Preskočiť na obsah

Deň zdravých vzťahov – tematický deň vo vašej vlastnej réžii s našou podporou

 • Nezaradené

Učíte a záleží vám na zdravých a bezpečných vzťahoch na vašej škole? Zapojte sa aj vy do tematického Dňa zdravých vzťahov a prineste do svojej školy vekovo primerané vzdelávanie k zdraviu, bezpečiu a rešpektu.

TÝKA SA VÁS TO, AK:
 • učíte na druhom stupni ZŠ alebo na strednej škole
 • chcete pomôcť svojim žiakom a žiačkam budovať si zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy
 • chcete do vašej školy prinášať kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
AKO TO FUNGUJE?

inTYMYta vám poskytne školenie a kvalitné podklady založené na vedeckom výskume, prostredníctvom ktorých budete môcť vy sami zorganizovať na svojej škole tematický Deň zdravých vzťahov. Zabezpečíte tak, aby sa mládež dozvedela vekovo adekvátne informácie od učiteľov/učiteliek a nie z internetových zdrojov ako je porno či sociálne siete. Deň zdravých vzťahov zároveň obsahuje témy, ktorými napĺňate osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

ČO MY NAUČÍME VÁS

 • ako vytvoriť bezpečné prostredie na vzdelávanie o citlivých témach
 • ako sa vysporiadať s reakciami žiakov/žiačok a rodičov
 • ako prezentovať mládeži nezaujaté a overené informácie 
 • čo sú piliere kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy
 • kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií o témach zdravých vzťahov

ČO VY NAUČÍTE MLÁDEŽ

 • rozpoznať znaky zdravých a nezdravých vzťahov 
 • asertívne komunikovať svoje potreby a osobné hranice
 • vekovo adekvátne informácie o svojom tele a ako sa oň starať
AKÝ JE ČASOVÝ ZÁVÄZOK?
 1. Online Webinár (1,5 h) – predstavíme si Deň zdravých vzťahov a jeho východiská. 
 2. Workshop pre učiteľky a učiteľov (1,5 h) – ako krok za krokom Deň zdravých vzťahov viesť a ako o ňom komunikovať s mládežou či rodičmi, ktorí majú otázky
 3. Deň zdravých vzťahov (4 h) – realizovanie na vašej škole vo vlastnej réžii
CHCETE DEŇ ZDRAVÝCH VZŤAHOV VO SVOJEJ ŠKOLE?

Je to zdarma, stačí sa registrovať tu. Ak máte otázky, napíšte nám na workshopy@intymyta.sk mail. 

S akými hodnotami toto vzdelávanie realizujeme

Bezpečie – Vzdelávanie o hraniciach a zdravých vzťahoch je primárna prevencia pred násilím, manipuláciou a obťažovaním. 

Zdravie – Informácie o tele a jeho funkciách sú základom sexuálneho a reprodukčného zdravia, aj vytvárania zdravého vzťahu k svojmu telu, čo má výrazný vplyv aj na psychické zdravie.

Rešpekt – V každej triede, rovnako ako v celej spoločnosti, sú ľudia s rozmanitými telami, postojmi, hodnotami a názormi. Spája nás potreba rešpektu, čo je zároveň prevencia rôznych foriem diskriminácie a šikany. 

Ďalej dbáme na: rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, výskum a podložené informácie. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť, že mládež nadobúda vedomosti, zručnosti a postoje bezpečne, včas a s rešpektom k individuálnym hodnotám rodiny, ktoré si takisto zaslúžia rešpekt. Rozmanitosť nás posúva a spája. 

O nás

inTYMYta je organizácia, ktorá už 32 rokov prináša na Slovensko kvalitné vzdelávanie o zdravých vzťahoch, bezpečí a sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Združujeme lektorky, učiteľky, lekárov a lekárky, psychológov, psychologičky, výskumné pracovníčky a pracovníkov a ďalších ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme speli vzťahovou a sexuálnou výchovou k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti. Veríme, že mládež si zaslúži nadobúdať vedomosti a zručnosti vekovo adekvátne, profesionálne a včas. Riadime sa dátami, výskumom a hodnotami zdravia, bezpečia a rešpektu.

Spätná väzba od učiteliek/učiteľov

“Veľmi dobre spracované, primerané veku – aktivitami aj obsahom.”

Gymnázium

“Tematický deň bol veľmi užitočný. Reálne vytvorený intímny a bezpečný priestor na diskusie, prežívanie, zdieľanie. Koncept je výborný.”

2. Stupeň ZŠ