Preskočiť na obsah

Vzdelávanie k rešpektujúcim ambulanciám

  • Nezaradené

Pre koho: lekári/ky z oblastí gynekológia, pediatria, urológia, všeobecné lekárstvo, dermatovenerológia, sexuológia

Dĺžka: 4 hodiny

Ciele tematického dňa:

Prichádzajú k vám pacienti/tky s množstvom internetových diagnóz o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, v ktorých nevidíte odborné opodstatnenie? Chcete nájsť s pacietom/kou pochopenie a rešpekt zvolenej liečby? Chcete vo vašej ambulancii budovať  bezpečné prostredie pre vás aj pacientov/tky? 

Na našom vzdelávaní získate zručnosti, ako viesť rozmanité rozhovory o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Povieme si o krokoch, ako vytvárať rešpektujúcu ambulanciu a ako zlepšiť prevenciu a liečbu reflektovaním vlastných postojov. Vybudujte si profesionálne a dôverné vzťahy s pacientmi/tka vďaka pár komunikačným trikom. 

Maximálna kapacita workshopu je 20 ľudí