Preskočiť na obsah

Pýtať si pomoc je odvážne

  Obdobie Vianoc považujeme za obdobie radosti a pokoja. Žiaľ, pre mnoho ľudí sú Vianoce obdobím, v ktorom zažívajú zvýšenú mieru nátlaku, zraňujúceho správania a v niektorých prípadoch aj násilia. Aj v kruhu najbližšej rodiny. 

  Čítať takéto riadky môže prinášať rôzne pocity, ktoré nemusia byť príjemné, rozumieme tomu. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť samostatný článok s možnosťami pomoci a podpory. Pretože je dôležité poznať miesta, kde sú ľudia, ktorí nám kedykoľvek pomôžu.

  Niekedy ľudia nevedia, kam sa obrátiť po pomoc, komu dôverovať, môžu sa cítiť ohrozene, hanbiť sa, báť sa, nevedieť nájsť správne slová… Nie ste v tom sami a pomoc si zaslúžite. Na druhom konci každého z nasledujúcich miest sú ľudia, ktorým môžete dôverovať. 

  Kontakty rýchlej pomoci či podpory:

  • V prípade útoku či napadnutia, volajte na 112 alebo 158
  • Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212
  • Bezplatná anonymná Linka pre deti a mládež: 116 111
  • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 
  • Linka detskej Dôvery: 0907 401 749
  • Krízové centrum Žena v tiesni: 0907 346 374, www.zenavtiesni.sk 
  • Nonstop linka pomoci obetiam http://pomocobetiam.sk – 0850 111 321
  • www.ipcko.sk – chatová poradňa
  • www.stalosato.sk – online poradňa a pomoc, aj o nebezpečí na internete

  Ďalšie formy pomoci a podpory: 

  https://dobralinka.sk – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

  https://www.prizma-kosice.sk/ – komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované (ďalej tiež LGBT+ alebo queer) osoby v Košiciach a širokom okolí

  https://naruc.sk/ – psychologická, sociálna a právna pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám 

  https://inporadna.sk – podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo  pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou

  www.chcemsazabit.sk – pomoc mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú na životnej križovatke a nechcú alebo nevládzu ísť ďalej

  www.chutzit.sk – pomoc pri poruchách príjmu potravy 

  Pamätajte si, že  nátlak, vydieranie, vyhrážanie sa bitkou alebo samotné fyzické ubližovanie nie sú prejavmi náklonnosti a do zdravého vzťahu nepatria. Každý človek si zaslúži vo svojich vzťahoch pociťovať bezpečie. Ak vám niekto ubližuje, nemôžete za to a nie je to vaša chyba. Pýtať si pomoc je prejavom veľkej odvahy.

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.