Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Sexting

Sexting

  Sexting je pojem, ktorý vznikol spojením slov “sex” a “texting” – teda v skratke ide o písanie o sexe. Niekedy zahŕňa aj posielanie polonahých alebo nahých fotografií či videí, aj návrhy na sexuálnu aktivitu. Najčastejšie sa dnes deje prostredníctvom chatov na sociálnych sieťach. Na prvý pohľad sa môže sexting javiť ako zábavná a nevinná aktivita, cez ktorú je možné s niekým flirtovať. Sexting však so sebou nesie aj veľa úskalí, nad ktorými sa treba zamyslieť predtým, než klikneme na tlačítko “poslať”. 

  Predtým, než sa dostaneme hlbšie do témy, je nutné povedať si veľmi dôležité právne informácie: 

  Výroba, šírenie alebo prechovávanie sexuálnych fotiek (“nudes”) alebo videí, kde je niekto mladší ako 18 rokov, je detská pornografia. Trestnoprávna zodpovednosť tu platí od 14 rokov. 

  Ak niekto posiela takéto fotografie alebo videá osobám mladším ako 18 rokov, môže sa takýto čin zároveň klasifikovať ako ohrozovanie mravnosti alebo mravnej výchovy. 

  Riziká sextingu 

  Fotografia zdieľaná medzi dvoma ľuďmi sa môže veľmi ľahko ocitnúť aj tam, kde to vôbec nechceme. Akokoľvek dôverujeme osobe, ktorej niečo posielame, nikdy nevieme, čo sa môže stať. Predstavte si napríklad, že sa po pár mesiacoch rozídete s osobou, ktorej ste poslali fotografie, na ktorých ste nahý/á. Možno sa aj pohádate. Máte istotu, že vaše fotografie sú v bezpečí? 

  Pri posielaní fotografií ľudia veria, že tieto fotky ostanú v súkromí, no istotu v tom, ako s nimi naloží druhá osoba, nemáme nikdy. Bez ohľadu na to, či sa rozchádzame alebo spolu ostávame. Alebo ani nie sme vo vzťahu. Môžeme veriť, že to zostane v súkromí, no zároveň po odoslaní riskujeme, že naše fotografie sa objavia na miestach, kde ich uvidia úplne neznámi ľudia, rodina, učiteľky/ia, priatelia či priateľky. Nezabúdajme, že zároveň stále existuje riziko nabúrania sa do účtov či zlyhania techniky. Po odoslaní jednoducho strácame kontrolu nad tým, čo sa s našimi fotografiami stane a kto ich uvidí. 

  Na jednej strane tu máme krátkodobé riziká – teda napríklad spomenuté zdieľanie fotografií tam, kde to pôvodne nebolo zamýšľané. Fotky tak môžu skončiť kdekoľvek, vrátane porno stránok. Páchateľ tohto činu tiež môže vytvoriť falošný profil na sociálnych sieťach a vydávať sa za osobu na fotkách. Tiež tu však vyvstávajú riziká dlhodobé – tento materiál môže byť časom zneužitý na vydieranie, manipuláciu, kyberšikanu, šikanu či stalking. Všetky tieto činy potom môžu viesť k vážnym psychickým zdravotným problémom. 

  Súhlas platí aj v online svete

  Posielanie nahých fotiek je jednou z možných foriem sexuálnej aktivity. Nezabúdajte teda, že na ňu potrebujete dať a prijať súhlas. Ak vás do toho niekto manipuluje alebo núti, nie je to súhlas. A verili by ste takému človeku, že vaše fotky u neho/nej budú v bezpečí? Človek, ktorý nerešpektuje, že niečo nechcete robiť, nerešpektuje vás a vaše bezpečie. To je červená vlajka ako vyšitá. 

  Veľa dospelých ľudí má sexting rado. Považujú to za formu spestrenia partnerského života, prípadne ho využívajú pri vzťahoch na diaľku alebo to robia len tak, pre zábavu či objavovanie a skúmanie svojej sexuality. Bez ohľadu na dôvody, z nikoho sexting nerobí ani horšieho ani lepšieho človeka. Nikto si posielaním nahých fotiek nekoleduje o hanbu ani o to, aby ich niekto iný šíril ďalej. 

  Bohužiaľ, aj v prípade sextingu sa v našej spoločnosti stretávame s prenášaním zodpovednosti na osobu, ktorej bolo ublížené. Súhlas však platí aj v online priestore. Ak sa človek rozhodne inému človeku poslať svoju nahú fotografiu, nedáva mu/jej automaticky súhlas na to, aby túto fotografiu poslal/a ďalej. Ak niekto nahé fotografie iného človeka uverejní či prepošle bez jeho/jej súhlasu, nie je to vina človeka, ktorý fotografie zhotovil. Aj tu platí, že za čin je zodpovedná osoba, ktorá ho spáchala.

  Tiež myslime na to, že svoje nahé fotografie neposielame niekomu bez jeho/jej súhlasu. Jednoducho sa predtým treba spýtať konkrétnu otázku a rešpektovať odpoveď. Ak niekto nemá záujem alebo nevieme, či má záujem vidieť takúto fotografiu, je to obťažovanie. 

  Sexting a sexuálne obťažovanie

  Na Slovensku máme odnedávna zákon, ktorý definuje trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania:

  Nebezpečné obťažovanie

  (1) Kto inému prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete úmyselne podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života

  a) dlhodobým znevažovaním, zastrašovaním, neoprávneným konaním v jeho mene alebo iným podobným dlhodobým obťažovaním, alebo

  b) tým, že neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  Takže áno – posielať niekomu nevyžiadané obrázky penisu či vulvy je obťažovanie postihnuteľné zákonom. Napokon, asi tiež nechodíte po ulici a neukazujete svoje genitálie náhodným okoloidúcim bez ich súhlasu. Nerobte to teda ani online. 

  So šírením sextového materiálu môžu podľa konkrétneho prípadu súvisieť aj ďalšie právne normy: 

  • nebezpečné prenasledovanie, tzv. stalking (§ 360a Trestného zákona),
  • vydieranie (§ 189 Trestného zákona),
  • nátlak (§ 192 Trestného zákona),
  • sexuálne zneužívanie (§ 201, § 201a, § 201b Trestného zákona),
  • ohováranie (§ 373 Trestného zákona),
  • poškodzovanie cudzích práv (§ 376 Trestného zákona),
  • detská pornografia – výroba (§ 368 Trestného zákona),
  • detská pornografia – rozširovanie (§ 369 Trestného zákona),
  • detská pornografia – prechovávanie a účasť na detskom
  • pornografickom predstavení (§ 370 Trestného zákona),
  • ohrozovanie mravnosti (§ 371, § 372 Trestného zákona),
  • ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (§ 211 Trestného zákona).

  Čo mám robiť, keď niekto zavesí na internet moje nahé fotky?

  Ak ste osoba, ktorej fotografie niekto šíri bez súhlasu, pamätajte si, že to nie je vaša chyba. Iba vy rozhodujete o tom, kto má právo vidieť vaše nahé telo. Ak niekto zneužil vašu dôveru či porušil dohodu alebo na vás vyvíjal nátlak či vážne narušil vaše súkromie, môžete sa brániť. 

  Povedzte o tom osobe, ktorej dôverujete. Nie je sa za čo hanbiť a zaslúžite si rešpekt a podporu. Osobu, o ktorej viete, že vaše fotografie odoslala ďalej, môžete konfrontovať a požiadať o vymazanie. Odložte si akýkoľvek dôkaz či screenshot konverzácie, ktoré sa týkajú tohto prípadu. Čin môžete aj ohlásiť na polícii a podať žalobu. Zaslúžite si dôstojný prístup, bezpečie a spravodlivosť. 

  Predtým, než klikneme na “odoslať” 

  Nie každý sexting musí končiť nepríjemnou skúsenosťou. Ako sme povedali vyššie, pre mnohých dospelých ľudí ide o sexuálnu aktivitu, ktorú využívajú pre zábavu či flirtovanie. Je však dôležité robiť informované rozhodnutia a poznať možné dôsledky svojich rozhodnutí.

  Ak nám niekto sexuálny obsah pošle bez nášho súhlasu, môžeme sa brániť (viď vyššie). Ak nám kamaráti či kamarátky ukážu nahú fotografiu iného človeka zo srandy či kvôli šikane, môžeme ich poučiť o tom, čoho sa práve dopúšťajú a povedať, že si neželáte byť súčasťou tejto aktivity. Vyhranením sa voči takémuto správaniu môžete ochrániť seba, osobu na fotke, aj svojich kamarátov a kamarátky. V prípade riešenia situácie sa môžete zastať poškodenej osoby. 

  Ak s vami niekto zdieľa nahú fotku iného človeka, vymažte tento obsah a informujte o tom poškodenú osobu. Dajte jej/mu vedieť, že jeho fotografie sa k vám dostali a ste na jeho/jej strane. Človeka, ktorý fotografiu poslal, upozornite na následky jeho/jej správania. 

  Predtým, než klikneme na “odoslať,” je dobré zamyslieť sa nad tým: 

  • koľko chcem zdieľať zo svojho súkromia, s kým a prečo?
  • koľko intimity chcem zdieľať, s kým a prečo?
  • koľko mám rokov a koľko rokov má osoba na druhom konci chatu?
  • uvedomujem si naplno všetky riziká svojho konania?
  • kto môže uvidieť túto fotografiu? 
  • ako dobre zabezpečený mám telefón/počítač/heslá? 
  • ako veľmi dôverujem komunikačnej appke/stránke?
  • som v pohode s tým, že stránka/appka sa môže stať majiteľom mojich nahých fotiek, ak ich cez túto appku posielam?
  • prevažujú pre mňa pozitíva alebo riziká?
  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.