Preskočiť na obsah

Negging – manipulácia, ktorá sa tvári ako kompliment

  V oblasti medziľudských vzťahov sa môžete stretnúť aj so správaním, ktorému hovoríme „negging“ – čo to je, ako ho rozoznať a čo s tým? 

  Negging je taktika, pri ktorej človek povie niečo, čo je zdanlivo jemná nevinná kritika, no cieľ je zároveň podkopávať sebavedomie inej osoby. Hoci by to mohlo znieť ako neškodný žart, negging je v skutočnosti manipulatívna technika, ktorá môže mať negatívny dopad na jednotlivcov aj na vzťahy.

  Koncept neggingu spočíva v psychologickej manipulácii. Manipulátor sa usiluje vytvoriť nerovnováhu moci v interakcii. Jeho zámerom je urobiť inú osobu zraniteľnou, menej sebavedomou a nakoniec náchylnejšou prijať jeho pokus o zblíženie, pretože zdanlivo vytvára bezpečné a prijímajúce prostredie pre osobu aj “s jej nedostatkami”. Cieľom neggingu je podkopať sebavedomie osoby a donútiť ju hľadať prijatie a bezpečie od manipulátora.

  Negging sa často maskuje ako hravé doťahovanie či flirtovanie. Konkrétna poznámka by mohla vyzerať napríklad takto: „Si atraktívna, ale nie som si istý tým, či ti tento outfit úplne sadne.“ Takýto komentár sa zdá neškodný, ale jemne vkladá pochybnosti do mysle osoby a podporuje neistotu. Postupom času môže táto forma emocionálnej manipulácie viesť k závislosti na názoroch a úsudku manipulátora. V niektorých prípadoch by jednotlivci dokonca mohli spochybňovať vlastný úsudok či rozhodnutia a viac preberať či prijímať názory manipulátora.

  Negging sa však nemusí prejavovať iba v romantických vzťahoch. Jeho prvky je možné pozorovať aj v rodinných či pracovných vzťahoch. Naučte sa vnímať náznaky školdivého správania na workshope pre firmy a vytvárajte pre svoj tím bezpečné prostredie. 

  Rozpoznať negging je prvým krokom k ochrane pred jeho vplyvom. Budovanie silného sebavedomia a sebapoznania v kombinácii s technikami asertívnej komunikácie či vhodnej spätnej väzby môžu slúžiť ako účinný štít proti manipulatívnym taktikám. Zdravé vzťahy sú založené na vzájomnom úcte a podpore, nie na nátlaku či rôznych formách manipulácie.