Preskočiť na obsah

Workshopy – Pre triedy

Hľadáte kvalitné vekovo adekvátne vzdelávanie vzťahovej a sexuálnej výchovy pre vašu triedu? Pripojte sa k školám, v ktorých sa vzdeláva k zdraviu a bezpečiu.

Mladí ľudia majú právo na informácie, vzdelávanie, bezpečie aj zdravie. Vzťahová a sexuálna výchova pomáha mať kritické myslenie, komunikačné zručnosti, poznať svoje telo a mať k nemu pozitívny vzťah, aj starať sa oň po celý život. Pomáha rozumieť lepšie svojim pocitom a prežívaniu, bezpečne objavovať svoju identitu, vyhodnotiť riziká a robiť zodpovedné rozhodnutia vo svojich vzťahoch. Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova vedie k zníženiu počtu tehotenstiev aj interrupcií u mladistvých, aj k poklesu výskytu pohlavne prenosných infekcií.

SI ŠTUDENT/KA?

– môžeš poslať učiteľom/kám v škole tip na túto stránku a vysloviť, že máš právo na kvalitné vzdelávanie 
– spojiť sily so školským žiackym parlamentom a dožadovať sa vzdelávania spoločne
– požiadať učiteľov/ky, aby do školy priniesli takéto vzdelávanie, stačí ak nám napíšu na workshopy@intymyta.sk
– poprosiť rodičov, aby sa angažovali a požiadali učiteľky/ov a školu

Workshop Puberta

Začali sa vo vašej triede objavovať témy prvej menštruácie, fyzických zmien či konflikty na základe výzoru a “coolovosti”? Na tomto workshope si spoločne prejdeme telesné zmeny súvisiace s pubertou, prečo sa dejú, ako ovplyvňujú naše emócie a vzťahy a ako sa starať o hygienu, zdravie a bezpečie vlastného tela. Puberta je fáza života plná zmien a tento workshop ju môže vašim žiačkam a žiakom uľahčiť tak, aby sa navzájom podporovali a budovali si zdravý sebaobraz.

Workshop Vzťahy

Záleží vám na tom, aby vaše žiačky a vaši žiaci vedeli budovať zdravé vzťahy, vedeli rozoznávať nezdravé správanie a asertívne komunikovať? Workshop o vzťahoch ich týmito vedomosťami a zručnosťami vybaví. Zistia tiež, že vo vzťahoch máme rôzne hodnoty a ako ich rešpektovať a naučia sa tiež rôzne spôsoby bezpečného riešenia konfliktov.  Rovnako budú mať príležitosť definovať si vlastné hodnoty, ktoré sú pre nich v rôznych vzťahoch dôležité, zistia, že hľadať pomoc je odvážne (aj kde ju nájdu).

Workshop Kultúra a sexualita

Máte v triede žiakov/čky z rôznych hodnotových zázemí? Pravdepodobne tiež vnímate vplyv modernej doby na ich správanie. Chcete, aby mládež dokázala komunikovať a chápať rozmanité postoje s rešpektom? Na workshope Kultúra a sexualita sa špecificky venujeme rôznym hodnotám, ktoré sú na Slovensku prítomné, ovplyvňujú vzťahy a naše správanie v nich. Zároveň si predstavíme koncept ľudských práv a prečo je dôležité ich rešpektovať.

Workshop Prevencia online sexuálneho násilia a obťažovania

Zistili ste, že si v triede mládež preposiela intímne fotky, niekto sa stal obeťou predátora alebo jednoducho chcete, aby boli žiaci/ky aj v online priestore v bezpečí? Workshop prevencia online sexuálneho násilia a obťažovania prináša mládeži príležitosť ujasniť si, aké správanie a typ komunikácie je v online priestore v poriadku a aké pravidlá tam platia. Definujeme si, ako poskytnúť podporu osobe, ktorá zažila kybernásilie a povieme si o miestach, kde sa môžu žiaci a žiačky obrátiť na profesionálnu pomoc.

Workshop Sexuálne a reprodukčné zdravie

Chcete, aby mali žiaci/čky kvalitné informácie o vlastnom tele, ako funguje a ako sa starať o svoje intímne zdravie? Na workshope sexuálne a reprodukčné zdravie tieto vedomosti môže mládež nadobudnúť spolu s komunikačnými zručnosťami, ktoré sa im zídu pri lekárskej prehliadke, komunikácii s partnerom/kou alebo v budúcom rodičovstve. Zároveň si povieme o možnostiach (ne)plánovania rodičovstva, prečo sú dôležité preventívne prehliadky a ako sa na vyšetrenie pripraviť.

Workshop Porno

Je vo vašej triede témou číslo jedna porno a neviete, ako túto tému so žiami a žiačkami vhodne poňať? Naše/i lektorky/ri žiakom/čkam pomôžu aplikovať v tejto oblasti kritické myslenie vekovo vhodne. Identifikujeme si nezdravé dopady porna na intímny život, sebaobraz a vzťahy a naučíme sa hľadať dôveryhodné a vhodné zdroje o sexualite, aj podľa čoho ich určiť.

Workshop Prvýkrát

Objavujú sa vo vašej triede prvé páry? Zvládať prvé lásky, pocity túžby či rozchody môže byť pre mládež mätúce a intenzívne. Workshop Prvýkrát im dáva priestor pochopiť, čo sa deje v ich tele, keď svoje prvé zamilované a erotické pocity prežívajú. Taktiež má mládež príležitosť si určiť vlastné očakávania a hodnoty, ktoré sú pre nich v intímnych vzťahoch dôležité a žiaci/žiačky sa tiež naučia odolávať nátlaku spojenému s prvými intímnymi skúsenoťami.

Workshop Prevencia sexuálneho násilia a obťažovania

Stretli ste sa u vás v škole  so sexuálnym obťažovaním alebo by ste chceli túto tému priniesť k mládeži preventívne a včas? Na workshope o prevencii sexuálneho násilia a obťažovania budujeme zručnosti rozpoznávania rôznych druhov násilia, povieme si,  ako vyzerá súhlas, ako ho komunikovať a prečo je základom bezpečných vzťahov. Definujeme si, ako poskytnúť podporu osobe, ktorá zažila obťažovanie či násilie a povieme si o miestach, kde sa môžu žiačky a žiaci obrátiť na profesionálnu pomoc.

Workshop neRovnosť a práva

Záleží vám na tom, aby mladí ľudia rozvíjali partnerské vzťahy, kde sa dokážu rešpektovať a podporovať? Workshop neRovnosť a práva sa venuje kultúrnym a spoločenským vplyvom na naše vzťahy a prežívanie. Žiaci a žiačky sa naučia svoje základné práva v danej oblasti a budú tiež vedieť rozoznať, kedy sú porušované a ako/kde to riešiť. 

Zároveň má mládež príležitosť si zreflektovať, čo je im blízke, kým sú a kam chcú smerovať a ako sa to premieta do ich vzťahov.

Workshop Zručnosti pre zdravie a pohodu

Spracovávať emócie, ktoré sa spájajú s nespokojnosťou vo vzťahoch, môže byť veľmi náročné. Na tomto workshope sa naučíme riešiť konflikty v rôznych vzťahoch, jasne komunikovať hranice, obavy a očakávania, a to aj vzhľadom na sexuálne a reprodukčné zdravie. Naučíme sa rozoznávať rôzne faktory, ktoré vplývajú na naše rozhodovanie a asertívne komunikovať svoje potreby. Nevynecháme ani hľadanie pomoci a podpory na dôveryhodných miestach.