kvalitný základ pre kvalitné a inkluzívne aplikovanie cieľov vzťahovej a sexuálnej  výchovy novej kurikulárnej reformy do kontextu svojich škôl  
 • dokážu nadobudnuté informácie, zručnosti a postoje vhodne aplikovať do svojej práce v škole a školských zariadeniach, a tak zabezpečiť, aby každé dieťa malo v každom veku príležitosť byť zdravé, v bezpečí a vyrastalo v rešpektujúcej spoločnosti
 • rozpoznať sociálno-patologické prejavy správania sa žiakov, nezdravé sexuálne správanie vzhľadom na daný vek, poskytnúť rôzne formy pomoci a podpory a vytvárať tak bezpečný priestor v kolektíve
 • poznať zákonitosti optimálneho psycho-sexuálneho vývinu dieťaťa/žiaka vzhľadom na vekovú adekvátnosť 
 • poznať teoretické východiská prevencie a intervencie v téme násilia, obťažovania, šikany, groomingu, diskriminácie, vrátane online prostredia
 • budú mať absolvované ďalšie zručnosti nevyhnutné pre kvalitnú facilitáciu tejto témy

Potrebujete vedieť: 

Toto interaktívne vzdelávanie je postavené na pilieroch rešpektu, bezpečia, zdravia, inklúzie a udržateľnosti, pričom vo svojom obsahu reflektuje zmeny v IKT a online možnostiach mládeže i možnostiach vzdelávania, vrátane už schválených cieľov kurikulárnej reformy, ktoré boli spolutvorené členkami našej organizácie.

Praktické informácie:

Za absolvovanie inovačného vzdelávania si môžete prilepšiť k platu o 3% za každých 50 hodín vzdelávania. Môžete absolvovať aj viac vzdelávaní a k platu si prilepšiť spolu maximálne o 12%.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR môže riaditeľ/ka požiadať o refundáciu poplatku za inovačné vzdelávanie. Maximálna výška refundácie je 150 EUR za 50 hodín vzdelávania, avšak nie je obmedzené, koľko vzdelávaní môže učiteľstvo absolvovať. O tom, ako požiadať o tento príspevok sa dočítate TU.

 • rozsah vzdelávania: 66 hodín, kombinovaná forma: 50 hodín prezenčná forma, 16 hodín dištančná forma
 • vzdelávanie vedú expertky vo vzťahovej a sexuálnej výchove, so skúsenosťami vo vzdelávaní mládeže, učiteľských kolektívov, aj rodičov 

Všetky potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu:

Pre koho je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme VPaP:

 • učiteľ MŠ, 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, školský tréner, psychológ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, kariérový poradca, športový tréner, vychovávateľ.

Dajte o tejto príležitosti vedieť učiteľkám, učiteľom a ďalším pedagogickým a odborným pracovníčkam a pracovníkom. Počet miest je obmedzený.

Tešíme sa, že aj vy chcete prispievať vzťahovou a sexuálnou výchovou k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti.