Preskočiť na obsah

neRovnosť a práva

  • Nezaradené

Pre koho: 14 -19 rokov

Dĺžka: 4 hodiny

Ciele workshopu:

Záleží vám na tom, aby mladí ľudia rozvíjali partnerské vzťahy, kde sa dokážu rešpektovať a podporovať? Workshop neRovnosť a práva sa venuje rodovým stereotypom a ich vplyvom na naše vzťahy a prežívanie. Žiaci a žiačky sa naučia svoje základné práva v danej oblasti a budú tiež vedieť rozoznať, kedy sú porušované a ako/kde to riešiť. 

Zároveň má mládež príležitosť si zreflektovať, čo je im blízke, kým sú a kam chcú smerovať a ako sa to premieta do ich vzťahov.

Spätná väzba od žiakov/čok

“Som rada za dnešok, bolo to super a taktiež som rada že veľa ľudí malo rovnaký názor alebo ho aspoň zmenili.”

8.ročník ZŠ