Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy

Workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy

  Interaktívne učenie je metóda, ktorej podstatou je zapájanie študentov a študentiek do učenia. Neprijímajú teda informácie pasívne (čiže napríklad počúvaním), ale aktívne – zúčastňujú sa diskusií, rolových hier, komunikujú v skupinách medzi sebou alebo s inými ľuďmi, objavujú zostrojujú, vyhľadávajú údaje, vysvetľujú, analyzujú… 

  Proces učenia, ktorý je sústredený na učiacich sa ľudí, nazývame aj “student-centered learning” – doslova učenie, v centre ktorého je študent/ka.

  Takýmto typom učenia teda žiaci a žiačky nielen učia akademické vedomosti, ale aj nadobúdajú (mäkké) zručnosti a majú príležitosť formovať svoje hodnoty a postoje. To všetko v bezpečnom prostredí, v ktorom je vyučujúca osoba partnerskou autoritou a spoločné pravidlá platia aj pre ňu. 

  Takto teda študenti a študentky majú príležitosť zlepšovať napríklad svoje komunikačné zručnosti, kreativitu, tímovú prácu, schopnosť riešiť konflikty, prepájať vedomosti z rôznych oblastí  a tematických celkov, nesúhlasiť s rešpektom a hľadať kompromisy, reagovať na zmeny, dávať zmysluplnú spätnú väzbu, pracovať so zvedavosťou či vlastnými emóciami a mnoho ďalšieho. 

  Dôležitým predpokladom tohto učenia je tiež to, že je pre študentky a študentov adekvátne – vekovo, aj tematicky. Teda rozumejú a/aleo si sami definujú, prečo sa učia to, čo sa učia. Kde v reálnom živote to využijú, v čom to zlepší kvalitu ich života, vzťahov, zdravia či bezpečia. 

  Tento model do veľkej miery vychádza z teórie Kužeľu porozumenia, na ktorom vidíte, koľko percent informácií žiak/žiačka nadobúda ktorou formou učenia sa (ide o približné percentá a aj tento kužeľ sa vyvíja). 

  Základnou metódou vzdelávacieho programu vzťahovej a sexuálnej výchovy je sociálne interaktívne zážitkové učenie, pri ktorom sa v klíme bezpečia a otvorenosti otvárajú otázky a témy zaujímavé pre skupinu, odkrývajú sa skryté (resp. tabuizované témy) témy spojené so sexualitou, rizikami a prevenciou.

  foto: Natália Zajačiková

  Osvedčenou stratégiou (vyučovania a učenia sa) pre použitie rôznych metód (napr. rolových hier, dramatizácie, didaktických hier, nácviku komunikačných zručností a pod.) je tzv. Kolbov cyklus skúsenostného učenia. Zdôrazňuje úzky vzťah medzi skúsenosťami z praktickej činnosti a efektívnym vzdelávaním. Podľa neho je vyučovacia metóda tým účinnejšia, čím viac sa približuje ku skutočnému životu, pretože skúsenosť sa nezískava na základe akejkoľvek činnosti, ale len takej, v ktorej sa deje niečo nové a zároveň nadväzuje na to, čo už v našom osobnom systéme poznania máme (Rovňanová, 2013; 2018).

  Toto je len len veľmi skrátený základ – v rámci samotného interaktívneho učenia existujú desiatky metód a postupov, ktoré sa líšia podľa toho, aký je kolektív, prostredie, dynamika, vzťahy, vek, výzva, technologické možnosti a i. 

  Bezpečné prostredie interaktívnych workshopov

  Veľmi často nám prichádzajú otázky o tom, či by bolo možné náš workshop nahrať, aby ste si ho mohli pozrieť zo záznamu. Rozumieme, že niekedy nie je možné zúčastniť sa, nedovoľuje to čas a/alebo povinnosti. Odpovedáme však, že nie – naše workshopy nenahrávame. Nie je to možné z dvoch hlavných dôvodov: 

  1. Záleží nám na tom, aby sme vám aj deťom dávali čo najviac – teda nielen informácie, ale aj možnosť nadobúdania informácií a postojov. Na našich workshopoch sa ľudia do diania aktívne zapájajú. 
  1. S tým súvisí aj to, že každej skupine vytvárame bezpečné prostredie na zdieľanie svojich názorov, pocitov či postojov alebo skúseností – keby sme takýto záznam šírili ďalej, vážne by sme narušili vzniknutú dôveru a ľudí na workshope by sme zároveň pripravili o možnosť zdieľať a zapájať sa komfortne toľko, koľko potrebujú. 

  Naše workshopy teda nebudeme nahrávať. Budeme robiť všetko pre to, aby sme postupne rozšírili náš tím, vyškolili viac lektoriek a lektorov, boli k vám bližšie a prinášali viac termínov. Veríme, že našim dôvodom rozumiete a budeme sa na vás tešiť na našich workshopoch. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.