Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Pýtať si pomoc je odvážne

Pýtať si pomoc je odvážne

  Je dôležité poznať miesta, kde sú ľudia, ktorí nám kedykoľvek pomôžu. Niekedy ľudia nevedia, kam sa obrátiť po pomoc, komu dôverovať, môžu sa cítiť ohrozene, hanbiť sa, báť sa, nevedieť nájsť správne slová. Na týchto miestach pomoc nájdete. Nie ste v tom sami a pomoc si zaslúžite.

  Kontakty pomoci a podpory:

  • V prípade útoku či napadnutia, volajte na 112 alebo 158
  • Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212
  • Bezplatná anonymná Linka pre deti a mládež: 116 111
  • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 
  • Linka detskej Dôvery: 0907 401 749
  • Krízové centrum Žena v tiesni: 0907 346 374, www.zenavtiesni.sk 
  • Nonstop linka pomoci obetiam http://pomocobetiam.sk – 0850 111 321
  • www.ipcko.sk – chatová poradňa
  • www.stalosato.sk – online poradňa a pomoc, aj o nebezpečí na internete
  • Poradňa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví: 0910 350 444, www.moznostvolby.sk

  Ďalšie formy pomoci a podpory: 

  https://dobralinka.sk – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

  https://www.prizma-kosice.sk/ – komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované (ďalej tiež LGBT+ alebo queer) osoby v Košiciach a širokom okolí

  https://naruc.sk/ – psychologická, sociálna a právna pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám 

  https://inporadna.sk – podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo  pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou

  www.chcemsazabit.sk – pomoc mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú na životnej križovatke a nechcú alebo nevládzu ísť ďalej

  www.chutzit.sk – pomoc pri poruchách príjmu potravy 

  Pamätajte si, že  nátlak, vydieranie, vyhrážanie sa bitkou alebo samotné fyzické ubližovanie nie sú prejavmi náklonnosti a do zdravého vzťahu nepatria. Každý človek si zaslúži vo svojich vzťahoch pociťovať bezpečie. Ak vám niekto ubližuje, nemôžete za to a nie je to vaša chyba. Pýtať si pomoc je prejavom veľkej odvahy.

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.